Czy czas trwania L4 ma wpływ na wysokość Twojego wynagrodzenia? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Długotrwała choroba może spowodować wielotygodniową przerwę w karierze i tym samym utrudnić powrót do aktywności. Nieobecność wywołana złym stanem zdrowia może przełożyć się także na wysokość Twojej płacy, a w niektórych sytuacjach – nawet stać się przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

Wyliczenie wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim

O wymiarze płacy za okres choroby decyduje w dużej mierze przyczyna niezdolności do pracy. Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub doświadczają problemów zdrowotnych w okresie ciąży, mają prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w wysokości 100%. Pełne wynagrodzenie otrzymują także osoby nieobecne w pracy ze względu na oddanie krwi, szpiku kostnego itd. W pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego to 80%. Wymiar zasiłku za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% przeciętnej pensji, a prawo do świadczenia nabywa się od 34 dnia zwolnienia. Wcześniej pobiera się wynagrodzenie chorobowe, którego najniższy wymiar to 80%. Tak wynika z art. 92 kodeksu pracy. Długość okresu niezdolności do pracy stanowi jeden z czynników decydujących o poziomie płac. Często nie jest jedynym istotnym aspektem, ponieważ znaczenie ma także powód wystawienia zwolnienia oraz fakt, czy pracownik podlegający ubezpieczeniu chorobowemu wymaga hospitalizacji.    

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – od czego zależy?

Skończył się okres zasiłkowy – co dalej?

Zgodnie z art. 8 tzw. ustawy zasiłkowej łączny okres pobierania zasiłku chorobowego nie powinien wynosić więcej niż 182 dni w ciągu jednego roku. W przypadku ciężarnych pracownic i osób chorujących na gruźlicę okres zasiłkowy wynosi 270 dni. Po upływie tego czasu ubezpieczony traci prawo do zasiłku. Może pobierać świadczenie rehabilitacyjne, o ile dalsze leczenie umożliwi powrót do sprawności. Tak wynika z art. 18 ustawy zasiłkowej. Świadczenie przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Jego wysokość wynosi:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni;
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres;
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży.

Gdy mimo długotrwałego leczenia nie jesteś zdolny do pracy, możesz ubiegać się o rentę.  

Rozwiązanie umowy w trakcie choroby

Długotrwała niezdolność do pracy wpływa nie tylko na wysokość wynagrodzenia, ale może zadecydować także o utracie pracy. Pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

 • Twoja niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwa dłużej niż 3 miesiące – taki okres obowiązuje w przypadku pracownika zatrudnionego w danej firmie krócej niż 6 miesięcy;
 • Twoja niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – taki okres obowiązuje w przypadku pracownika zatrudnionego w danej firmie 6 miesięcy lub dłużej oraz wtedy, gdy niezdolność do pracy stanowi wynik wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.  

Podstawę prawną stanowi art. 53 kodeksu pracy.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 29.10.2019
  Na podstawie jakiej umowy możesz zostać zatrudniony?

  Umowa określa prawa i obowiązki pracodawcy i osoby świadczącej pracę. Istnieją umowy regulowane przepisami zawartymi w kodeksie pracy, jak również umowy cywilnoprawne. Podpowiadamy, czym charakteryzują się poszczególne dokumenty.

 • 26.10.2019
  Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany – ABC

  Co do zasady umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia w innej formie są nieważne. Z zawarciem umowy o pracę w sposób dorozumiany mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy pracodawca przedstawił nam warunki pracy na piśmie, nie doszło do podpisania dokumentu, a mimo to przystąpiliśmy do pracy.

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

29.10.2019
Na podstawie jakiej umowy możesz zostać zatrudniony?

Umowa określa prawa i obowiązki pracodawcy i osoby świadczącej pracę. Istnieją umowy regulowane przepisami zawartymi w kodeksie pracy, jak również umowy cywilnoprawne. Podpowiadamy, czym charakteryzują się poszczególne dokumenty.

26.10.2019
Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany – ABC

Co do zasady umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia w innej formie są nieważne. Z zawarciem umowy o pracę w sposób dorozumiany mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy pracodawca przedstawił nam warunki pracy na piśmie, nie doszło do podpisania dokumentu, a mimo to przystąpiliśmy do pracy.

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

06.04.2020
Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

19.02.2020
Awans – jakie korzyści może zaproponować Ci pracodawca?

Awans oznacza zmianę stanowiska na bardziej korzystne z perspektywy pracownika. Zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymywaniem wyższego wynagrodzenia. Poza lepszą pensją pracodawca może zaoferować nam między innymi zdobycie dodatkowych kompetencji.