Strefa ofert

Sprawdź te oferty

Miesięczne zarobki i opłaty dla kwoty:

3 500.00 zł netto

Zmień kwotę
Wynagrodzenie (kwota netto) 3 500.00 zł
Pobierane opłaty
Ubezpieczenie emerytalne 453.92 zł
Ubezpieczenie rentowe 69.76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 113.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 361.19 zł
Zaliczka na podatek 152.00 zł
Całość stanowi kwotę (brutto): 4 650.82 zł

Opłaty w udziale procentowym

Wynagrodzenie roczne
Realnie zarobisz
42 000.00
netto (na rękę)

Koszty pracodawcy

Wynagrodzenie pracownika 4 650.82 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453.92 zł
Ubezpieczenie rentowe 302.30 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77.67 zł
Fundusz Pracy (FP) 113.95 zł
FGŚP 4.65 zł
Całość stanowi kwotę: 5 603.31 zł

Opłaty w udziale procentowym

Dla kogo umowa o pracę? Poznaj jej wady i zalety

Dla kogo umowa o pracę?
Zawierana jest na podstawie przepisów kodeksu pracy. Wiele osób postrzega ją jako najbezpieczniejszą formę zatrudnienia. Umowa ta gwarantuje stałe zarobki, na z góry określonej stawce, stawia na trwałość zatrudnienia, a także zapewnia świadczenia związane z ubezpieczeniem społecznym oraz płatny urlop w ustawowo określonym wymiarze.
Rozwiązanie to jest idealne dla osób ceniących stabilność (tj. stałe godziny pracy i zakres obowiązków) i bezpieczeństwo. Ponadto warto pamiętać, że umowa o pracę jest preferowaną przez banki formą zatrudnienia w przypadku starań o kredyt hipoteczny. Jeśli planujesz zakup mieszkania czy budowę domu, to może być rozwiązanie dla Ciebie!
 • gwarantuje prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego i wynagrodzenia, które jest równe lub większe minimalnej krajowej
 • z jej tytułu pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek, w tym składek emerytalnych, rentowych oraz wypadkowych
 • praca realizowana w ramach umowy o pracę zostaje wliczona do ogólnego stażu pracy (co wpływa na ilość dni urlopowych, a także przyszłą emeryturę)
 • ustawowo określa długość okresu wypowiedzenia, który zależny jest od stażu pracy
 • stanowi gwarancję posiadania uregulowanego czasu pracy
 • zapewnia ochronę kobiet w ciąży oraz młodych rodziców przebywających na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim
 • gwarantuje ochronę przed zwolnieniem w przypadku osób w wieku przedemerytalnym
 • pozwala na zdobycie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nadgodzin
 • gdy zostaje zawarta na czas nieokreślony, staje się dla wielu niezwykle stabilną i pewną formą zatrudnienia
 • najczęściej wiąże się ze ściśle ustalonym miejscem realizacji obowiązków zawodowych
 • zazwyczaj czas wykonywania pracy jest dokładnie określony w umowie
 • nie ma możliwości zlecenia otrzymanych zadań komuś innemu
 • realizacja obowiązków zawodowych odbywa się pod nadzorem pracodawcy
Wynagrodzenie (kwota netto) 3 500.01 zł
Pobierane opłaty
Ubezpieczenie emerytalne 472.93 zł
Ubezpieczenie rentowe 72.68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0.00 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 387.00 zł
Zaliczka na podatek 413.00 zł
Całość stanowi kwotę (brutto): 4 845.62 zł

Opłaty w udziale procentowym

Wynagrodzenie roczne
Realnie zarobisz
42 000.12
netto (na rękę)

Koszty pracodawcy

Wynagrodzenie pracownika 4 845.62 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472.93 zł
Ubezpieczenie rentowe 314.97 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80.92 zł
Fundusz Pracy (FP) 118.72 zł
FGŚP 4.85 zł
Całość stanowi kwotę: 5 838.01 zł

