4 profesje, w których managerowie zarabiają powyżej 10 tys. zł brutto

Stanowisko managera określane jest mianem kierowniczego i zazwyczaj wiąże się z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Zarobki managerów są zależne nie tylko od ich wiedzy, ale też stażu pracy i obszaru specjalizacji. Na przeciętną pensję wynoszącą ponad 10 tys. zł brutto mogą liczyć: category manager, HR manager, service delivery manager i key account manager.

Category manager

Category manager to osoba, której zadaniem jest zarządzanie określoną grupą produktów dostępnych w ofercie firmy. Co to oznacza? Specjalista pracujący na tym stanowisku musi opracowywać strategie rozwoju danej kategorii artykułów, przygotowywać rekomendacje i plany promocyjne dla klientów, prowadzić analizy rynku oparte o dane oraz raportować wyniki swoich działań. Do jego obowiązków należy również koordynowanie pracy podległych mu brand managerów i rozdzielanie pomiędzy nich zadań. Aby zostać category managerem, trzeba posiadać wyższe wykształcenie, najlepiej ekonomiczne lub menedżerskie. Nieodzowne są też: znajomość języków obcych i umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych (w szczególności MS Excel i MS Access), a także umiejętności negocjacyjne. Mediana zarobków na stanowisku category managera wynosi 11 tys. zł brutto.

Kim jest manager?

HR manager

Kierownik ds. personalnych – bo tak brzmi polska nazwa tego stanowiska – odpowiada za całokształt działań, decyzji i planów dotyczących zasobów ludzkich w zatrudniającym go przedsiębiorstwie. Do jego obowiązków należą m.in.:

  • kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • przygotowywanie danych i dokumentów potrzebnych do prawidłowego naliczania płac,
  • przygotowywanie dokumentów finansowych i dbanie o ich prawidłowy obieg w firmie,
  • przygotowywanie, nadzorowanie i planowanie procesu rekrutacji,
  • wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (szkolenia, oceny pracownicze etc.),
  • zarządzanie zespołem pracowników.

Przeciętna wysokość wynagrodzenia HR managerów wynosi 13 tys. zł brutto.

Elementarz kompetencji i cech pracownika - od A do Z

Service delivery manager

Przedsiębiorstwa z branży consultingowej, firmy IT oraz korporacje specjalizujące się w outsourcingu – między innymi w tego rodzaju organizacjach możliwe jest budowanie kariery na stanowisku: service delivery manager. Specjaliści z tej dziedziny zajmują się głównie diagnozowaniem potrzeb klientów, opracowywaniem dla nich nowych rozwiązań, a także ulepszaniem już funkcjonujących procesów. Mediana ich zarobków to 15,5 tys. zł brutto.

Key account manager

Opieka nad kluczowymi klientami, profesjonalne doradztwo, sporządzanie umów i sprawowanie nadzoru nad ich prawidłową realizacją, sprzedaż produktów i usług oraz sporządzanie raportów finansowych – to tylko kilka zadań, z jakimi na co dzień ma do czynienia key account manager. Aby starać się o tę posadę, trzeba mieć przede wszystkim odpowiednie doświadczenie. Pożądane są także kierunkowe wykształcenie, zgodne z profilem działalności przedsiębiorstwa, znajomość języków obcych i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne. Na konta kierowników ds. klientów kluczowych z obszaru inżynieria/technika/produkcja trafia miesięcznie przeciętnie 10,5 tys. zł brutto.