7 sposobów na uniknięcie sporów w pracy

Miła atmosfera sprawia, że praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Nierozwiązane konflikty utrudniają funkcjonowanie, wprowadzają negatywny nastrój i obniżają efektywność. Aby poprawić komunikację, bądź asertywny i jednocześnie wykazuj otwartość na argumenty drugiej strony.

Zależy Ci na budowaniu przyjaznych relacji ze współpracownikami? Świadomie rozwijaj się i ucz się okazywać zrozumienie. Czynniki, które zapobiegają eskalacji napięć, to m.in.:

  • Opanowanie

Umiejętność panowania nad emocjami jest oznaką dojrzałości. Warto ją rozwijać, szczególnie gdy ma się wybuchowy temperament. W przeciwnym razie nie można dojść do porozumienia. Ustalenie zasad współpracy staje się wówczas problematyczne.

Typy osobowości – jak rozpoznać własny?

  • Uczciwość

Przyznawanie się do błędów, otwarta komunikacja czy brak skłonności do przypisywania sobie cudzych zasług – dzięki uczciwej postawie nie sprawiasz współpracownikom przykrości. Nie podejmujesz również działań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na relacje panujące w zespole.  

10 sposobów na dobre relacje ze współpracownikami

  • Asertywność

Jeśli potrafisz – nie raniąc uczuć współpracownika – wskazać, co nie podoba Ci się w jego zachowaniu, to możesz rozwiązywać nieprzyjemne sytuacje. Taka postawa zapobiega narastaniu problemów i poważniejszych konfliktów, a sprzyja wspólnemu szukaniu rozwiązań.

Asertywność w życiu zawodowym – dlaczego jest ważna?

  • Otwartość na argumenty

Łatwość w wydawaniu osądów to czynnik, który utrudnia dojście do porozumienia. Zanim ocenisz, wysłuchaj argumentów drugiej strony i spokojnie je przemyśl.

8 kroków do skutecznej komunikacji w firmie

  • Empatia

Pracodawca zachowuje się niesprawiedliwe? Stosuje różne instrumenty motywacji – atrakcyjne dla lubianych pracowników i nieciekawe dla tych, których nie darzy sympatią? Warto wczuć się w sytuację niezadowolonych osób i np. zaproponować szefowi wprowadzenie zmian w systemie premiowania.

  • Obowiązkowość

Dotrzymywanie terminów, staranność i zaangażowanie – to czynniki, które zmniejszają poziom stresu, zarówno u Ciebie, jak i u Twoich współpracowników.

10 zawodów dla osób skrupulatnych

  • Wspólne cele

Dobro firmy stanowi dla Ciebie wartość. Dzięki temu utożsamiasz się z celami, do których dążą inni pracownicy, wykazujący podobne nastawienie. Jeśli zespół jest zgrany i ma jasno określone zasady, to łatwiej o dobrą atmosferę.

7 porad, jak pokierować swoją karierą

Jak radzić sobie z konfliktami?

Unikanie napięć nie zawsze przynosi rezultaty. Taka postawa może prowadzić do nasilenia negatywnych zjawisk. Czasami potrzebna jest konfrontacja i definitywne rozwiązanie problemu. W skrajnych przypadkach, m.in. wtedy, gdy pracodawca dopuszcza się mobbingu, może być konieczna interwencja osób trzecich lub instytucji, takich jak np. Państwowa Inspekcja Pracy.

6 przykładów, na czym polega mobbing

Gdzie zgłosić mobbing?