Opłaty w udziale procentowym

Dla kogo umowa zlecenie? Poznaj jej wady i zalety

Dla kogo umowa zlecenie?
To umowa cywilnoprawna, która zostaje zawarta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W przypadku tej umowa istotny jest przede wszystkim fakt wykonywania pracy na rzecz zleceniobiorcy, a nie jej efekt. Jest to preferowana forma zatrudnienia dla osób już ubezpieczonych, np. uczniów i studentów do 26 roku życia. W umowie zlecenie obowiązuje minimalna stawka – od 2022 roku wynosi ona 19,70 zł brutto za godzinę. Co oznacza, że należy także ustalić ilość godzin pracy w danym miesiącu, aby móc zweryfikować, czy stawka minimalna zgadza się z nakładem czasowym pracy.
Przede wszystkim umowa ta jest odpowiednia dla studentów i uczniów do 26 roku życia. Zlecenia można również realizować, przebywając na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Z tego powodu jest ona formą zatrudnienia wybieraną chętnie przez młode mamy.
 • brak nadzoru zleceniodawcy i większa swoboda w wykonywaniu zlecenia
 • możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia z dnia na dzień, bez względu na czas, na jaki została zawarta
 • nie jest konieczne wykonywanie pracy w ustalonym miejscu i czasie
 • gwarancja otrzymania minimalnego wynagrodzenia – pracodawca musi przestrzegać obowiązujących minimalnych stawek godzinowych (19,70 zł brutto na godzinę)
 • zleceniobiorca otrzymuje wypłatę przynajmniej raz w miesiącu
 • możliwość opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe
 • w przypadku umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy np. o ochronie wynagrodzenia, prawa do urlopu czy dni wolnych, chyba że umowa stanowi inaczej
 • umowa zlecenie nie wlicza się do ogólnego stażu pracy
 • ewentualne roszczenia należy rozstrzygać przed sądem cywilnym
 • w przypadku szkód na rzecz zleceniodawcy, zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność finansową
Wynagrodzenie (kwota netto) 3 500.16 zł
Pobierane opłaty
Ubezpieczenie emerytalne 0.00 zł
Ubezpieczenie rentowe 0.00 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0.00 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0.00 zł
Zaliczka na podatek 372.00 zł
Całość stanowi kwotę (brutto): 3 872.16 zł

Opłaty w udziale procentowym

Wynagrodzenie roczne
Realnie zarobisz
42 001.92
netto (na rękę)

Koszty pracodawcy

Wynagrodzenie pracownika 3 872.16 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0.00 zł
Ubezpieczenie rentowe 0.00 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0.00 zł
Fundusz Pracy (FP) 0.00 zł
FGŚP 0.00 zł
Całość stanowi kwotę: 3 872.16 zł

Opłaty w udziale procentowym

Dla kogo umowa o dzieło? Poznaj jej wady i zalety

Dla kogo umowa o dzieło?
To umowa cywilnoprawna, zawierana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. W momencie jej podpisania wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W ramach umowy o dzieło zapłatę otrzymuje się za rezultat wykonanej pracy w postaci materialnej lub też niematerialnej. Taka forma zatrudnienia daje większą swobodę, zapewniając wykonawcy elastyczność co do miejsca, czasu i sposobu realizacji powierzonych zadań. Od 2021 roku przedsiębiorca jest zobowiązany rejestrować w ZUS-ie umowy o dzieło.
Umowa o dzieło może być dobrym rozwiązaniem, dla każdego, kto wykonuje pracę, której efekty można nazwać „dziełem”- np. dla grafików, tłumaczy, autorów tekstów, osób realizujących meble na zamówienie, zajmujących się pracami remontowymi. Czyli wszędzie tam, gdzie liczy się finalny efekt. Można ją podpisywać, przebywając na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.
 • swoboda co do miejsca i sposobu wykonywania dzieła
 • elastyczny czas pracy
 • brak bezpośredniego nadzoru pracodawcy podczas wykonywania pracy
 • o ile umowa nie stanowi inaczej, dzieło nie musi być wykonywane osobiście, ale pełną odpowiedzialność za rezultat ponosi wyłącznie zleceniobiorca
 • nie ma możliwości wypowiedzenia umowy o dzieło, natomiast przepisy prawa regulują kwestię uprawnienia stron do odstąpienia od umowy, a sama umowa może przewidywać sytuacje, w których dopuszczalne będzie jej rozwiązanie
 • można ją podpisać wyłącznie w przypadku realizacji zadania, w ramach którego powstaje dzieło np. tekst, obraz, oprogramowanie, meble, grafika
 • brak płatnego urlopu
 • zleceniodawca nie odprowadza składek do ZUS
 • osoba zatrudniona wyłącznie z tytułu umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 • nie wlicza się do stażu pracy
 • w przypadku konkretnych roszczeń względem zleceniodawcy, zleceniobiorca musi ubiegać się o swoje prawa przed sądem cywilnym
 • nie obowiązują minimalne stawki wynagrodzenia
 • zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane dzieło – za ewentualne wady odpowiada z tytułu rękojmi
 • w przypadku nieudanych prób wykonania danego dzieła lub zastosowania przez zleceniobiorcę wadliwego materiału, ponosi on dodatkowe koszty związane z koniecznością ponownego wykonania dzieła
Zarobki styczeń - czerwiec *
* Po 6 miesiącach upływa okres bezskładkowy „Ulga na start” - po tym czasie Twoje wynagrodzenie będzie niższe.
Wynagrodzenie (na rękę) 3 500.03 zł
Pobierane opłaty
Ubezpieczenie emerytalne 0.00 zł
Ubezpieczenie rentowe 0.00 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0.00 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 270.90 zł
Zaliczka na podatek 821.00 zł
Fundusz Pracy 0.00 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0.00 zł
Całość stanowi kwotę (netto z faktury): 4 591.93 zł

