Audytor – co robi i ile zarabia?

8900 zł brutto – to przeciętne miesięczne wynagrodzenie audytora w 2018 r. Osoba zatrudniona na tym stanowisku nadzoruje działanie firmy, na przykład na płaszczyźnie organizacyjnej. 

Czym zajmuje się audytor?

Praca audytora polega na kontrolowaniu finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania firmy/firm. Osoba działająca w branży FMCG sprawdza, czy w sklepie przestrzega się norm HCCAP; w bankowości ocenia się m.in. modele ryzyka kredytowego itd. Audytor sprawdza również, czy zalecenia wydane po kontroli zostały wdrożone. Na zakończenie kontroli osoba, która ją przeprowadziła, sporządza raport. Czasami pracodawcy oczekują, że audytor będzie opracowywać statystyki. Dane zgromadzone w ten sposób mogą okazać się pomocne w usprawnianiu działania przedsiębiorstwa. Praca w audycie może wiązać się w z częstymi podróżami służbowymi – ważne, by zdawać sobie z tego sprawę przed wyborem zawodu.  

6 zalet pracy w delegacji

Jak zostać audytorem?

Umiejętność radzenia sobie ze stresem to jedna z kluczowych kompetencji w pracy kontrolera. W tym zawodzie liczą się również: 

  • Wyższe wykształcenie i wiedza fachowa 

Przeprowadzenie kontroli wymaga wiedzy zdobytej np. w trakcie studiów na kierunkach takich jak: ekonomia czy finanse. Czasami pracodawcy oczekują również wykształcenia kierunkowego. Przykładowo, w branży farmaceutycznej poszukiwani są absolwenci farmacji itd. Warto zdobyć certyfikat, np. CIA, ACCA lub CFA – w zależności od zakresu kontroli. Niezbędna jest też znajomość aktualnych przepisów prawa.  

  • Umiejętność pracy w zespole

Audytor kontaktuje się m.in. z przedstawicielami kontrolowanych firm, a gdy pracuje w dziale kontroli wewnętrznej – z pracownikami innych działów. Aby współpraca przebiegała bez przeszkód, niezbędne są umiejętności interpersonalne, takie jak np. komunikatywność. 

Umiejętność pracy w zespole – jak o nią dbać?

  • Zdolność logicznego myślenia

Analizując dokumenty, poszukuje się związków przyczynowo-skutkowych. Aby dokładnie przeprowadzić kontrolę, a następnie wydać zalecenia, potrzebna jest zdolność logicznego myślenia. 

Zarobki audytora

8900 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku: audytor. Znaczna część pracowników korzystała również z benefitów. Wśród najczęściej przyznawanych dodatków pozapłacowych znajdowały się: dofinansowanie zajęć sportowych (73%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (66%), ubezpieczenie na życie (44%), dofinansowanie szkoleń / kursów (41%). Mediana płac na stanowisku asystenta audytora wynosiła 4800 zł brutto (połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty). Benefity, jakie otrzymywali zatrudnieni, to np.: dofinansowanie zajęć sportowych (70%), prywatna opieka medyczna (52%), dofinansowanie szkoleń / kursów (35%), dofinansowanie biletów do kina, teatru itd. (21%). 

Jak znane firmy motywują pracowników?

Przedstawione dane stanowią wynik analizy ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.