Co składa się na płacę brutto?

Wynagrodzenie brutto to płaca zasadnicza oraz dodatki obligatoryjne i fakultatywne przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń różni się w zależności od rodzaju umowy w sprawie pracy.

Płaca brutto – składniki

Oprócz pensji zasadniczej możesz otrzymać również dodatki. Pracodawca ma obowiązek wypłacić Ci np. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, jeśli przekroczysz normy czasu pracy (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo). Pracując w porze nocnej, w niedzielę albo święto, również możesz liczyć na dodatek. Po spełnieniu wymagań wskazanych w regulaminie wynagradzania przysługuje Ci premia. Pracodawca ma prawo przyznać także nagrodę uznaniową oraz inne dodatki fakultatywne, np. za pracę w warunkach szkodliwych, znajomość języków obcych czy staż pracy. Wynagrodzenie brutto jest sumą wszystkich składników. Od otrzymanej kwoty odlicza się składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.     

Premie pieniężne – jak są opodatkowane?

Pracownik etatowy obowiązkowo podlega ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu,
  • rentowemu,
  • chorobowemu,
  • zdrowotnemu.

Wysokość składek wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887). Zasady obliczania wysokości podatku wskazano w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350).   

Jak obliczyć wynagrodzenie?

Systemy wynagradzania a wysokość pensji

O wysokości wynagrodzenia brutto decyduje m.in. system wynagradzania obowiązujący w firmie, w której pracujesz. Kodeks pracy mówi o sześciu podstawowych formach:

  1. czasowa – pensja jest przyznawana za przepracowaną godzinę, tydzień lub miesiąc;
  2. akordowa – wysokość wynagrodzenia zależy od efektywności; im więcej i efektywniej pracujesz, tym wyższe jest Twoje wynagrodzenie;
  3. prowizyjna – wymiar pensji zależy od efektywności; prowizyjny system wynagradzania często występuje w handlu;
  4. premiowa – wynagrodzenie składa się z podstawy i premii, która przysługuje po spełnieniu warunków określonych w regulaminie wynagradzania;
  5. zadaniowa – wysokość pensji jest uzależniona od skuteczności realizacji celów wyznaczonych na dany okres;
  6. kafeteryjna – na pensję składają się nie tylko pieniądze, ale również korzyści pozapłacowe, takie jak: dofinansowanie szkoleń, służbowy samochód do celów prywatnych itd.

Co decyduje o satysfakcji z pracy?

Wynagrodzenie stanowi jeden z kilku czynników wpływających na satysfakcję i poziom motywacji do działania. 79% osób uczestniczących w badaniu Pracuj.pl „Benefity oczami pracowników” stwierdziło, że podwyżka stanowi najatrakcyjniejszą formę uznania stosowaną przez pracodawców. Na kolejnych miejscach znalazły się: premie uznaniowe (59%), trzynasta pensja (24%), dofinansowanie szkoleń (13%) i oficjalne wyróżnienie / pochwała na forum (7%).    

Benefity - czyli co motywuje pracowników?