Czym zajmuje się specjalista ds. ofertowania?

Praca specjalisty ds. ofertowania polega głównie na przygotowywaniu i wysyłaniu ofert do klientów lub na analizie propozycji przedstawionych przez kontrahentów i podwykonawców. Od kandydatów na to stanowisko oczekuje się wykształcenia technicznego, komunikatywności oraz zdolności logicznego myślenia.   

Kwalifikacje i umiejętności

Stanowisko specjalisty ds. ofertowania występuje w instytucjach publicznych, a także w firmach, które zajmują się np. budownictwem, IT, finansami lub inżynierią. Rozpoczęcie kariery w tym zawodzie wymaga m.in. znajomości prawa zamówień publicznych. Niezbędne jest również wykształcenie techniczne, co najmniej na średnim poziomie. Zdarza się, że pracodawcy oczekują dyplomu ukończenia politechniki. Preferowane kierunki to np. budownictwo, elektrotechnika lub informatyka.    

5 niezbędnych informacji w CV

Po jakich studiach zarabiamy najlepiej? Raport zarobki.pracuj.pl

Umiejętność obsługi komputera, znajomość specjalistycznych programów do tworzenia kosztorysów oraz pakietu MS Office – to kolejne aspekty, na które zwracają uwagę rekruterzy. Ze względu na charakter pracy istotna jest umiejętność prowadzenia samochodu. Co jeszcze zwiększa szanse na zdobycie pracy? Ważne są też kompetencje miękkie sprzyjające budowaniu korzystnych relacji z kontrahentami. Chodzi np. o komunikatywność, asertywność, zdolności organizacyjne, samodzielność.

5 cech „miękkich” ważnych dla pracodawcy. Sprawdź, czy je posiadasz!

Obowiązki specjalisty ds. ofertowania

Specjalista ds. ofertowania kontroluje proces ofertowy, analizuje też rynek przetargów i zamówień publicznych. Przygotowuje oferty i wyceny, wysyła zapytania, a także kontaktuje się z kontrahentami. Do jego obowiązków należy promowanie marki i budowanie korzystnego wizerunku firmy na rynku. W tym zawodzie liczy się więc nie tylko wiedza fachowa. Ważne, by pracownik posiadał kompetencje społeczne.

Miejscem pracy specjalisty ds. ofertowania jest najczęściej biuro, jednak wykonywanie tego zawodu wymaga mobilności. Podejmując aktywność zawodową, trzeba liczyć się z koniecznością odbywania podróży służbowych.

Delegacja – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Sprawdź, czy masz predyspozycje

Warto spróbować swoich sił w zawodzie specjalisty ds. ofertowania, jeśli:

 • zdobyłeś wykształcenie techniczne (najlepiej wyższe);
 • jesteś ambitny i potrafisz organizować swoją pracę;
 • rozwijasz się i aktualizujesz swoją wiedzę;
 • nie przeszkadza Ci konieczność pracy w terenie;
 • nie masz nic przeciwko delegacjom;
 • jesteś skrupulatny;
 • dotrzymujesz terminów;
 • potrafisz panować nad stresem;
 • masz doświadczenie w pracy z klientami;
 • umiesz myśleć analitycznie;
 • komunikatywność to Twoja mocna strona.