5 030 zł brutto ile to netto - kalkulator wynagrodzeń - zarobki.pracuj.pl

Umowa o pracę - miesięczne zarobki i opłaty dla kwoty 5 030 zł brutto

zmień parametry
Twoja wypłata (kwota netto) 3 571 zł
Pobierane opłaty
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 391 zł
Zaliczka na podatek 379 zł
Całość stanowi kwotę (brutto): 5 030 zł

Zarobki roczne

Realnie zarobisz (kwota netto): 42 849

Koszty pracodawcy

Miesięczne koszty styczeń - grudzień
Wynagrodzenie pracownika 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 327 zł
Ubezpieczenie wypadkowe (1,8%) 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Całość stanowi kwotę: 6 067 zł

Dla kogo umowa o pracę?

Umowa o pracę zawierana jest na podstawie przepisów kodeksu pracy. Powszechnie postrzegana jako najbezpieczniejsza forma zatrudnienia. Gwarantuje co najmniej minimalną wysokość wynagrodzenia, chroni trwałość zatrudnienia, a także zapewnia świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz płatny urlop w ustawowo określonym wymiarze.
Dla kogo? Rozwiązanie dla osób ceniących stabilność i bezpieczeństwo. Warto pamiętać, że umowa o pracę jest preferowaną przez banki formą zatrudnienia w przypadku starań o kredyt hipoteczny. Jeśli planujesz zakup mieszkania czy budowę domu, to może być rozwiązanie dla Ciebie!

Zalety

 • zawarta na czas nieokreślony jest najbardziej stabilną formą zatrudnienia
 • gwarantuje prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego i minimalnego wynagrodzenia
 • zobowiązuje pracodawcę do opłacania w imieniu pracownika składek na ubezpieczenie społeczne, czyli Twoją emeryturę
 • ustawowo określa długość okresu wypowiedzenia, który zależny jest od stażu pracy
 • zapewnia ochronę kobiet w ciąży oraz młodych rodziców przebywających na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim

Wady

 • mała elastyczność wykonywania pracy, miejsce i czas są konkretnie ustalone w umowie
 • konieczność podporządkowania się kierownictwu, pracodawcy

Umowa zlecenie - miesięczne zarobki i opłaty dla kwoty 5 030 zł brutto

zmień parametry
Twoja wypłata (kwota netto) 3 765 zł
Pobierane opłaty
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 402 zł
Zaliczka na podatek 297 zł
Całość stanowi kwotę (brutto): 5 030 zł

Zarobki roczne

Realnie zarobisz (kwota netto): 45 179

Koszty pracodawcy

Wynagrodzenie pracownika 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 327 zł
Ubezpieczenie wypadkowe (1,8%) 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Całość stanowi kwotę: 6 067 zł

Dla kogo umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, zawierana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jest to preferowana forma zatrudnienia dla osób już ubezpieczonych, np. uczniów i studentów do 26 roku życia.
Dla kogo? Idealna dla chcących zdobyć doświadczenie zawodowe studentów i uczniów do 26 roku życia. Zlecenia można również realizować, przebywając na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Z tego powodu są one formą zatrudnienia wybieraną chętnie przez młode mamy.

Zalety

 • brak nadzoru zleceniodawcy i większa swoboda w wykonywaniu zlecenia
 • możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia w każdym czasie

Wady

 • w przypadku umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy np. o ochronie wynagrodzenia, prawa do urlopu czy dni wolnych
 • możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia posiada również zleceniodawca
 • brak płatnego urlopu

Umowa o dzieło - miesięczne zarobki i opłaty dla kwoty 5 030 zł brutto

zmień parametry
Twoja wypłata (kwota netto) 4 306 zł
Pobierane opłaty
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 724 zł
Całość stanowi kwotę (brutto): 5 030 zł

Zarobki roczne

Realnie zarobisz (kwota netto): 51 672

Koszty pracodawcy

Miesięczne koszty styczeń - grudzień
Wynagrodzenie pracownika 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe (1,8%) 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Całość stanowi kwotę: 5 030 zł

