Brak podwyżki i dofinansowania nauki - dlaczego szef nie spełnia Twoich próśb?

Trudności w relacji z pracodawcą nie muszą skutkować zmianą miejsca zatrudnienia. Zanim odejdziesz, zastanów się, dlaczego szef nie spełnia Twoich próśb dotyczących wynagrodzenia oraz innych warunków zatrudnienia. Być może skutecznym rozwiązaniem byłoby sformułowanie jasnych i konkretnych oczekiwań oraz podjęcie pracy nad sobą.

Warto mówić pracodawcy o swoich oczekiwaniach. Wychodząc z inicjatywą, możesz jednak spotkać się z odmową. Tematy, które często stanowią punkt zapalny w relacji: przełożony – podwładny, to na przykład:

  • Urlop wypoczynkowy

Każdy pracownik etatowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Ustalenie terminu, w którym będziesz odpoczywać, leży w gestii pracodawcy, który uwzględnia nie tylko Twoje oczekiwania, ale również potrzeby zakładu pracy (art. 163 kodeksu pracy). Możesz wskazać swoje preferencje we wniosku urlopowym, ale szef nie ma obowiązku ich uwzględnić. Jeśli jednak bardzo zależy Ci na skorzystaniu z dni wolnych w określonym czasie, porozmawiaj z pracodawcą. Spokojny dialog może sprawić, że osiągniesz cel.    

  • Podwyżka

Rozmowa z pracodawcą o podwyżce to coś, do czego warto solidnie się przygotować, np. tworząc listę argumentów opartych na wynikach Twojej pracy, osiągniętych sukcesach itp. Jeśli mimo rzeczowego uzasadnienia pracodawca odmówi, warto zapytać o powód. Być może szef nie zgadza się z Twoimi argumentami lub uważa je za niewystarczające. W takiej sytuacji dowiedz się, co zrobić, aby otrzymywać wyższe wynagrodzenie.    

Co zrobić, gdy pracodawca odmówi Ci podwyżki?

  • Praca zdalna

Zanim zaczniesz ubiegać się o możliwość wykonywania obowiązków zawodowych w domu, zastanów się, czy można zastosować takie rozwiązanie w Twojej profesji. Praca zdalna sprawdza się w przypadku dziennikarzy, copywriterów czy architektów. Nawet jeśli wykonujesz jeden z tych zawodów, Twoja obecność w firmie może być konieczna. Warto wysłuchać argumentów pracodawcy.  

5 powodów, dlaczego warto pracować w domu

  • Dofinansowanie nauki

Przed przyjęciem oferty zatrudnienia dobrze jest zdobyć wiedzę na temat oferowanych możliwości rozwoju. Dzięki temu można powoływać się na wcześniejsze ustalenia. Gdy prosisz o dofinansowanie studiów, kursów itd., posługuj się językiem korzyści. Jeśli chcesz podjąć studia, dzięki którym będziesz mógł lepiej wykonywać obowiązki, przedstaw szefowi konkretne profity, jakie osiągnie firma.   

  • Rodzaj umowy

Podejmując pracę, zdecydowałeś się wykonywać obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale obecnie zależy Ci na etacie? A może podpisałeś umowę o pracę, ale chcesz zawrzeć z pracodawcą kontrakt B2B? Wybór określonej umowy często zależy od charakteru pracy. Współpraca ma sens do czasu, gdy obu stronom zależy na realizacji tych samych celów.

Podejmij dialog, zanim zdecydujesz się na radykalne działania i np. złożysz wypowiedzenie. Postawa szefa może wynikać z niezrozumienia Twoich argumentów lub z braku wiedzy na temat Twoich osiągnięć. Jeśli jednak dostrzegasz złą wolę w zachowaniu pracodawcy lub przestałeś utożsamiać się z celami przedsiębiorstwa, warto rozważyć zmianę miejsca zatrudnienia.