4 zawody, w których ma się kontakt z dziećmi

Praca z dziećmi jest zajęciem szczególnym, wymagającym nie tylko odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale i określonych cech charakteru, między innymi cierpliwości i kreatywności. Kontakt z dziećmi jest wpisany na stałe w obowiązki nauczyciela, lekarza, animatora i pracownika domu kultury.

Nauczyciel

Nauczyciele mogą być – w zależności od wybranej specjalizacji – zatrudnieni w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych. Aby zostać nauczycielem, nie wystarczy uzyskać dyplom uczelni. Konieczne jest także zrobienie specjalizacji i ukończenie licznych profesjonalnych kursów, a nierzadko także podjęcie studiów podyplomowych. Nauki pedagogiczne dynamicznie się rozwijają, dlatego nauczyciele muszą być przygotowani na nieustanne doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, aby jak najlepiej sprawować opiekę nad wychowankami i uczniami oraz zapewnić im optymalne warunki rozwoju. 

Animator

Animatorzy znajdą zatrudnienie m. in. w centrach handlowych, gdzie coraz częściej spotyka się specjalnie wydzielone punkty, w których rodzice mogą zostawić dzieci, by w tym czasie zrobić zakupy. Rolą animatorów jest wówczas zapewnienie dzieciom opieki i towarzyszenie im podczas zabaw i interakcji z pozostałymi maluchami. Animatorzy mogą również liczyć na pracę w ramach różnego rodzaju imprez czy rodzinnych uroczystości. Podczas wesel i przyjęć zajmują się organizacją zabaw i atrakcji dla najmłodszych gości. Jeśli uroczystości potrwają nieco dłużej, animator może wykonywać swoje obowiązki w większym wymiarze pracy i odebrać dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny

Pracownik domu kultury

Domy kultury to instytucje, których rolą jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu talentów i zainteresowań. Organizowane są bardzo różnorodne zajęcia, między innymi warsztaty aktorskie, śpiew, nauka gry na instrumentach, modelarstwo i lekcje tańca. Osoby pracujące w domu kultury muszą mieć świetny kontakt z najmłodszymi i posiadać profesjonalne przygotowanie do prowadzenia zajęć. 

Opiekunka do dzieci 

Opiekunka do dzieci to niezwykle odpowiedzialne zajęcie. Jej głównym zadaniem jest  zapewnienie bezpieczeństwa oraz dbanie o dziecko w czasie nieobecności jego rodziców. W tym celu osoba zatrudniona na tym stanowisku wykonuje działania zaspokajające podstawowe potrzeby dziecka, takie jak np. przygotowanie jedzenia, kąpiel, przewijanie. Dba również o organizację wolnego czasu poprzez rozmaite zabawy. Od opiekunek wymaga się, że będą odpowiedzialne, opanowane i kreatywne. Zasadniczą i pożądaną u nich umiejętnością jest szybkie, bezproblemowe nawiązanie kontaktu z dzieckiem.

10 cech animatora kultury