Akordowy system wynagradzania - 5 pytań i odpowiedzi

Akordowy system wynagradzania jest spotykany w wielu dziedzinach gospodarki, ale najczęściej dotyczy przemysłu wytwórczego. Zanim podejmiesz pracę w systemie akordowym, warto rozważyć wszystkie wady i zalety takiego modelu. Dowiedz się, jakie prawa i obowiązki przysługują pracownikom zatrudnionym w takim trybie.

Akordowy system płac - 5 korzyści

Na czym polega akordowy system wynagradzania Taylora?

Najbardziej rozpowszechnionym modelem wynagradzania pracowników za wykonaną pracę jest ten, w którym wysokość pensji jest uzależniona od czasu pracy. W akordowym systemie wynagradzania ta kwestia wygląda inaczej. Pracownik jest rozliczany za konkretną pracę, czyli liczbę produktów bądź usług wykonanych w określonym czasie. Można zatem wysunąć wniosek, że w przypadku akordowego systemu wynagradzania efektywność pracy jest premiowana najwyżej. Nie jest jednak możliwe wprowadzenie takiego rozwiązania bez ustalenia norm pracy, co zostało jasno określone w wyroku Sądu Najwyższego, wydanym 21 września 2001 roku. Do norm pracy, będących wykładnikiem jej jakości i wydajności, odnosi się także art. 83 § 1 Kodeksu pracy.

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/rozliczanie_wynagrodzen/696080,Akordowy-system-wynagradzania-pracownikow.html

Jakie zalety ma akordowy system wynagrodzenia?

Korzyści płynące z pracy w systemie akordowym odczuwają przede wszystkim pracownicy, którzy posiadają duże doświadczenie. Im więcej przepracowanych na danym stanowisku lat, tym większa biegłość w wykonywaniu określonych czynności. Aby móc osiągać wysokie zarobki w systemie pracy akordowej, trzeba wykazać się:

  • dokładnością,
  • sumiennością,
  • umiejętnością wykonywania powierzonych zadań pod presją czasu,
  • wysoką efektywnością.

Zasadnym jest zatem stwierdzenie, że wynagrodzenie akordowe jest sprawiedliwe, bo wprost uzależnione od posiadanych umiejętności i zaangażowania. Ponadto prawa i przywileje pracowników w tym systemie są podobne jak w przypadku umowy o pracę, czyli przysługuje np. płatny urlop, zwolnienie chorobowe czy dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny.

Jakie są wady pracy na akord?

To, co dla doświadczonych pracowników jest zaletą, może być wadą dla osób, które dopiero zaczynają pracę na określonym stanowisku. Stres spowodowany presją czasu i koniecznością wypełnienia narzuconych przez przełożonego norm może negatywnie wpływać na płynność pracy. W przypadku, kiedy produkty lub usługi nie spełnią wymogów określonych przez pracodawcę, pracownik zobowiązany jest do naprawienia usterki lub usunięcia nieprawidłowości. Jest to warunek konieczny do tego, by otrzymać wynagrodzenie.

W jakich branżach można zastosować ten model wynagrodzenia?

Akordowy system wynagradzania jest najczęściej spotykany w miejscach, w których efekty pracy można łatwo zmierzyć. Dotyczy to w szczególności zakładów produkcyjnych, ale też różnego rodzaju plantacji czy placów budów.

Czy istnieje tylko jedna odmiana akordowej formy wynagradzania?

Nie. Jest ich kilka, a do najczęściej spotykanych zaliczyć można tzw. akord prosty (stawka jest taka sama za każdy wykonany element, operacje i gotowy wyrób), akord progresywny (za kolejne operacje wypłacana jest wyższa stawka) oraz akord degresywny, który polega na tym, że po przekroczeniu określonego progu za kolejne operacje bądź wyroby wypłacana jest niższa stawka.

Wynagrodzenie na akord

Świadomość, że wysokość zarobków jest wprost proporcjonalna do zaangażowania i sumienności, może wpływać na wzrost poziomu satysfakcji pracowników zatrudnionych w systemie akordowym.