5 naukowców, których powinien znać każdy ekonomista

Ekonomia, tak jak każda nauka, nieustannie się rozwija, a prawdziwość stawianych w przeszłości tez jest weryfikowana przez rzeczywistość. Dla ekonomistów znajomość przełomowych teorii jest nieodzowna, ponieważ pomaga im zrozumieć mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki. 

Ekonomista – zakres obowiązków

Adam Smith – ekonomia na najwyższym poziomie

Badania i prace tego szkockiego myśliciela i filozofa stanowią kamień milowy w rozwoju ekonomii i przyczyniły się do wyodrębnienia jej jako samodzielnej nauki. Smith jako jeden z pierwszych podjął próbę usystematyzowania wiedzy dotyczącej rozwoju przemysłu i handlu w Europie, którą zawarł w swoim dziele noszącym tytuł „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”. Choć jego prace powstawały w drugiej połowie XVIII wieku, nadal są aktualne i stanowią jedną z podstawowych lektur studentów kierunków związanych z ekonomią.  

John Stuart Mill

XIX-wieczny przedstawiciel ekonomii klasycznej, uznawany za jeden z największych autorytetów w tej dziedzinie, był właściwie samoukiem. Nie chodził do szkoły, a edukację zapewnił mu ojciec i to właśnie on zainteresował syna ekonomią. Zrobił to na tyle skutecznie, że 16-letni John Stuart Mill miał już na koncie swoje pierwsze prace i analizy. Interesowały go przede wszystkim związki kapitału i pracy, popytu i praw rynkowych oraz relacje łączące monopol i interesy konsumentów. Według Milla w interesie ludzi było przede wszystkim dbanie o to, by proces postępu społecznego był kontynuowany. Rola wzrostu gospodarczego była w jego opinii drugorzędna. Był orędownikiem emancypacji kobiet i pomocy ubogim, ponieważ m. in. w tych zjawiskach widział  szanse na rozwój społeczeństwa.  

Claude Frédéric Bastiat

Specjalnością i głównym obszarem zainteresowań tego francuskiego ekonomisty, legislatora i pisarza były prywatna własność, wolne rynki i ograniczony rząd. W największym skrócie jego poglądy ekonomiczne sprowadzały się do stwierdzenia, że wolny rynek wpływa korzystnie na funkcjonowanie społeczeństwa tak długo, jak długo rola rządu jest ograniczona do spraw podstawowych, czyli ochrony życia, wolności i własności obywateli. 

Yuval Noah Harari

Co prawda publikacji tego współczesnego izraelskiego historyka i profesora na Wydziale Historii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie nie można sklasyfikować jako rozprawy ekonomicznej sensu stricto, jednak porusza on w nich bardzo istotne kwestie. Jego „21 lekcji na XXI wiek” to książka traktująca m.in. o tym, jak będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości i jakie znaczenie w jego rozwoju będą miały sztuczna inteligencja i media społecznościowe.

Thomas Piketty

Ten francuski ekonomista, dyrektor ds. badań w École des hautes études en sciences sociales (EHESS) oraz profesor w Paris School of Economics, w swoich rozważaniach i badaniach skupia się na zjawisku nierówności dochodowych. 

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku 2018/2019

Wiedza ekonomiczna jest przydatna nie tylko studentom tego kierunku i specjalistom. Zjawiska opisywane przez tę dziedzinę nauki są obecne w naszym codziennym,  zawodowym życiu.