Opłaty w udziale procentowym

Wynagrodzenie roczne
Realnie zarobisz
40 682.58
netto (na rękę)

Dla kogo umowa B2B? Poznaj jej wady i zalety

Dla kogo umowa B2B?
To umowa cywilnoprawna, zawierana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Polega na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i oznacza całkowitą zmianę charakteru zatrudnienia.
Dla osób chcących zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku, a także uzyskać większą niezależność. Oprócz usług dla głównego pracodawcy, możesz także wykonywać legalnie dodatkowe zlecenia dla innych firm, jeżeli nie narusza to zakazu konkurencji.
 • wyższa elastyczność pracy, co oznacza, że można pracować o dowolnej porze, a także w dowolnym miejscu
 • możliwość skorzystania z ulgi na terminal płatniczy (w przypadku osób rozliczających się w ramach PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i CIT-8
 • wyższa kwota wolna od podatku, w wysokości 30 000zł
 • dodatkowe ulgi, w tym między innymi na prototypy, na robotyzację, na innowacyjnych pracowników czy na ekspansję danego produktu
 • pozwala na prowadzenie współpracy z wieloma firmami jednocześnie
 • samodzielny wybór sposobu opodatkowania działalności
 • brak takich przywilejów pracowniczych, jak urlop wypoczynkowy, urlop tacierzyński i macierzyński, często także dostępu do firmowego funduszu socjalnego
 • od 2022 roku zmieniły się zasady opodatkowania samochodów służbowych, co wiąże się ze wzrostem kosztów ich użytkowania do celów prywatnych
 • brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej oraz nowy sposobu jej naliczania, który jest zależny od uzyskanego dochodu
 • jako przedsiębiorca, to Ty ponosisz odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że odpowiadasz za księgowość, odprowadzanie składek na ubezpieczenia ZUS oraz podatków VAT i PIT do Urzędu Skarbowego (w prowadzeniu księgowości możesz skorzystać z pomocy Biura Księgowego)

Najczęściej zadawane pytania

Informacje podstawowe

Wynagrodzenie netto to pensja brutto pomniejszona o składki ZUS: emerytalną, rentową, chorobową i zdrowotną oraz o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość potrąceń jest zależna od podstawy zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę wszystkie składki są obowiązkowe. Zleceniobiorcy dobrowolnie przystępują do ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy o dzieło zmniejsza się tylko o zaliczkę na podatek dochodowy (chyba że zawrzesz kontrakt z własnym pracodawcą).

Wynagrodzenie brutto to Twoja pensja przed potrąceniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń zależy m.in. od rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz swoje obowiązki. Znaczenie ma również to, jak dużo zarabiasz.

Aby ustalić wysokość pensji netto, należy wpisać miesięczne wynagrodzenie w polu „podaj miesięczne zarobki” i kliknąć przycisk „Oblicz”. Uzyskane wyniki odnoszą się do różnych rodzajów umów, co pozwala porównać poziom zarobków w zależności od podstawy zatrudnienia.

W polu „podaj miesięczne zarobki” należy wpisać miesięczne wynagrodzenie. Kolejny krok to zaznaczenie okienka „netto”. Aby uzyskać wynik dla kilku rodzajów umów, kliknij przycisk „Oblicz”.

Korzystając z kalkulatora zaawansowanego, możesz m.in. obliczyć wynagrodzenie za poszczególne miesiące. Wybór tej opcji jest wskazany wtedy, gdy wysokość Twojej pensji się zmienia, bo np. pracujesz w systemie akordowym. To także świetne rozwiązanie, jeśli jesteś zatrudniony w kilku miejscach i chcesz zweryfikować pensje w każdym z nich.

