6 sposobów na większą motywację pracowników

Osoba, która wykonuje swoje obowiązki od niechcenia i z przymusu, jest mniej wydajna niż ktoś, kto ma przed sobą atrakcyjne cele i z zapałem przystępuje do działania. Poznaj najczęściej stosowane sposoby motywacji pracowników.

1. Dobra atmosfera w pracy

Trudności w komunikacji, napięcia, mobbing – wszystkie negatywne zjawiska interpersonalne, jakie występują w miejscu pracy, odbierają ochotę do realizowania zawodowych przedsięwzięć. Przedstawiciele kadry kierowniczej wiedzą o tym, dlatego starają się rozwiązywać konflikty, zapobiegają niezdrowej rywalizacji i dbają o integrację zespołu. Utrzymanie dobrych relacji ma kluczowe znaczenie.   

2. Wynagrodzenie

Wysokość pensji nie jest najważniejszym czynnikiem motywującym do działania, ale pracownicy przywiązują do niego dużą wagę. Chodzi nie tylko o wynagrodzenie zasadnicze, ale również o premie, które otrzymuje się po spełnieniu oczekiwań zapisanych np. w regulaminie wynagradzania. Skutecznymi motywatorami są także nagrody przyznawane za wybitne osiągnięcia. Dodatkowe świadczenia finansowe zwiększają chęć do pracy.  

3. Benefity

Służbowe mieszkanie, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna czy stomatologiczna lub auto firmowe wykorzystywane także do celów prywatnych – to tylko przykładowe świadczenia pozapłacowe, jakie oferują pracodawcy. Otrzymywanie dodatkowych korzyści sprawia, że pracownik czuje się doceniany i ważny.

4. Elastyczny czas pracy

Dla zatrudnionych liczy się nie tylko sfera materialna. Pracownikom zależy również na możliwości łączenia obowiązków zawodowych z innymi rodzajami aktywności, np. z życiem rodzinnym, działalnością społeczną czy realizowaniem zainteresowań. Elastyczny czas pracy lub wykonywanie zadań zawodowych zdalnie to duże udogodnienie i szansa na spełnianie się na różnych płaszczyznach.   

5. Równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym

Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, w jakim stopniu wypoczynek wpływa na efektywność. Pracownik, który jest przemęczony i ma problemy z koncentracją, staje się mniej kreatywny, może wykazywać rozdrażnienie i skłonność do popadania w konflikty. Aby tego uniknąć, firmy oferują pracownikom np. dodatkowy płatny urlop. Czasami proponują również specjalne świadczenia finansowe, które pracownik może przeznaczyć na urlop. Dodatek wakacyjny jest przyznawany np. w Holandii.

6. Dodatkowe możliwości rozwoju

Pracownicy chętniej angażują się, gdy mają atrakcyjną ścieżkę kariery w firmie. Skutecznym czynnikiem motywacyjnym jest również możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, np. w trakcie kursów językowych, szkoleń branżowych czy studiów podyplomowych. Warsztaty i zajęcia organizowane przez firmę mogą dotyczyć sfery zawodowej lub np. ciekawych form spędzania wolnego czasu.