4 systemy wynagradzania pracowników

Wybór określonego systemu wynagradzania wpływa na poziom motywacji. Pracownik produkcyjny, którego pensja zależy od efektywności, będzie bardziej zdeterminowany do szybkiego i skutecznego działania niż osoba otrzymująca stałą pensję, niezależnie od wyników.   

System wynagradzania – definicja

Wynagrodzenie może składać się np. z pensji zasadniczej i premii, której wysokość zależy od liczby zawartych umów. System wynagradzania to poszczególne elementy płacy oraz powiązania, jakie pomiędzy nimi występują.

Z czego składa się wynagrodzenie?

Istnieją cztery systemy wynagradzania:

  • Czasowy

W systemie czasowym kwota wynagrodzenia jest stała. Określa się ją w stawce godzinowej lub miesięcznej.

Stawka miesięczna czy godzinowa – jak określić wynagrodzenie w umowie?

Twoja pensja nie zależy np. od tego, jakie rezultaty osiągasz w ciągu 8 godzin. Aby zwiększyć poziom motywacji, pracodawcy oferują również premie i nagrody.

Premia a nagroda

  • Akordowy

W systemie akordowym wysokość pensji jest uzależniona od wydajności. Takie rozwiązania stosuje się np. w produkcji lub w branży budowlanej, gdzie można ustalić normy pracy.

Normy pracy – jaką pełnią funkcję?

Wynagrodzenie w systemie akordowym nie powinno być niższe niż płaca minimalna (w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto). Istnieją dwa rodzaje akordu: czasowy i od sztuki.   

Wynagrodzenie na akord

  • Prowizyjny

Prowizja, stanowiąca określony procent od wartości transakcji, to częsty składnik wynagrodzenia przedstawicieli handlowych, agentów nieruchomości itd. Im wyższe wyniki sprzedaży, tym atrakcyjniejsza pensja. System prowizyjny to jeden z czynników motywacyjnych stosowanych przez pracodawców. Wynagrodzenie prowizyjne może być wprowadzone nie tylko w umowie o pracę, ale również w umowie-zleceniu.    

Prowizyjny system wynagradzania – na czym polega?

  • Kafeteryjny

Pracodawcy oferują także benefity, takie jak np. służbowy samochód do celów prywatnych, dofinansowanie zajęć sportowych albo szkoleń i kursów, bony żywieniowe czy dostęp do prywatnej opieki medycznej. Możliwość samodzielnego wybierania najatrakcyjniejszych korzyści pozapłacowych to najważniejsza cecha systemu kafeteryjnego. Stanowi on dodatek do innych systemów i wpływa na atrakcyjność oferty pracy.

Benefity pracownicze – jakie dodatki do zasadniczej pensji?

Układając regulaminy wynagradzania, pracodawcy często łączą poszczególne systemy, np. czasowy z prowizyjnym i/lub kafeteryjnym. Biorą pod uwagę specyfikę pracy w danym miejscu. Stosują także inne czynniki motywacyjne, takie jak np. dofinansowanie szkoleń, możliwość podejmowania współpracy z najlepszymi fachowcami itd. Przyczynia się to do wzrostu wydajności i satysfakcji z pracy.  

10 czynników, które motywują Cię do pracy

Czym jest polityka płacowa firmy?