Progi podatkowe w Polsce – czym są i jak działają?

Próg podatkowy to granica dochodu, po przekroczeniu której wzrasta wysokość podatku. Oznacza to, że im więcej zarabiasz w ciągu roku, tym wyżej jest opodatkowane Twoje wynagrodzenie.

Czego dowiesz się z artykułu?

Polski Ład – progi podatkowe w nowym ładzie
Wspólne rozliczenie małżonków – progi podatkowe
Progi podatkowe PIT – netto czy brutto?
Progi podatkowe Polska a kwota wolna od podatku
Wynagrodzenie brutto i netto a polskie progi podatkowe

Polski Ład – progi podatkowe w nowym ładzie

Zastanawiasz się, ile jest progów podatkowych oraz jak obliczyć dochód do progu podatkowego? Kluczem jest zrozumienie tego, jak działa skala podatkowa. Trzeba też wiedzieć, jakie są progi podatkowe w Polsce.

Osiągnięcie rocznego dochodu, który nie przekracza kwoty 120 000 zł, sprawia, że Twój podatek wynosi 17%. Gdy Twój dochód jest wyższy niż 120 000 zł, osiągasz drugi próg podatkowy. W takiej sytuacji podatek, jaki musisz zapłacić od kwoty przekraczającej 120 000 zł, wynosi 32%.

Jaki jest próg podatkowy dla osób, które zarabiają najwięcej? Trzeci pułap, czyli tzw. danina solidarnościowa, wynosi 4% i obliczana jest od dochodów przekraczających rocznie 1 000 000 zł (niezależnie od kwoty podatku dochodowego obliczonego według stawki 32%). To znaczy, że dochody powyżej 1 000 000 zł są opodatkowane stawką 32% i 4%.

Pamiętaj, że warto w każdym roku sprawdzić, ile wynosi próg podatkowy, który Cię dotyczy, ponieważ wartości te często ulegają zmianom.

| Polski Ład – jak wpłynie na zarobki Polaków?

Wspólne rozliczenie małżonków – progi podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszcza wspólne rozliczenie PIT małżonków. Czasami okazuje się to dużo bardziej opłacalne niż w pojedynkę.

W takiej sytuacji kwota progu podatkowego nie zmienia się. Podatek jest wyliczany za pomocą ustalenia sumy dochodów małżonków, którą następnie trzeba podzielić przez 2. Potem wyliczony podatek mnoży się razy 2. Prowadzi to do jednakowego obciążenia obu osób, dzięki czemu można osiągnąć równe progi podatkowe dla małżonków, niezależnie od ich dochodów.

Progi podatkowe PIT – netto czy brutto?

Jak już wiesz, 120 000 zł to kwota dochodu, po przekroczeniu której wzrasta wysokość podatku. To zatem tzw. kwota progu podatkowego. Za dochód w sensie podatkowym uznaje się kwotę zarobioną w ciągu roku podatkowego, pomniejszoną o wszystkie „wydatki”, takie jak składki na ubezpieczenia czy koszty uzyskania przychodu.  Koszty uzyskania przychodu w szczególnych przypadkach mogą wynosić 50%. Dotyczy to m.in. takich profesji jak: tłumacz, aktor, autor podręczników, muzyk, twórca gier komputerowych.

| Drugi próg podatkowy z perspektywy pracownika

Progi podatkowe Polska a kwota wolna od podatku

Osoby rozliczające się z fiskusem w ramach skali podatkowej korzystają z kwoty wolnej od podatku. Aby obliczyć jej wysokość, sumuje się wszystkie przychody rozliczane według skali podatkowej. Należy pamiętać o uwzględnieniu ulg należnych np. w związku z zakupem leków lub regulowaniem opłat za internet. W 2022 r. pułap podatkowy, poniżej którego nie płacisz dodatkowo, można wyrazić za pomocą następujących wartości:

  • kwota wolna od podatku – 30 000 zł,
  • kwota zmniejszająca podatek (wysokość podatku obliczona od kwoty wolnej) – 5100 zł.

Wynagrodzenie brutto i netto a polskie progi podatkowe

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych to nie jedyny czynnik zmniejszający Twoją pensję brutto. To, jaką kwotę otrzymujesz „na rękę”, zależy także od składek ZUS. Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, Twoje wynagrodzenie jest nie tylko opodatkowane, ale również w pełni ozusowane. Podobnie jest w przypadku większości umów-zleceń. Większość zleceniobiorców obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym. Wyjątek stanowi dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Osoby wykonujące zadania na podstawie umowy o dzieło płacą wyłącznie zaliczkę na podatek dochodowy.

Szukasz kalkulatora progów podatkowych? Wystarczy, że ustalisz, ile wynosi płaca brutto w zależności od rodzaju umowy, a następnie zwrócisz uwagę na aktualnie obowiązujące progi oraz kwotę wolną od podatku. W tym celu możesz skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.