5 zawodów dla absolwentów administracji

Administracja publiczna, skarbowa i celna – to przykładowe obszary, w których można pracować po studiach administracyjnych. Taki kierunek kształcenia to doskonały wybór dla osób, które są dobrze zorganizowane i płynnie poruszają się w zagadnieniach prawnych.  

Kompetencje absolwenta administracji

Maturzysta, który chciałby rozpocząć studia na kierunku: administracja, powinien przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów, takich jak: język polski, nowożytny język obcy oraz (do wyboru) matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie. Osoba, która uzyskała dyplom ukończenia studiów, posiada wiedzę z zakresu prawa i ekonomii. Potrafi także wyszukiwać i analizować przepisy. Jest przygotowana do roli managera zarządzającego instytucją lub firmą. Może pracować na stanowiskach, takich jak:

  • Urzędnik

Administracja samorządowa i rządowa, instytucje Unii Europejskiej, służby dyplomatyczne – absolwent administracji posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków urzędniczych. Dodatkowym atutem jest znajomość języków obcych. W placówkach dyplomatycznych lub instytucjach UE zwykle jest to jeden z kluczowych wymogów. Osoba, która zdobyła tytuł magistra administracji, może pracować w urzędach, biurach poselskich lub resortach.

Sprawdź, ile wynosi wynagrodzenie w ministerstwach

Wynagrodzenia w ministerstwach

  • Pracownik organizacji pozarządowych

Jako absolwent administracji możesz pracować także w fundacjach i stowarzyszeniach. Twoim głównym obowiązkiem będzie np. organizowanie pracy biura. Kompetencje, jakie powinieneś posiadać, to m.in.: znajomość MS Office, umiejętności organizacyjne i samodzielność.

7 umiejętności niezbędnych w pracy biurowej

  • Pracownik służb resortowych lub agencji rządowych

Wiedza zdobyta na studiach umożliwi Ci rozpoczęcie kariery w Policji, Straży Granicznej lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W takich miejscach zatrudnia się nie tylko funkcjonariuszy, ale również pracowników cywilnych. Osoba, która chce rozpocząć karierę w służbach resortowych, powinna spełniać też dodatkowe wymagania. Niezbędne są: obywatelstwo polskie, pełnia praw publicznych oraz niekaralność (chodzi o prawomocne wyroki za przestępstwa skarbowe).   

  • Doradca podatkowy

Kończąc administrację, posiadasz wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Dzięki temu możesz pracować w firmach i instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym. Należy jednak zdać egzamin państwowy i zdobyć uprawnienia.  

Ile zarabia doradca podatkowy?

  • Pracownik działu kadr i płac

Prawidłowe funkcjonowanie działu kadr sprawia, że firma lub instytucja działa bez zakłóceń. Specjaliści ds. kadr i płac dbają o to, aby dokumenty dotyczące np. zatrudnienia pracowników były utrzymane w porządku. Troszczą się również o to, żeby osoby zatrudnione w zakładzie pracy otrzymywały wynagrodzenia we właściwym czasie i w odpowiedniej wysokości.