Strefa ofert

Klikaj w oferty, które Cię interesują. Dzięki temu wyświetlimy Ci lepiej dopasowane ogłoszenia.

Najczęściej zadawane pytania

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego to narzędzie, które pozwala dokładnie wyliczyć okres przysługujących urlopów z tytułu macierzyństwa. Dzięki niemu można poznać datę, do której włącznie będzie trwał urlop macierzyński oraz rodzicielski. Kalkulator jest również przydatnym narzędziem do wyznaczenia dnia, w którym istnieje możliwość zrzeczenia się urlopu macierzyńskiego.

Funkcjonalny kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pozwala na obliczenie pełnego okresu urlopów macierzyńskich. Warunkiem niezbędnym jest podanie kluczowych danych. Wynik wylicza się na podstawie liczby dzieci, które urodziły się podczas jednego porodu lub zostały przyjęte na wychowanie. Dodatkowo w kalkulatorze wpisuje się datę narodzin lub datę przyjęcia dziecka na wychowanie.

Urlop macierzyński polega na zwolnieniu z pracy z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Przysługuje on wyłącznie kobietom i nie jest zależy od rodzaju umowy o pracę. Natomiast z urlopu rodzicielskiego można skorzystać po wcześniejszym wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Przyznaje się go matce albo ojcu. Osoba, której on przysługuje, może go podzielić na części lub wykorzystać jednorazowo.

Urlop macierzyński przysługuje kobietom, które były zatrudnione na umowę o pracę lub też prowadziły własną działalność gospodarczą, odprowadzając przy tym składki. Można z niego skorzystać zarówno z tytułu urodzenia dziecka, jak i w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie. W obu przypadkach wymiar czasowy urlopu jest taki sam.

Podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego korzysta się z zasiłku macierzyńskiego, który jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem niezbędnym jest odprowadzanie składek chorobowych na rzecz osoby korzystającej z urlopu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca z tytułu urlopu macierzyńskiego zasiłek, który wynosi 100% podstawy wymiaru, czyli 100% średniej pensji wyliczanej na podstawie wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy. Urlop rodzicielski również może wynieść 100% podstawy wymiaru, jeśli osoba uprawniona skorzysta z niego od razu po zakończeniu macierzyńskiego. Na taką wysokość zasiłku można liczyć przez okres 6 tygodni, a po ich upływie wylicza się go z 60% podstawy wymiaru. Należy przy tym pamiętać, że w zależności od tego, czy z urlopu rodzicielskiego korzysta ojciec, czy matka wysokość wypłaty może się różnić – zależna jest od pensji danej osoby.

Tak, urlop macierzyński jest pełnopłatny - z jego tytułu można liczyć na otrzymanie zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru, czyli 100% średniej pensji, którą wylicza się z wynagrodzeń z przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Według obowiązujących przepisów urlop macierzyński z tytułu urodzenia jednego dziecka wynosi 20 tygodni. W przypadku bliźniąt wydłuża się do 31 tygodni. Wymiar urlopu powiększa się analogicznie w zależności od liczby dzieci - maksymalnie może wynieść 37 tygodni w przypadku pięciorga lub więcej dzieci. Dodatkowo można go przedłużyć o urlop rodzicielski.

Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie lub 34 w przypadku ciąży mnogiej. Można go wykorzystać do czasu, w którym dziecko kończy 6. rok życia - jednorazowo lub dzieląc na części. Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale 2023 roku planowane są zmiany w tym zakresie. W świetle najnowszych przepisów urlop rodzicielski ma zostać przedłużony o dodatkowe 9 tygodni.

Prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje pracującej matce lub pracującemu ojcu po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. W niektórych sytuacjach przysługuje on również innym członkom najbliższej rodziny. Mogą z niego skorzystać w przypadku śmierci matki dziecka lub gdy matka porzuciła dziecko. Takim wyjątkiem jest także sytuacja, gdy matka nie jest w stanie samodzielnie zajmować się dzieckiem, na przykład z powodu własnej niepełnosprawności.

Osoby pracujące na podstawie umowę zlecenie nie mogą skorzystać z urlopu macierzyńskiego, ponieważ przysługuje on wyłącznie osobom pracującym w oparciu na umowę o pracę.

Urlop rodzicielski można łączyć z pracą, ale warunkiem niezbędnym jest podjęcie zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Jednak istnieje jeden warunek, wymiar pracy nie może przekraczać 1/2 etatu. Należy także pamiętać o tym, że należy w takiej sytuacji złożyć stosowny wniosek. Gdy łączy się pracę z urlopem rodzicielskim, to następuje jego wydłużenie proporcjonalnie do wymiaru pracy.

Możliwość wykorzystania swojego urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim normuje art. 163 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami pracownik ma prawo skorzystać z urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim. Nie jest to jednak jego obowiązek, a uprawnienie. W zależności od indywidualnych potrzeb może złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy w innym terminie.

Jeśli złożysz wniosek o urlop rodzicielski w terminie (czyli w ciągu 21 dni od daty urodzin dziecka) otrzymasz zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, a następnie zasiłek rodzicielski w wysokości 60% podstawy wymiaru pensji, jaką otrzymywałaby osoba podczas wykonywania obowiązków zawodowych. W praktyce oznacza to najpierw wyliczenie średniej pensji pracownika, który odbywa urlop macierzyński lub rodzicielski, a następnie następuje wypłata adekwatnej kwoty.

Urlop macierzyński jest urlopem obowiązkowym, z którego musi skorzystać każda kobieta po urodzeniu dziecka. Nie musi jednak zdecydować się na urlop w pełnym wymiarze - obowiązkowo należy wykorzystać 14 tygodni, pozostałe tygodnie nie są obligatoryjne.

Z urlopu tacierzyńskiego mogą skorzystać ojcowie zatrudnieni na umowę o pracę lub prowadzący własną działalność (warunkiem niezbędnym jest opłacanie składek ubezpieczeniowych przez okres minimum 90 dni). Podczas jego trwania można otrzymać 100% wynagrodzenia. Należy podkreślić, że w praktyce urlop tacierzyński stanowi część urlopu macierzyńskiego.
Jest także urlop ojcowski, który przysługuje po urodzeniu dziecka i wynosi 14 dni. Można go wykorzystać, dzieląc go na dwie części. Można go wykorzystać do momentu ukończenia 24. miesiąca życia.