6 stanowisk, na których zarobisz ponad 5000 zł

Księgowy, konstruktor CAD, trener personalny – to zawody, które gwarantują przeciętne miesięczne zarobki wyższe niż 5000 zł brutto. Warto pamiętać, że wymiar pensji zależy nie tylko od profesji czy stanowiska, ale również od doświadczenia oraz zaangażowania i pasji.  

Planowanie kariery wymaga znajomości własnych preferencji i uzdolnień, ale również realiów rynku pracy. Masz szansę zarabiać powyżej 5000 zł brutto miesięcznie, jeśli będziesz pracować jako:

  • Junior Software Engineer – 5100 zł brutto

Programowania można nauczyć się na studiach informatycznych lub na kursach. Ważne, by rozwijać umiejętności, aktualizować wiedzę oraz doskonalić się w używaniu określonych języków programowania, np. Java, .Net, PHP itd.

  • Górnik – 5200 zł brutto

Pracę w górnictwie można podjąć np. po ukończeniu szkoły zawodowej. Zdarza się także, że kopalnie przyjmują pracowników, którzy nie posiadają kwalifikacji. Takie osoby są przyjmowane na stanowiska pomocnicze i zdobywają umiejętności oraz uprawnienia zawodowe w trakcie szkoleń.

  • Trener personalny – 5300 zł brutto

Osoba, która układa plany treningowe, nie musi być absolwentem AWF, ale wiedza zdobyta w trakcie studiów jest niezmiernie ważna w pracy. Potrzebne są także kompetencje z zakresu dietetyki, psychologii itp.

  • Kierowca kat. C – 5400 zł brutto

Pracę kierowcy ciężarówki może wykonywać osoba posiadająca prawo jazdy kat. C oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej. Konieczne są także odpowiednie predyspozycje psychiczne i motoryczne.  

  • Starszy doradca klienta – 5500 zł brutto

Doradcą klienta może zostać osoba, która ukończyła co najmniej szkołę średnią. Pracodawcy nie zawsze oczekują wykształcenia kierunkowego. Ważne, by pracownik posiadał wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, wykazywał się kulturą osobistą i umiejętnością pracy w zespole.

  • Księgowa/księgowy (księgi rachunkowe) – 5600 zł brutto

Aby pracować w księgowości, nie trzeba być absolwentem finansów i rachunkowości. Z drugiej strony, w trakcie studiów zdobywa się potrzebną wiedzę z zakresu rachunkowości i prawa.

Podane kwoty stanowią wynik analizy ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl. Wynagrodzenie ujęte w zestawieniu to mediana – wartość środkowa w szeregu liczb ustawionych w kolejności: od najniższej do najwyższej.

Ile procent trzeba odjąć od wynagrodzenia brutto?

Pensję brutto pomniejsza się o składki (emerytalną, rentową, chorobową i zdrowotną), a także o zaliczkę na podatek dochodowy. Wymiar składek jest wyrażony jako procent od wynagrodzenia. Stawki wynikają z art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oprócz składek odlicza się od wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość kwoty odprowadzanej do urzędu skarbowego zależy m.in. od sposobu rozliczania i od wysokości dochodu. Zasady rozliczeń z fiskusem wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Różnicę pomiędzy pensją brutto i netto ustalisz, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Wynagrodzenie brutto i netto – na czym polega różnica?