Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

Zakaz handlu w niedzielę – co to oznacza dla pracowników?

Podstawę prawną dla ograniczenia handlu w niedzielę stanowi ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r.: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000305. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi do końca 2018 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w pierwszą i ostatnią, a w 2019 r. – w ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2020 r. supermarkety będą czynne wyłącznie w kolejne dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc oraz w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Ograniczenie handlu jest równoznaczne z zamknięciem centrów handlowych i dużych sklepów, w których za ladą nie może stanąć właściciel.

PIP podsumowuje pierwszą niedzielę bez handlu

Wolne niedziele a praca na umowie-zleceniu

Z dodatkowych wolnych niedziel nie korzystają np. osoby zatrudnione w gastronomii i pracownicy stacji benzynowych oraz placówek handlowych działających na terenie dworców. Zakaz nie obejmuje również pracowników sprzedających na jarmarkach, festynach i innych imprezach okolicznościowych, organizowanych w niedzielę bez handlu. Przepisy dotyczą zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zleceniobiorców. W pozostałych przypadkach pracownicy etatowi i osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych korzystają z dnia wolnego.  

Dodatek za pracę w niedzielę – czy przysługuje zleceniobiorcy?

Dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny - przysługujący w zamian za pracę w niedzielę czy święto - to przywilej zarezerwowany dla pracowników etatowych. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do dodatkowego dnia wolnego, jeśli pracowała w dniu ustawowo wolnym.

Przysługuje cały dzień wolny - nawet wtedy, gdy pracowałeś zaledwie 4 godziny. Otrzymujesz dodatek pieniężny, jeżeli udzielenie czasu wolnego jest niemożliwe. Wysokość dodatku to 100% stawki godzinowej. Jeśli pracujesz na podstawie umowy-zlecenia, zleceniodawca nie musi przyznawać Ci rekompensaty.

Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta abc

Jako zleceniobiorca nie korzystasz z praw i przywilejów wynikających z kodeksu pracy. Nie otrzymasz dodatku za pracę w niedzielę. Nie przysługuje Ci też wynagrodzenie urlopowe. Możesz natomiast pobierać zasiłek chorobowy, o ile podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Przysługuje Ci również minimalna stawka godzinowa, której wysokość zależy od najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku (w 2018 r. płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto, a najniższa stawka godzinowa – 13,70 zł brutto).     

Kalkulator umowa-zlecenie: koszty pracodawcy

Sprawdź wysokość składek lub wymiar wynagrodzenia „na rękę”, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.