Istnieje kilka systemów wynagradzania. Nie wszystkie gwarantują pensję jednakowej wysokości. Poziom zarobków za poszczególne miesiące jest zróżnicowany, m.in. w przypadku systemu akordowego. Na wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu może także wpływać liczba nadgodzin lub praca w porze nocnej. Jeśli Twoja pensja nie jest stała, skorzystaj z kalkulatora zaawansowanego, który umożliwia wprowadzanie kwoty dla każdego miesiąca.

Pensja składa się z różnych składników, np. z płacy zasadniczej oraz premii. Premia nie zawsze ma stałą wysokość. Może być uzależniona np. od wyników pracy lub od obecności. Aby ustalić wymiar wynagrodzenia, uwzględniając zróżnicowaną wysokość dodatków, możesz skorzystać z kalkulatora zaawansowanego.

Umowa o pracę

Jeśli pracujesz poza miejscem zamieszkania i ponosisz wydatki w związku z dojazdem, możesz zapłacić niższy podatek. W ramach PIT masz prawo rozliczyć okresowe bilety imienne na pociąg, autobus lub środki komunikacji miejskiej (https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/dojazd-do-pracy-dowiedz-sie-czy-masz-prawo-do-dofinansowania/). Zaznacz odpowiednią opcję w kalkulatorze wynagrodzeń, gdy wykonujesz pracę w innej miejscowości, niż mieszkasz.

Małżonkowie mają prawo rozliczać się razem. Warto skorzystać z tej możliwości, jeżeli zarabiasz na tyle dużo, by wkroczyć w drugi próg podatkowy, a Twój współmałżonek uzyskuje niższe wynagrodzenie (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/drugi-prog-podatkowy-z-perspektywy-pracownika). Uwaga! Masz prawo skorzystać z ulgi tylko w przypadku dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Aby to zrobić, musisz poinformować dział personalny firmy, w której pracujesz. Jeśli chcesz ustalić swój dochód, korzystając z kalkulatora Pracuj.pl, zaznacz, że składasz deklarację podatkową razem z małżonkiem.

Wysokość pensji zależy m.in. od wymiaru etatu. Aby ustalić, ile zarobisz, skorzystaj z kalkulatora zaawansowanego i wybierz wymiar etatu, który Cię dotyczy.

Część uzyskiwanego przychodu nie podlega opodatkowaniu w przypadku rozliczenia według skali podatkowej. Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od tego, ile zarabiasz. Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń, nie musisz podawać kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ wysokość zaliczki zmniejsza się automatycznie.

Jeśli w chwili otrzymania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę podatnik nie ukończył 26 roku życia, a wartość jego przychodów w roku podatkowym nie przekroczyła 120 000 zł (wyjątek stanowi rok 2019, w którym limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł), podlegają one zwolnieniu z PIT. Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń zaznacz tę opcję konfigurując parametry kalkulacji, by uwzględnić ulgę „PIT dla młodych” w swoich obliczeniach. Zerowy PIT dotyczy osób, które uzyskiwały przychody z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub spółdzielczego stosunku pracy. Z ulgi mogą skorzystać także podatnicy realizujący obowiązki zawodowe w ramach praktyki studenckiej lub stażu uczniowskiego.

Umowa zlecenie

Wybierz tę opcję, jeśli jesteś zatrudniony na podstawie jednej umowy-zlecenia i nie wykonujesz innej pracy, np. etatowej. Wysokość Twojego wynagrodzenia jest wówczas podstawą do wyliczenia składek ZUS, jeżeli nie korzystasz z innych ubezpieczeń.

Wybierz tę opcję, kiedy pracujesz u więcej niż jednego pracodawcy i chcesz zweryfikować dokładna pensje. Wybierając „ZUS płacę u innego pracodawcy”, zobaczysz, ile zarobisz, gdy nie zostaje potrącona składa ZUS (opłacasz tylko ubezpieczenie zdrowotne).

Studenci i uczniowie, którzy nie ukończyli 26 roku życia i pracują na podstawie umowy-zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli należysz do tej grupy, nie musisz opłacać składek ZUS. Twoje wynagrodzenie zmniejsza się tylko o zaliczkę na podatek dochodowy.

