5 porad, jak zyskać w oczach pracodawcy i otrzymać nagrodę

Nagroda za intensywny wysiłek i wyjątkowe zaangażowanie może stanowić dodatkowy bodziec do działania. Nie przesadzaj z przechwalaniem się, ale zadbaj, by Twoje starania zostały dostrzeżone. Przykładaj wagę również do szczegółów, które z pozoru wydają się nieistotne, a mają znaczenie i zostaną docenione przez pracodawcę. Mogą one dotyczyć na przykład łagodzenia napięć w zespole czy wprowadzenia drobnych usprawnień komunikacji w firmie.

Jak budować korzystny wizerunek?

Na sukces zawodowy składa się wiele czynników. O tym, jak radzisz sobie na rynku pracy, decydują nie tylko kwalifikacje, ale również Twoje umiejętności społeczne. Osoba, która wykazuje zaangażowanie i autentyczne zainteresowanie wykonywanymi obowiązkami, ma szansę zdobyć zaufanie i szacunek przełożonych oraz współpracowników. Buduj swoją pozycję zawodową na fundamentach, takich jak: jasno wyznaczone cele, uczciwość i nieustanny rozwój. Ważne, by Twoje wysiłki były zaplanowane i prowadziły do konkretnych rezultatów. Podejmowanie nieprzemyślanych, chaotycznych kroków może spowodować wypalenie zawodowe.

Czy pracoholik to pracownik idealny?

Postaraj się, ale nie tylko ze względu na nagrodę!

Choć nagroda ma charakter uznaniowy, pracodawcy przyznają wyróżnienia w odpowiedzi na Twoją postawę i sukcesy. Jeśli wymiar finansowy jest dla Ciebie ważny i chcesz otrzymać nagrodę:     

  • Osiągnij wyższą wydajność

Zastanów się, co sprawia, że na wykonanie określonych zadań poświęcasz więcej czasu, niż zakładałeś. Zacznij planować i naucz się oceniać swoje możliwości. Umiejętności organizacyjne i zdolność koncentracji sprzyjają uzyskiwaniu coraz lepszych wyników.

  • Przedstaw nowatorskie pomysły

Pokaż, że zależy Ci na tym, by firma osiągała coraz lepsze wyniki. Zastanów się, jakie zmiany mogłyby w tym pomóc i nie bój się mówić o swoich pomysłach.

  • Bądź bezinteresowny

Choć otrzymujesz wynagrodzenie za konkretne zadania, bądź życzliwy dla współpracowników. Nie przeliczaj wszystkiego na pieniądze. Pomagaj bezinteresownie, z życzliwości.

  • Pracuj w zespole

Gdy jesteś członkiem zespołu, skoncentruj się na celach zespołowych. Nie staraj się wyróżnić za wszelką cenę.

10 zasad pracy w zespole

  • Działaj uczciwie

Korzystanie ze zwolnienia lekarskiego, gdy nic Ci nie dolega, spóźnienia, opuszczanie firmy przed czasem oraz przyjmowanie zadań, których nie możesz wykonać ze względu na brak odpowiednich umiejętności – to zachowania, na które nie pozwala sobie rzetelny pracownik.   

Gratyfikacja finansowa to nie jedyny powód, dla którego warto realizować ambitne przedsięwzięcia. Rozwijaj się, aby stawać się coraz lepszym fachowcem i czerpać radość z tego, co robisz.

Premia uznaniowa brutto-netto – kalkulator

Nagroda (premia uznaniowa) w większości przypadków jest oskładkowana. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek następuje w przypadku nagród jubileuszowych przyznawanych nie częściej niż co 5 lat. Nie odprowadza się składek również od nagród: za wynalazczość, za prace wdrożeniowe, za szczególne osiągnięcia w eksporcie (chodzi o wyróżnienie przyznawane przez Ministra Gospodarki) oraz dla sportowców (chodzi o nagrody wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe). Tak wynika z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.    

Od nagrody stanowiącej dodatkowy przychód ze stosunku pracy odprowadza się także zaliczkę na podatek dochodowy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko nagroda jubileuszowa nie jest opodatkowana.

Aby obliczyć różnicę pomiędzy pensją brutto i netto, możesz skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.