5 benefitów, na które mogą liczyć świeżo upieczeni absolwenci studiów

Pozapłacowe świadczenia są obecnie bardzo popularne. Wielu pracodawców już w ogłoszeniach o pracę podaje, na jakie bonusy mogą liczyć pracownicy. Takie informacje są też przekazywane podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dla absolwentów szczególnie atrakcyjne są te benefity, które umożliwiają im spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny oraz wspomagają rozwój i doskonalenie kompetencji. 

Młodzi ludzie, który dopiero wkraczają na rynek pracy, zwracają uwagę nie tylko na wysokość zarobków, ale też na możliwości rozwoju i dodatkowe, pozapłacowe świadczenia. W zależności od tego, w jakim obszarze szukają zatrudnienia, mogą spotkać się z różnymi bonusami, nierzadko bardzo oryginalnymi. 

Dobra pensja na start - po jakich kierunkach studiów można zarobić najlepiej?

Wśród benefitów oferowanych świeżo upieczonym absolwentom uczelni prym wiodą:

  • prywatna opieka medyczna
  • dofinansowanie zajęć sportowych
  • ubezpieczenie na życie
  • świadczenia socjalne
  • dofinansowanie szkoleń i kursów

Z badań przeprowadzonych na zlecenie grupy Pracuj.pl wynika, że z prywatnej opieki medycznej może korzystać 37% pracowników, których staż pracy nie przekracza 3 lat. Zasięg tego świadczenia może być różny w zależności od tego, jakimi zasobami dysponuje firma, jednak zazwyczaj stwarza on możliwość korzystania z porad u specjalistów i wykonywania podstawowych badań. Na dofinansowanie zajęć sportowych, ubezpieczenie na życie i inne świadczenia socjalne może liczyć kolejno 35%, 21% i 15% pracowników należących do wspomnianej grupy.

System motywacyjny w firmie – przykład dofinansowania szkoleń i kursów

Skuteczne motywowanie pracowników polega przede wszystkim na znalezieniu takich form zachęty, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb określonych osób. Oczywiście nie jest możliwe, aby każdemu podwładnemu proponować całkowicie spersonalizowany i odrębny program świadczeń pozapłacowych. Można jednak wyciągnąć ogólne wnioski co do poszczególnych grup pracowników i zaproponować im benefity, z których z pewnością będą chętnie korzystać. I tak dla świeżo upieczonych absolwentów, dla których bardzo ważny jest rozwój osobisty i pogłębianie swoich kwalifikacji, dofinansowanie szkoleń i kursów jest bardzo trafionym pomysłem. Według badań Pracuj.pl na ten rodzaj benefitu może liczyć 16% pracowników ze stażem pracy krótszym niż 3 lata.

Benefity - czyli co motywuje pracowników?

Mając jasno określone plany zawodowe, warto przystąpić do ich realizacji już w trakcie studiów. Może to przynieść bardzo duże korzyści podczas poszukiwania pierwszej stałej pracy.