Aktywni zawodowo i nastawieni na rozwój – pracownicy w wieku 50+

Doświadczeni, wykształceni, chętni do podnoszenia kwalifikacji – to krótka charakterystyka pracowników po 50. roku życia. Osoby te niestety muszą konfrontować się z krzywdzącymi stereotypami.

Essilor Polonia i Bigram przygotowały raport „Pokolenie 50+ na rynku pracy – prawda i stereotypy”. Z opracowania wynika m.in., że 31% osób po 50. roku życia, aktywnych zawodowo, posiada wyższe wykształcenie, a ponad połowa może pochwalić się znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Okazuje się jednak, że mimo kwalifikacji i bogatego doświadczenia aż 56% pracowników spotkało się z przejawami dyskryminacji ze względu na wiek.

Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia – różnice

Obecnie na rynku zatrudnienia funkcjonują przedstawiciele czterech generacji: Z (18-24 lata), Y (25-39 lat), X (40-55 lat) oraz Baby boomers (>55 lat). Pracownicy należący do pokolenia X oraz Baby boomersi cenią sobie stabilność i bezpieczeństwo wyżej niż osoby rozpoczynające karierę zawodową. Wykazują również nieco mniejszą chęć do zmiany pracy. Tak wynika z raportu Pracuj.pl „Pokolenia o pracy w Polsce”.   

Pokolenia o pracy w Polsce. Raport Pracuj.pl

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/osoby-50-na-rynku-pracy-raport-essilor-polonia-i-bigram/c54x893