7 zawodów, które można wykonywać po studiach ekonomicznych

Wiedza ekonomiczna przydaje się w wielu profesjach: od księgowego i bankiera do pośrednika nieruchomości i maklera giełdowego. Aby zdobyć dyplom magistra ekonomii, trzeba wykazać się zdolnością analitycznego myślenia, systematycznością i umiejętnością przyswajania dużych partii materiału. W zamian można liczyć na atrakcyjne perspektywy zawodowe i finansowe.

Międzynarodowe korporacje, firmy audytorskie i konsultingowe oraz urzędy i instytucje państwowe – absolwenci ekonomii nie mogą narzekać na brak możliwości rozwoju zawodowego. Uzyskanie dyplomu umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodach, takich jak na przykład:

  • Doradca inwestycyjny

Osoba zatrudniona na stanowisku doradcy inwestycyjnego powinna posiadać wiedzę m.in. na temat rynku papierów wartościowych, instrumentów finansowych oraz makroekonomii. Ukończenie studiów ekonomicznych to jednak za mało, żeby wykonywać ten zawód. Należy również zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.   

  • Bankier

Praca w banku często jest zarezerwowana dla absolwentów finansów i rachunkowości. Ukończenie ekonomii również pozwala rozpocząć karierę w bankowości. Doradca bankowy, analityk kredytowy, dyrektor oddziału – ekonomista ma szansę odnaleźć się na wielu stanowiskach występujących w bankach lub innych instytucjach finansowych.

8 cech bankiera

  • Księgowa / księgowy

Pracownik księgowości nie tylko odlicza podatki od pensji, ale zajmuje się również sporządzaniem sprawozdań finansowych, księgowaniem dokumentów oraz współpracą z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak np. urzędy skarbowe lub Główny Urząd Statystyczny. Aby pracować w tym zawodzie, trzeba posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie i umiejętności. Liczą się także określone cechy charakteru, np. rzetelność i odpowiedzialność. Samodzielny księgowy może awansować na stanowisko głównego księgowego lub kontrolera finansowego.   

Jak zostać księgową/księgowym?

  • Urzędnik skarbowy

Aby zostać urzędnikiem skarbowym, trzeba m.in. zaliczyć test wiedzy. W tym celu kandydat musi wykazać się znajomością przepisów. Ustawa - ordynacja podatkowa, ustawa o kontroli skarbowej – to przykładowe dokumenty, z którymi należy się zapoznać. Uzyskanie wysokiego wyniku umożliwia uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej.

  • Makler giełdowy

Wiedza z zakresu ekonomii to nie jedyny wymóg, jaki musi spełnić przyszły makler giełdowy. W tej profesji niezbędne są również nerwy ze stali oraz umiejętności analityczne. Kandydat musi również zdać egzamin państwowy organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.  

  • Rzeczoznawca majątkowy

Wykształcenie ekonomiczne pomaga w rzetelnym wypełnianiu obowiązków rzeczoznawcy majątkowego. Osoba, która zamierza wykonywać ten zawód, powinna spełnić również szereg innych wymagań, takich jak np.: niekaralność, ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz zdanie egzaminu zawodowego.  

  • Pośrednik nieruchomości

Zawód: agent nieruchomości znalazł się w tzw. ustawie deregulacyjnej. Aby go wykonywać, nie trzeba posiadać uprawnień. Dobrze, by osoba, która działa w branży, miała szeroką wiedzę na temat rynku mieszkaniowego oraz wykazywała znajomość technik negocjacyjnych. Liczą się także kompetencje miękkie, takie jak empatia, elastyczność i umiejętność organizacji pracy.   

Na czym polega praca pośrednika nieruchomości?

Nie czekaj do końca studiów, żeby rozpocząć karierę zawodową. Zacznij już teraz!