6 cech, które musi posiadać każdy manager restauracji

Klient, który odwiedza lokal gastronomiczny, liczy nie tylko na pyszne jedzenie, ale również na wysoki poziom obsługi oraz przyjemną atmosferę. Manager restauracji dba o to, by goście byli zadowoleni i chętnie powracali. Aby dobrze realizować swoje obowiązki, należy postawić na profesjonalizm i doskonałą organizację pracy.

Idealny manager…

Planowanie działań promocyjnych, układanie grafiku, zaopatrzenie lokalu, budowanie relacji z dostawcami – to przykładowe zadania, jakie wykonuje manager restauracji.  

Czym zajmuje się manager restauracji?

Ważne, by osoba zarządzająca lokalem posiadała odpowiednie przygotowanie teoretyczne i doświadczenie. Duże znaczenie mają również predyspozycje. W zawodzie managera restauracji istotne jest na przykład:

  • Opanowanie

Szybkie tempo pracy w gastronomii to silny stresor, dlatego ważne, by osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym zachowywała zimną krew w sytuacjach awaryjnych. Spokój, cierpliwość i opanowanie przełożonego mają duży wpływ na atmosferę w zespole i zachowanie pracowników.

  • Wytrzymałość

Restauracje działają przez większość dni w roku. Pracownicy, w tym manager, wykonują obowiązki nie tylko w dni powszednie, ale także w święta. W dni świąteczne zwykle panuje spory ruch, dlatego osoba pełniąca funkcję kierowniczą powinna być w pogotowiu.  

  • Kultura osobista

Praca managera polega w znacznym stopniu na utrzymywaniu relacji z klientami, pracownikami i dostawcami. Niezależnie od liczby zadań czy poziomu stresu, kierownik restauracji powinien zachować uprzejmość i odnosić się do każdego z szacunkiem.

  • Doskonała organizacja pracy

Aby wykonywać liczne i różnorodne obowiązki, manager musi wykazywać się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami organizacyjnymi. To ważne, szczególnie w przypadku dużych i popularnych restauracji.  

  • Zmysł praktyczny i estetyczny

Manager odpowiada nie tylko za działanie, ale również za wygląd restauracji. Dba o to, by wnętrza były funkcjonalne, bezpieczne i przystosowane do potrzeb oraz oczekiwań klientów. Aby wywiązywać się z obowiązków w tym zakresie, należy pamiętać o kreatywności i twórczym podejściu. Niezbędna jest także wrażliwość estetyczna.  

  • Profesjonalizm

Od osoby zajmującej stanowisko kierownicze oczekuje się również pełnego profesjonalizmu, tj. rzetelności, umiejętności przewidywania, doświadczenia itp.

Manager restauracji – wymagania i perspektywy

Manager restauracji – zarobki

6300 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła mediana płac managerów restauracji. Jest to wartość środkowa w szeregu kwot ustawionych od najniższej do najwyższej. Manager restauracji w dużym znanym lokalu może otrzymywać pensję wynoszącą kilkanaście tysięcy zł miesięcznie. Częsty dodatek do wynagrodzenia managera restauracji stanowiła premia. 34% pracowników otrzymywało ją w każdym miesiącu. Część zatrudnionych mogła liczyć również na benefity, takie jak służbowy telefon do celów prywatnych (18%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (13%), ubezpieczenie na życie (13%) i bony żywieniowe (12%).

Benefity - czyli co motywuje pracowników?

Dane dotyczące wynagrodzeń w różnych branżach znajdziesz tutaj: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.