Dla kogo umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, zawierana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Na jej podstawie wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Daje większą swobodę, zapewniając wykonawcy elastyczność co do miejsca, czasu i sposobu realizacji powierzonych zadań.
Dla kogo? Umowa o dzieło może być dobrym rozwiązaniem, dla każdego, kto wykonuje pracę, której efekty można nazwać „dziełem”- np. dla grafików, tłumaczy, autorów tekstów. Można ją podpisywać przebywając na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Zalety

 • jako wykonawca dzieła masz swobodę co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania dzieła
 • o ile umowa nie stanowi inaczej, dzieło nie musi być wykonywane osobiście
 • nie ma możliwości wypowiedzenia umowy o dzieło, natomiast przepisy prawa regulują kwestię uprawnienia stron do odstąpienia od umowy, a sama umowa może przewidywać sytuacje, w których dopuszczalne będzie jej rozwiązanie

Wady

 • nie jest to rozwiązanie dla każdego. Można ją podpisać wyłącznie w przypadku realizacji zadania, w ramach którego powstaje dzieło np. tekst, obraz, oprogramowanie
 • brak płatnego urlopu

Umowa B2B - miesięczne zarobki i opłaty dla kwoty 5 030 zł brutto

zmień parametry
Zarobki styczeń - czerwiec*
Twoja wypłata (na rękę) 4 126 zł
Pobierane opłaty
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 320 zł
Zaliczka na podatek 584 zł
Fundusz Pracy 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Całość stanowi kwotę (netto z faktury): 5 030 zł
*

Po 6 miesiącach upływa okres bezskładkowy „Ulga na start” - po tym czasie Twoje wynagrodzenie będzie niższe.

Zarobki roczne

Realnie zarobisz (kwota netto): 48 608

Dla kogo umowa B2B?

Umowa o współpracy (nazywana również samozatrudnieniem lub umową B2B) to umowa cywilnoprawna, zawierana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Polega na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i całkowitej zmiany charakteru zatrudnienia.
Dla kogo? Dla osób chcących zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku. Oprócz usług dla głównego pracodawcy, możesz także wykonywać legalnie dodatkowe zlecenia dla innych firm, jeżeli nie narusza to zakazu konkurencji.

Zalety

 • możliwość skorzystania z niższych stawek podatkowych oraz wszystkich przywilejów przysługujących przedsiębiorcom, m.in. odliczania od dochodu kosztów prowadzenia firmy: rachunków za telefon komórkowy, paliwo, zakupu czy naprawy samochodu

Wady

 • brak takich przywilejów pracowniczych, jak urlop wypoczynkowy, urlop tacierzyński i macierzyński, często także dostępu do firmowego funduszu socjalnego
 • jako przedsiębiorca, to Ty ponosisz odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że odpowiadasz za księgowość, odprowadzanie składek na ubezpieczenia ZUS oraz podatków VAT i PIT do Urzędu Skarbowego (w prowadzeniu księgowości możesz skorzystać z pomocy Biura Księgowego)

5 030 brutto to dużo czy mało na Twoim stanowisku?
Porównaj się z innymi.

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy
i indywidualny raport o Twoich zarobkach.

5 030 brutto to dużo czy mało na Twoim stanowisku?
Porównaj się z innymi.

Zmieniły się ostatnio Twoje kompetencje? Zaktualizuj informacje w ankiecie
i porównaj swoje zarobki z innymi.

5 030 brutto to dużo czy mało na Twoim stanowisku?
Porównaj się z innymi.

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie
i porównaj swoje zarobki z innymi.

5 030 brutto to dużo czy mało na Twoim stanowisku?
Porównaj się z innymi.

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy
i indywidualny raport o Twoich zarobkach.

5 030 brutto to dużo czy mało na Twoim stanowisku?
Porównaj się z innymi.

Zmieniły się ostatnio Twoje kompetencje? Zaktualizuj informacje w ankiecie
i porównaj swoje zarobki z innymi.

5 030 brutto to dużo czy mało na Twoim stanowisku?
Porównaj się z innymi.

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie
i porównaj swoje zarobki z innymi.

Uwaga!
Kwoty prezentowane w kalkulatorze są zaokrąglane, w niektórych przypadkach wartości mogą być przybliżone. Dlatego kalkulator wynagrodzeń spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń wynagrodzeń dla pracowników w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Grupa Pracuj sp z.o.o. nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.