7 powodów, dla których pracownicy szukają nowej pracy

Wykonywaniu pracy potrafi towarzyszyć satysfakcja i radość – to ideał, do którego warto dążyć. Gdy dotychczasowe zajęcie nie spełnia naszych oczekiwań i potrzeb, poszukujemy nowych możliwości. Pracę zmieniamy też ze względu na okoliczności, które nie są od nas zależne.  

Przykładowe przyczyny, dla których decydujemy się na odejście z firmy to:

1. Nieatrakcyjna ścieżka kariery

Brak możliwości uzyskania awansu zmniejsza atrakcyjność pracy na określonym stanowisku. Nie mając przed sobą wyzwań i ambitnych celów zawodowych, odczuwamy frustrację lub popadamy w rutynę i marazm. Monotonia i przewidywalność mogą być postrzegane pozytywnie przez niektórych pracowników. Inna część zatrudnionych poszukuje dynamicznych możliwości rozwoju.    

2. Zbyt niskie wynagrodzenie

Pieniądze są jednym z ważniejszych czynników motywujących nas do pracy. Zaczynamy szukać nowego zatrudnienia również wtedy, gdy negocjowanie podwyżki nie przynosi rezultatów, na jakie liczyliśmy przed przystąpieniem do rozmowy z pracodawcą.

3. Nieprzyjemna atmosfera w dotychczasowym miejscu pracy

Tzw. wyścig szczurów, mobbing, dyskryminacja – to przykładowe zjawiska, które sprawiają, że praca w danej firmie nie tylko nie daje nam satysfakcji, ale wręcz zaczyna działać na nas destrukcyjnie. Trudno zmobilizować się do efektywnego działania, gdy np. pracodawca poniża nas lub wprowadza atmosferę niezdrowej rywalizacji.   

4. Wypalenie zawodowe

Brak odpoczynku lub wykonywanie trudnej, szczególnie wymagającej pracy mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. Niełatwo jest pracować efektywnie i rozwijać się, jeśli pełnienie obowiązków nie przynosi nam satysfakcji ani przyjemności. Jednym ze sposobów na odzyskanie chęci do działania jest długotrwała przerwa w pracy. Można również zdecydować się na zmianę otoczenia i poszukać innego miejsca zatrudnienia.     

5. Potrzeba samorealizacji w innej dziedzinie

Czasami przerwa w pracy lub przeniesienie się do innej firmy nie sprawia, że stajemy się bardziej zmotywowani. Możemy wówczas zdecydować się na zmianę zawodu i szukanie spełnienia w dziedzinie, która wydaje nam się interesująca.

6. Zmiany w życiu osobistym

Zmieniamy pracę również ze względu na ważne wydarzenia życiowe, takie jak np. ślub i związana z nim przeprowadzka do innego miasta. Nowego zatrudnienia szukamy też czasem po urlopie wychowawczym. Może to wynikać np. z konieczności pogodzenia aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem.

7. Redukcja zatrudnienia

Zdarza się, że zmiana pracy staje się koniecznością. Dzieje się tak np. wtedy, gdy nasz dotychczasowy pracodawca ogłasza upadłość lub decyduje się na przeprowadzenie zwolnień grupowych.   

Nie warto traktować pracy wyłącznie jako sposobu na zarabianie pieniędzy. Kwestie finansowe są ważne, ale aktywność zawodowa może przynosić nam wiele innych korzyści. Chcąc osiągnąć spełnienie, określmy, co jest dla nas ważne i starajmy się dążyć do zaspokojenia swoich potrzeb i aspiracji. Dzięki temu będziemy mogli się rozwijać i czerpać radość z tego, co robimy na co dzień.