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę obowiązkowo opłaca składkę chorobową. Zleceniobiorcy przystępują do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie. W tym celu muszą złożyć wniosek do pracodawcy. Opłacanie dodatkowej składki obniża wynagrodzenie netto, ale gwarantuje prawo do płatnego zwolnienia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/zwolnienie-lekarskie-a-umowa-zlecenie-co-warto-wiedziec). Jeśli zdecydowałeś się przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zaznacz to w kalkulatorze.

Jeśli w chwili otrzymania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie podatnik nie ukończył 26 roku życia, a wartość jego przychodów w roku podatkowym nie przekroczyła 85 528 zł (wyjątek stanowi rok 2019, w którym limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł), podlegają one zwolnieniu z PIT. Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń zaznacz tę opcję konfigurując parametry kalkulacji, by uwzględnić ulgę „PIT dla młodych” w swoich obliczeniach.

Umowa o dzieło

Niektóre grupy zawodowe korzystają z ulg podatkowych w związku z wyższymi kosztami uzyskania przychodu (50%). Chodzi o twórców i autorów, czyli m.in. o wynalazców, architektów, scenarzystów, publicystów oraz innych twórców wskazanych w ustawie o PIT (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350).

Umowa B2B

W polu „podaj miesięczne zarobki” wpisz kwotę, którą chcesz uzyskać „na rękę”. Wybierz opcję „netto”, a następnie kliknij przycisk „Oblicz”. Kwota, która powinna znaleźć się na fakturze, widnieje w podsumowaniu słupka, po prawej stronie.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o współpracy prowadzą własną działalność gospodarczą. Jeśli należysz do tej grupy i chcesz ustalić wysokość swojego wynagrodzenia „na rękę”, w polu „podaj miesięczne zarobki” wpisz kwotę netto z faktury VAT. Następnie kliknij przycisk „Oblicz”. Uwaga: pamiętaj, by w kalkulatorze wybrać opcję „brutto”, ponieważ od kwoty netto z faktury VAT odlicza się składki ZUS.

Jest to ulga dla początkujących przedsiębiorców (osób fizycznych), rozpoczynających działalność gospodarczą. Zwalnia ona z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy. Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • Rozpoczynać działalność po raz pierwszy (chyba, że od zamknięcia poprzedniej firmy minęło co najmniej 5 lat)
 • Nie współpracować z pracodawcą, u którego był zatrudniony w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
 • Po upływie okresu w którym obowiązuje „ulga na start”, można skorzystać przez kolejne 2 lata z preferencyjnego ZUS-u (tzw. „małego ZUS-u”).

Początkujący przedsiębiorcy odprowadzają preferencyjne składki ZUS, co pozwala im uzyskać wyższy dochód. Jeśli niedawno założyłeś firmę i chcesz ustalić, ile zarobisz, zaznacz „preferencyjna składka ZUS”. Z takiej ulgi można korzystać tylko przez 2 lata. Po upływie tego czasu należy wybrać opcję „normalna składka ZUS”.

Wydatki, które ponosi się, aby uzyskać przychód, zmniejszają wysokość podatku. Chodzi o takie koszty, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i wpływają na wielkość zysków (zakup samochodu umożliwiającego dojazd do klienta, komputera, telefonu komórkowego czy innych narzędzi pracy). Jeżeli ponosisz koszty związane z prowadzoną działalnością, wpisz ich wartość netto w odpowiednie pole.

Wysokość podatku dochodowego zależy nie tylko od tego, ile zarabiasz. Zmienia się również w zależności od sposobu rozliczenia, jaki wybierzesz. W przypadku progów podatkowych wysokość zaliczki wynosi 12% lub 32%. Wyższy próg dotyczy osób, które w ciągu roku osiągnęły dochód wyższy niż 120 000 zł. Podatek od „nadwyżki”, czyli kwoty powyżej 120 000 zł, wynosi 32% (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/drugi-prog-podatkowy-z-perspektywy-pracownika). W 2022 wysokość podatku liniowego wynosi 19%, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Decydując się na podatek liniowy, nie możesz korzystać z wielu ulg podatkowych. Od 2022 roku osoby decydujące się na tę formę opodatkowania nie będą mogły odliczyć składki zdrowotnej.

Uwaga! Kwoty prezentowane w kalkulatorze są zaokrąglane, w niektórych przypadkach wartości mogą być przybliżone. Dlatego kalkulator wynagrodzeń spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń wynagrodzeń dla pracowników w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Grupa Pracuj S.A. nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.