Co wpływa na satysfakcję zawodową?

Czujesz, że nie rozwijasz się w aktualnym miejscu pracy? A może uważasz, że za mało zarabiasz? Jeśli nie jesteś zadowolony, zacznij działać. Zastanów się, co zmienić, żeby doświadczać spełnienia w życiu zawodowym.

Wykonując określone zadania, chcesz żywić wewnętrzne przekonanie, że to, co robisz, jest potrzebne, ważne i przynosi ci korzyści. Satysfakcja zawodowa decyduje o poziomie motywacji do pracy. Wpływają też na nią czynniki, takie jak:  

  • Równe traktowanie

Pracodawca powinien przestrzegać zasad równości. Nie może dyskryminować ze względu na płeć, rasę, osobiste sympatie itd. Jeśli masz wrażenie, że jesteś gorzej traktowany niż Twoi współpracownicy, możesz walczyć o swoje prawa i dochodzić roszczeń przed sądem lub zmienić pracę.

  • Efekty

O samopoczuciu decyduje również skuteczność działań. Łatwiej jest podejmować wysiłek, jeśli widzisz, że Twoje starania przynoszą wymierne rezultaty lub otrzymujesz informację zwrotną.   

8 zasad, jak udzielać informacji zwrotnej

  • Wsparcie

Postawa szefa, który ceni Twoją kreatywność i wspiera Cię we wprowadzaniu korzystnych zmian w firmie, również decyduje o tym, czy czujesz się usatysfakcjonowany i doceniony. Warto współpracować z ludźmi, którzy mają cele podobne do Twoich.

  • Możliwości rozwoju

Zanim przyjmiesz ofertę pracy, sprawdź, czy potencjalny pracodawca proponuje Ci atrakcyjną ścieżkę kariery. Awans, możliwość podjęcia studiów podyplomowych lub uczestnictwo w kursach – warto przekonać się, co oferuje firma, w której miałbyś pracować. Mając wiedzę na ten temat, unikniesz rozczarowań.

  • Predyspozycje

Wybierając zawód, dobrze jest uwzględniać własne możliwości i potrzeby. Osoba, która źle się czuje w grupie, nie będzie szczęśliwym nauczycielem, niezależnie od łatwości, z jaką przekazuje wiedzę. Ktoś towarzyski może czuć się niekomfortowo, pracując w samotności itd.  

Typy osobowości – jak rozpoznać własny?

  • Asertywność

Trudno doświadczać satysfakcji z pracy także wtedy, gdy pracodawca nieustannie zleca Ci zadania wykraczające poza zakres Twoich obowiązków, a Ty nie potrafisz asertywnie odmówić ich wykonania. Umiejętność otwartego wyrażania uczuć jest potrzebna także w relacjach z klientami oraz w wielu innych sytuacjach, jakie mogą przytrafić się w życiu zawodowym.

Asertywność w życiu zawodowym – dlaczego jest ważna?

  • Samodzielność i zaufanie przełożonych

Trudno czerpać radość z pracy, gdy pracodawca traktuje Cię podejrzliwie i nie pozwala Ci wykazać się inicjatywą. Brak zaufania to jeden z czynników, które hamują rozwój, ponieważ utrudniają zdobywanie nowych kompetencji i zniechęcają do podejmowania aktywności.

  • Zarobki

O satysfakcji zawodowej decyduje również wysokość wynagrodzenia. Motywacja maleje, jeśli czujesz, że Twoja pensja nie jest adekwatna do wysiłku i rezultatów, jakie osiągasz.

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy?