5 umiejętności twardych przydatnych na stanowisku kierownika

Kandydaci na stanowisko kierownicze powinni znać branżę, w której chcą działać. Sprawowanie funkcji managera wymaga również wiedzy na temat zarządzania zespołem. Oprócz umiejętności twardych liczą się też predyspozycje.  

Dobry manager to osoba, która potrafi słuchać i jasno formułować swoje oczekiwania. Ważne, by ktoś, kto zajmuje stanowisko kierownicze, umiał również motywować zespół i budować dobrą atmosferę.   

10 cech dobrego kierownika

Kompetencje miękkie, choć niezmiernie ważne, nie zastąpią umiejętności twardych, takich jak na przykład:

  • Wiedza fachowa

Osoba zajmująca stanowisko kierownicze powinna być specjalistą w swojej dziedzinie. Jeśli jej działalność zawodowa dotyczy bankowości, musi sprawnie się poruszać w zagadnieniach branżowych. Ważne, by stale aktualizowała i poszerzała swoją wiedzę.

5 książek, które pomogą Ci się rozwijać zawodowo

  • Umiejętność obsługi programów komputerowych

Tworzenie harmonogramu działań, przygotowywanie prezentacji, analizowanie danych – aby sprawnie wykonywać swoje obowiązki, kierownik powinien biegle obsługiwać komputer. Wybór określonego oprogramowania często zależy od branży, a nawet firmy, w której się pracuje.  

  • Zarządzanie budżetem

Managerowie czuwają nad mądrym dysponowaniem środkami materialnymi. Umiejętność planowania, rozliczania i monitorowania wydatków może zadecydować o sukcesie lub klęsce projektu.  

  • Zarządzanie zespołem

Kierownik odpowiada za jakość pracy zespołu, dlatego powinien być przygotowany do tej wymagającej roli. Organizowanie pracy członków grupy wymaga rzetelnego przygotowania. Można je zdobyć np. w trakcie studiów podyplomowych lub szkoleń.

  • Znajomość języków obcych

Jednym z kluczowych wymogów na stanowiskach kierowniczych jest biegła znajomość języków obcych - przede wszystkim języka angielskiego. To szczególnie istotne w firmach międzynarodowych. Ważne, by manager posługiwał się również fachowym słownictwem.

Języki obce w pracy

Kierownik – zarobki

Poziom stanowiska to jeden z czynników wpływających na wysokość zarobków. Pełnienie funkcji kierownika wiąże się z większą odpowiedzialnością, ale gwarantuje także atrakcyjne wynagrodzenie. W 2017 r. na najwyższe płace mogli liczyć przedstawiciele branży informatycznej oraz finansowej. Kierownik IT oraz finance manager zarabiali przeciętnie 15 500 zł brutto, kierownik łańcucha dostaw oraz HR manager zarządzający dużym zespołem otrzymywali przeciętne wynagrodzenie: 14 000 zł brutto. Znaczna część pracowników korzystała również ze świadczeń pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna czy dofinansowanie zajęć sportowych.  

Podane kwoty zarobków zostały ustalone na podstawie analizy 350 000 ankiet wypełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl w 2017 roku.

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska