6 powodów, dlaczego warto pracować

Praca daje nam korzyści materialne, dzięki czemu możemy opłacać rachunki i robić zakupy. Aktywność zawodowa zapewnia też wiele innych, pozamaterialnych profitów, jak np. możliwość rozwijania swoich zainteresowań i spełniania marzeń.

Praca może być dla nas źródłem satysfakcji. Osiąganie kolejnych szczebli w karierze sprawia, że zyskujemy motywację do dalszego działania. Oto przykładowe powody, dla których warto pracować i realizować marzenia – zawodowe i nie tylko:

1. Zgłębianie interesujących dziedzin

W wielu zawodach liczy się nie tylko wiedza branżowa. Czasami przydaje się również znajomość innych dziedzin. Wykazanie się wiedzą na tematy niezwiązane z pracą pokazuje zatrudniającemu, że nasza osobowość jest wszechstronna. Umiejętność zaangażowania się w rozmaite przedsięwzięcia może decydować o tym, jakimi będziemy pracownikami.

2. Samorozwój

Dalekie podróże, stypendia zagraniczne, budowanie domu na wsi – realizacja tego typu zamiarów wymaga wykazania się określonymi umiejętnościami oraz cechami. Możemy zdobyć je mimochodem, nawet jeśli dotychczas ich nie posiadaliśmy. Chęć spełnienia marzeń pomoże nam w pokonywaniu przeszkód na drodze do wytyczonego celu. Realizowanie swoich pragnień umożliwia rozwijanie tzw. kompetencji miękkich (np. komunikatywność, asertywność, kreatywność) oraz zdobywanie kwalifikacji niezwiązanych bezpośrednio z naszą pracą.

3. Pokonywanie własnych ograniczeń

Na drodze do upragnionego celu spotykamy rozmaite bariery i przeszkody – wiele z nich wynika z cech charakteru, jakie posiadamy. Strach, zniechęcenie, niewiedza, niepewność – wszystkie te uczucia i emocje mogą towarzyszyć nam w trakcie spełniania marzeń. Przezwyciężenie lęków oraz innych trudności sprawia, że zyskujemy pewność siebie oraz wiarę we własne siły.

4. Zadowolenie z życia

Umiejętność osiągania upragnionych celów (nie tylko zawodowych), pokonywanie własnych ograniczeń – wszystko to sprawia, że potrafimy cieszyć się życiem i dostrzegamy jego jasne strony. Satysfakcja, jakiej doświadczamy w różnych sferach funkcjonowania, wpływa na nasze samopoczucie i sposób myślenia o sobie.

5. Efektywny wypoczynek

Spełnianie marzeń cieszy, a osiągnięcie pewnego poziomu życiowej satysfakcji przynosi spokój. Kiedy tego doświadczamy, wszystko robimy lepiej, skuteczniej – dotyczy to również odpoczynku, którego jakość przekłada się na naszą efektywność w pracy i w życiu codziennym.

6. Wzrost motywacji

Satysfakcja i radość ze spełniania marzeń sprawiają, że zyskujemy ochotę do działania. Stajemy się bardziej zmotywowani do pracy, mamy ciekawsze pomysły, chcemy się rozwijać. Stawiamy przed sobą coraz bardziej ambitne cele i mamy siłę, by je osiągać. Realizowanie własnych pragnień (niekoniecznie zawodowych) wpływa na naszą osobowość, a więc także na to, jakimi jesteśmy pracownikami.