6 czynników, które motywują do pracy

To, jakie czynniki motywacyjne preferują Polacy, zależy m.in. od wieku. W 2017 r. pracodawcy najczęściej oferowali premie (uznaniowe i zależne od wyników), podwyżki oraz oficjalne wyróżnienia.  

Praca może być przykrym obowiązkiem albo przyjemnością – to, jak postrzegasz swoje życie zawodowe, jest uzależnione m.in. od instrumentów motywacyjnych stosowanych przez pracodawcę.

Jakie instrumenty motywacyjne stosują pracodawcy?

Najczęstsze formy motywowania pracowników to:

1. Podwyżka

19% ankietowanych, biorących udział w badaniu Pracuj.pl „Benefity oczami pracowników”, wskazało podwyżkę jako formę gratyfikacji. Jednocześnie 67% osób stwierdziło, że chciałoby otrzymywać wyższą pensję. Ta potrzeba była najsilniejsza wśród osób zarabiających najmniej (do 1500 zł netto).  

2. Benefity

Korzyści pozapłacowe uznawane przez pracowników za najatrakcyjniejsze to:

  • Prywatna opieka medyczna

58% respondentów uznało abonament w prywatnej przychodni za najbardziej pożądany dodatek do pensji.

  • Finansowanie szkoleń

35% osób wskazało na możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach, których koszt pokrywa pracodawca.

  • Dofinansowanie do urlopu

34% pracowników najwyżej oceniło dodatkowe środki na urlop.

Benefity pracownicze – jakie dodatki do zasadniczej pensji?

3. Możliwość pracy zdalnej

32% pytanych stwierdziło, że możliwość wykonywania obowiązków poza biurem miałaby zdecydowany wpływ na decyzję o zmianie pracy. Zaledwie 9% zadeklarowało, że ten argument na pewno nie miałby znaczenia.

Praca z domu – hit czy kit?

4. Premia

Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że w grudniu 2017 r. 34% pracodawców przyznawało zatrudnionym premie uznaniowe. 31% pracowników otrzymywało premie uzależnione od wyników. 59% ankietowanych wskazało premię uznaniową jako najatrakcyjniejszą formę gratyfikacji.

Motywacja materialna i niematerialna - na czym polega?

5. Oficjalne wyróżnienie

15% osób uczestniczących w badaniu przyznało, że ich pracodawcy udzielają pochwał na forum. 7% uznało tę formę wyróżnienia za najatrakcyjniejszą.

6. Trzynastka

10% pracowników wskazało dodatkowe wynagrodzenie roczne jako instrument motywacyjny wykorzystywany przez pracodawców.

Trzynasta pensja – kiedy jest wypłacana?

Najbardziej doceniane benefity

79% uczestników badania „Benefity oczami pracowników” stwierdziło, że podwyżka to najbardziej pożądana forma zachęty do dalszego wysiłku. 59% największą wagę przypisało premiom uznaniowym. Wśród najatrakcyjniejszych benefitów pojawiły się również: trzynastka (24%), dofinansowanie szkoleń (13%) oraz pochwała na forum (7%).  

Dane pochodzą z serwisu zarobki.pracuj.pl. Zostały zebrane w grudniu 2017 r.

BENEFITY - czyli co motywuje pracowników