6 profesji, które wiążą się z pracą zespołową

Kucharz, magazynier oraz technolog produkcji – to przykładowe zawody, które wiążą się z koniecznością realizowania zadań w zespole. Przedstawiciele tych profesji powinni  wyróżniać się komunikatywnością. Dzięki niej będą mogli efektywnie pracować i skutecznie porozumiewać się z innymi członkami grupy.

Praca zespołowa – przykłady

W niektórych zawodach niezbędna jest umiejętność pracy w grupie. Umożliwia ona uzyskiwanie lepszych efektów niż w przypadku indywidualnego wykonywania obowiązków. Do profesji, w których zadania realizuje się zespołowo, należą:

  • Analityk finansowy

Do głównych obowiązków analityka finansowego należy wykonywanie analiz finansowych oraz okresowych raportów. Pracownik ten bierze również udział w tworzeniu budżetu przedsiębiorstwa. Współpracuje m.in. z działem księgowości. W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby pracującej na stanowisku analityka finansowego wynosiło 7500 zł brutto.

Zarobki analityka finansowego, a także przedstawicieli innych zawodów można sprawdzić na stronie Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/ 

  • Kucharz

Umiejętność wykonywania obowiązków w zespole jest niezwykle ważna na stanowisku kucharza. Pracownik ten przebywa w miejscu pracy z pomocą kuchenną oraz kelnerami. Dzięki ich współpracy goście lokalu gastronomicznego otrzymują dania przygotowane i dostarczone w odpowiedni sposób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kucharza w 2018 r. wynosiło 4300 zł brutto.

  • Inżynier konstruktor

Inżynier konstruktor zajmuje się projektowaniem różnego rodzaju konstrukcji. Do jego obowiązków należy wykonywanie rysunków technicznych, a także wyceny uwzględniającej koszt wszystkich elementów. Zazwyczaj projekt realizowany jest przez co najmniej kilku pracowników, dlatego w tym zawodzie duże znaczenie ma umiejętność pracy w grupie. W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera konstruktora wynosiło 6700 zł brutto.

  • Magazynier

Magazynier wykonuje swoje obowiązki w pomieszczeniu magazynowym. Jest odpowiedzialny za przyjmowanie towarów, rozmieszczanie ich w przeznaczonych do tego miejscach, a także dbanie o bezpieczeństwo wszystkich artykułów. Zajmuje się również przygotowywaniem produktów do wysyłki. Współpracuje z działem sprzedaży oraz innymi magazynierami, np. pomagając im w transportowaniu towaru. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie magazyniera w 2018 r. wynosiło 3600 zł brutto. 

Jak zostać starszym magazynierem?

  • Specjalista ds. marketingu

Celem pracy specjalisty ds. marketingu jest m.in. sprzedaż większej ilości towarów lub usług oferowanych przez dane przedsiębiorstwo. Pracownik ten na bieżąco monitoruje rynek i przygotowuje plany kampanii promocyjnych. Współpracuje z osobami należącymi do działu sprzedaży, a także z innymi pracownikami działu marketingu. W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie specjalisty ds. marketingu wynosiło 5500 zł brutto.

Szukasz pracy w marketingu? Sprawdź najczęstsze wymagania pracodawców

  • Technolog produkcji

Technolog produkcji to osoba zajmująca się organizacją oraz koordynowaniem przebiegu procesu produkcyjnego. Nadzoruje stan techniczny urządzeń i czuwa nad tym, by były one poddawane potrzebnym naprawom. Sprawdza jakość wytwarzanych wyrobów. Współpracuje z innymi członkami działu produkcji. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie technologa produkcji w 2018 r. wynosiło 5600 zł brutto.