6 zadań, które wykonuje kontroler jakości

Ocena jakości surowców i towarów wytwarzanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym – to najważniejsze zadanie kontrolera jakości. W 2017 r. osoby zatrudnione na tym stanowisku mogły liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 3800 zł brutto. Co czwarty kontroler jakości zarabiał ponad 4500 zł brutto.

Na czym polega praca kontrolera?

Dokładność, pracowitość i zaangażowanie – to najważniejsze cechy, jakimi powinien wykazywać się specjalista z zakresu kontroli jakości. Liczą się również: wiedza fachowa i doświadczenie. Odpowiednie przygotowanie i predyspozycje umożliwiają wykonywanie zadań, takich jak:

  • Troska o jakość produktów

Osoba zatrudniona na stanowisku kontrolera sprawdza jakość surowców, z których wytwarza się określone przedmioty, urządzenia itd. Analizuje każdy etap produkcji, aby przyszli nabywcy otrzymywali to, co najlepsze.

  • Aktualizowanie wiedzy na temat wymogów jakościowych

Ważne, by kontroler na bieżąco analizował normy produkcyjne wynikające np. z przepisów prawa (polskiego lub unijnego). W przeciwnym razie firma może ponieść duże straty w związku z wycofaniem wadliwej partii ze sprzedaży.

  • Określenie wymagań jakościowych produktów

Praca kontrolera ds. jakości polega również na wskazaniu głównych cech i właściwości, jakimi powinny odznaczać się produkty. Ważne, by specjalista uwzględniał przy tym m.in. europejskie normy ISO. Dzięki ustaleniu wymagań jakościowych możliwe jest określenie procedur działania dla każdego stanowiska.

  • Prowadzenie dokumentacji

Kontroler jakości wykonuje swoje obowiązki nie tylko w hali produkcyjnej, ale również w biurze. Do zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku należy także uzupełnianie dokumentów. Wymaga to sumienności i skrupulatności.

  • Dokonywanie okresowych ocen jakości

W gestii kontrolera leży także analizowanie wyników pracy konkretnego działu czy pojedynczych osób. Opinia specjalisty może wpłynąć np. na decyzję kierownictwa o przyznaniu premii itd.

Ocena okresowa pracownika – jakie są jej kryteria?

  • Współpraca z działem zajmującym się inżynierią procesu

Dzięki porozumieniu kontrolerów jakości i specjalistów organizujących produkcję firma może realizować normy ustalone na dany okres.

Normy pracy – jaką pełnią funkcję?

Kontroler jakości – zarobki

3800 zł brutto – na takie przeciętne miesięczne wynagrodzenie mogły liczyć osoby specjalizujące się w kontroli jakości. Zdecydowana większość z nich (ponad 95%) wykonywała obowiązki na podstawie umowy o pracę. Pensja pracowników etatowych była pomniejszana o wszystkie składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy.

Składki ZUS od umowy o pracę w 2018 roku

Pracodawcy oferowali również dodatkowe, np. pozapłacowe formy wynagradzania. Benefity, które kontrolerzy jakości otrzymywali najczęściej, to np.: dofinansowanie zajęć sportowych (21%), prywatna opieka medyczna (19%), świadczenia socjalne (19%) oraz bony towarowe (15%). Połowa zatrudnionych regularnie dostawała premie.

Premia a nagroda

Dane pochodzą z serwisu zarobki.pracuj.pl i dotyczą wynagrodzeń w roku 2017: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.