4 powody, dla których warto korzystać z urlopu tacierzyńskiego

Jesteś pracownikiem etatowym, a niebawem będziesz pełnić również rolę ojca? Korzystając z urlopów dla rodziców, będziesz mieć więcej czasu dla rodziny. W styczniu 2018 r. na taki krok zdecydowało się 17,3 tys. mężczyzn. W tym gronie znaleźli się także panowie przebywający na tzw. urlopie tacierzyńskim.

Kiedy ojciec może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego?

Urlop macierzyński to uprawnienie pracownicze przysługujące matce, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Pod pewnymi warunkami prawo do urlopu należy się również ojcu. Okoliczności uprawniające do skorzystania z urlopu „tacierzyńskiego” to:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (podleganie ubezpieczeniu chorobowemu)
  • Wykorzystanie przez matkę co najmniej 14 z 20 tygodni urlopu
  • Hospitalizacja lub śmierć matki
  • Porzucenie dziecka przez matkę (o ile nastąpi w okresie urlopu macierzyńskiego)
  • Rezygnacja z urlopu dokonana przez matkę posiadającą orzeczenie o braku zdolności do samodzielnej egzystencji.

Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca – na jakich zasadach?

W styczniu 2018 r. 17,3 tys. ojców skorzystało z urlopów dla rodziców. Liczba matek na urlopach wyniosła 274,8 tys. Tak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Choć zwykle młode mamy przerywają karierę zawodową, by zająć się dzieckiem, takie rozwiązanie jest korzystne również w przypadku panów. Skorzystanie z urlopu „tacierzyńskiego” to dobry pomysł, ponieważ:    

  • Spędzasz czas z dzieckiem

Początkowy okres życia dziecka to ważny czas, w którym tworzy się silna więź pomiędzy Tobą a córką/synem. To również czas pierwszych uśmiechów, gaworzenia i wypowiadania pierwszych sylab.  

  • Masz okazję przyzwyczaić się do nowej roli

Opieka nad małym dzieckiem pochłania mnóstwo energii. Kiedy pracujesz zawodowo w pełnym wymiarze, możesz mieć trudności z zaadaptowaniem się do nowych warunków. Kilka wolnych tygodni pomoże Ci zapanować nad sytuacją, która uległa diametralnej zmianie.  

  • Nie musisz całkowicie rezygnować z rozwoju zawodowego

Korzystając z urlopu tacierzyńskiego, możesz podjąć pracę dorywczą na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie stracisz wówczas prawa do zasiłku.  

Urlop macierzyński a praca dodatkowa

  • Pomagasz żonie / partnerce w rozwoju zawodowym

Przejmując część urlopu macierzyńskiego, umożliwiasz mamie Twojego dziecka powrót do pracy. Aktywność zawodowa może ułatwić jej odnalezienie się w nowej sytuacji życiowej.

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

Zasiłek za czas urlopu macierzyńskiego lub za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu przysługuje osobom opłacającym składkę chorobową. Wymiar świadczenia to 100% wynagrodzenia za okres 12 pełnych miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia urlopu. Zasiłek jest wypłacany przez ZUS. Mimo to firma, która zatrudnia pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub „tacierzyńskiego”, ponosi wydatki. Koszt pracodawcy brutto to m.in. wynagrodzenie wypłacone osobie zatrudnionej na zastępstwo.   

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?