5 zawodów, w których przeważają kobiety

Wprowadzanie podziału na typowo męskie i kobiece profesje nie spotyka się już ze społeczną aprobatą. Rzeczywistość pokazuje jednak, jest on nadal żywy. Wśród zawodów, w których przeważają kobiety, najbardziej popularne to nauczycielka, pielęgniarka i sekretarka. 

Kobiety dominują w zawodach związanych z szeroko rozumianą opieką i pielęgnacją, w których liczy się nie tylko empatia i komunikatywność, ale też dobra organizacja pracy i umiejętność wykonywania wielu obowiązków jednocześnie.

Polki na rynku pracy w 2016 roku. Raport zarobki.pracuj.pl

Zawody, w których odsetek zatrudnionych kobiet jest najwyższy, to między innymi:

  • nauczycielki w przedszkolach i żłobkach - empatia, wrażliwość, cierpliwość oraz chęć wspierania dzieci w rozwoju, nauce nowych umiejętności i zdobywaniu wiedzy liczą się w tym zawodzie najbardziej. Od nauczycielek wychowania przedszkolnego i opiekunek dzieci w żłobkach oczekuje się też profesjonalnego przygotowania pedagogicznego oraz kreatywności niezbędnej do prowadzenia zajęć w sposób atrakcyjny i ciekawy dla najmłodszych. Wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego aż 92% to kobiety.
  • kosmetyczki i inne zawody związane z tzw. branżą urody – tutaj liczy się przede wszystkim odpowiednie wykształcenie oraz umiejętność wykonywania różnorodnych zabiegów z zakresu pielęgnacji ciała. Ważna jest także chęć nieustannego doskonalenia się i poszerzania wiedzy, ponieważ branża beauty/wellness rozwija się bardzo prężnie. Na stanowisku: kosmetolog/kosmetyczka kobiety stanowią 92% zatrudnionych.
  • pielęgniarki – w tym zawodzie liczą się cechy charakteru, takie jak opiekuńczość, empatia, cierpliwość i potrzeba pomagania słabszym i cierpiącym. Ważne jest też – oprócz praktycznego przygotowania do zawodu i odpowiedniej wiedzy - opanowanie i umiejętność łagodzenia konfliktowych sytuacji oraz radzenia sobie ze stresem.
  • dietetyczki – tematyka zdrowego odżywiania oraz dbania o prawidłową wagę i dobrą kondycję jest bliska osobom pracującym w tym zawodzie. Aby móc go wykonywać, trzeba ukończyć studia wyższe, podczas których zdobywa się aktualną i sprawdzoną wiedzę dotyczącą prawidłowego odżywiania i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Wśród osób wykonujących zawód dietetyka kobiety stanowią 85%.
  • asystentki / sekretarki – podzielność uwagi, doskonała organizacja pracy, komunikatywność, rzetelność, sumienność oraz umiejętność planowania działań i egzekwowania ich realizacji – takich cech oczekuje się od dobrych asystentek i sekretarek. 91% wszystkich osób zatrudnionych na tym stanowisku to kobiety.

Coraz częściej typowo kobiece cechy charakteru doceniane są nie tylko na średnich, ale też wyższych szczeblach zawodowych. Niestety nie zawsze przekłada się to na równość zarobków, gdyż dyskryminacja w wynagrodzeniach w dalszym ciągu istnieje.

Szef w spódnicy – kobieca wrażliwość atutem w biznesie

W poszukiwaniu wymarzonej pracy warto kierować się m.in. własnymi ambicjami i pasjami. Umiejętność wykorzystania swoich atutów to pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującego życia zawodowego.