8 wymagań na stanowisko: programista Android

7200 zł brutto – na takie zarobki mogli liczyć programiści Android w 2017 r. Niezbędna na tym stanowisku jest znajomość języków programowania, np. Java. Liczą się także kompetencje miękkie, m.in. komunikatywność i umiejętność pracy w grupie.

Na czym polega praca programisty Android?

Android to system operacyjny, dzięki któremu działają urządzenia mobilne, takie jak telefony, tablety czy netbooki. Programista Android tworzy aplikacje dla użytkowników smartfonów itd.   

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat?

Programista powinien myśleć analitycznie. Ważne również, by odczuwał potrzebę poszerzania swoich kompetencji i zdobywania wiedzy. Kryteria brane pod uwagę w rekrutacji to także:

  • Wykształcenie wyższe

Choć nie trzeba kończyć informatyki, by zostać programistą, zdobycie wyższego wykształcenia jest jednym z kluczowych warunków. Zdarza się, że pracodawcy kierują oferty do kandydatów z tytułem inżyniera.

  • Opanowanie języka programowania

Aby tworzyć oprogramowanie dla mobilnych urządzeń elektronicznych, niezbędna jest znajomość języka/języków programowania, które najlepiej sprawdzają się w określonych sytuacjach. W tym przypadku najczęściej programuje się w Javie.

  • Znajomość dodatkowych platform mobilnych

Wiedza na temat Androida może być niewystarczająca, by otrzymać atrakcyjną ofertę pracy. Znajomość systemów - takich jak IOS czy Windows Phone - to dodatkowy atut.

  • Doświadczenie

Aby pracować na samodzielnym stanowisku, trzeba posiadać dwu- lub trzyletnie doświadczenie w programowaniu.

  • Znajomość języka angielskiego

Konieczne jest również władanie językiem angielskim – w stopniu umożliwiającym wypełnianie dokumentacji technicznej czy zgłębianie literatury fachowej.

Języki obce w pracy

  • Komunikatywność

Programista często kontaktuje się z klientami i porozumiewa się ze współpracownikami – zdolność słuchania i jasnego wyrażania myśli ma duże znaczenie.

  • Umiejętność pracy w zespole

Realizowanie złożonych projektów wiąże się z koniecznością podejmowania współpracy z innymi członkami grupy.  

  • Kreatywność

Pisanie aplikacji wymaga także twórczego podejścia. Programista powinien przewidywać potrzeby użytkowników itd.

7 cech, które powinien posiadać programista

Ile zarabia programista Android?

7200 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła mediana płac na stanowisku: programista Android. Pracownicy otrzymywali także benefity, takie jak: dostęp do prywatnej opieki medycznej (31%), dofinansowanie zajęć sportowych (30%), dofinansowanie szkoleń/kursów (20%) oraz dofinansowanie nauki języków obcych (14%).

Młodsi programiści Android zarabiali przeciętnie 4800 zł brutto. Osoby zatrudnione na tym stanowisku otrzymywały również korzyści pozapłacowe, np. dostęp do prywatnej opieki medycznej (70%), dofinansowanie zajęć sportowych (70%), ubezpieczenie na życie (36%) i świadczenia socjalne (28%).

Benefity - czyli co motywuje pracowników?