Diety krajowe – jak wyliczyć?

Podróże służbowe nie odbywają się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana – to tzw. dieta. Delegacje odbywają się więc zawsze na koszt pracodawcy, lecz część wydatków pracownik niekiedy musi ponieść z góry, aby otrzymać zwrot. Dowiedz się, ile wynosi dieta w delegacji krajowej, a także jak ją uzyskać.

Czego dowiesz się z artykułu?

Kiedy należy się dieta w delegacji oraz jak ją udokumentować?
Ile wynosi dieta w delegacji trwającej mniej niż pełną dobę?
Ile wynosi dieta w delegacji trwającej więcej niż pełną dobę?
Delegacja krajowa – dieta i możliwości jej pomniejszenia lub powiększenia

Kiedy należy się dieta w delegacji oraz jak ją udokumentować?

Pracodawca ma prawo skierować pracownika do wykonywania obowiązków np. w innym mieście. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, których nie można oddelegować do pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy.

Za czas spędzony w delegacji należy się normalne wynagrodzenie, a także zwrot kosztów za:

  • przejazdy,
  • dojazdy środkami komunikacji miejscowej,
  • noclegi,
  • inne wydatki uznane przez pracodawcę (opłaty za autostradę, miejsca parkingowe itd.).

Aby otrzymać zwrot kosztów podróży, pracownik musi rozliczyć delegację w okresie do 14 dni od zakończenia podróży. Konieczne jest przedstawienie rachunków, faktur i biletów potwierdzających określone wydatki. Brak dokumentów wiąże się z obowiązkiem złożenia pisemnego oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów i wskazaniem powodu, dla którego nie można przedstawić rachunków i faktur. Obowiązek dokumentowania kosztów nie dotyczy jednak diet za delegację i wydatków objętych ryczałtami. Dieta należy się każdemu, kto wybiera się w podróż służbową dłuższą niż 8 h, a w przeciwieństwie do wyżej wymienionych kosztów podróży jej dokumentowanie jest nieobowiązkowe. Stawka diety zależy bowiem w tym wypadku od zupełnie innych czynników. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie to czynniki.

| Motywacja materialna i niematerialna – na czym polega?

Ile wynosi dieta w delegacji trwającej mniej niż pełną dobę?

Wybierasz się w delegację służbową? Dieta to coś, o co musisz zadbać, aby nie ponieść kosztów tej wyprawy. Pamiętaj, że kwota zwrotu, który Ci się należy, jest warunkowana przede wszystkim czasem, który zajmie Twoja podróż – i nie chodzi tylko o czas przemieszczania się z punktu A do punktu B – mowa o całości pobytu służbowego, od czasu rozpoczęcia, aż do jego zakończenia. Ile należy się diety w delegacji, która trwa mniej niż dobę? Przeczytaj:

  • poniżej 8 h nie przysługuje w ogóle,
  • w delegacji, która wynosi od 8 do 12 h, jest to 50% pełnej kwoty,
  • powyżej 12 h przysługuje pełna kwota.

Dieta dla pracownika w delegacji w 2022 roku uległa podwyższeniu – wynosi ona 38 zł dziennie.

| Jak negocjować wynagrodzenie?

Ile wynosi dieta w delegacji trwającej więcej niż pełną dobę?

W jakim wypadku przysługuje Ci pełna kwota diety? Delegacja musi trwać 12 h lub dłużej. Wtedy możesz ubiegać się o pełną kwotę. Za każdy pełny dzień  na wyjeździe służbowym również otrzymasz 38 zł diety. Delegacja, w której przebywasz nie dłużej niż 8 h (w przypadku podróży na dłużej niż dobę), będzie kosztować Twojego pracodawcę 50%. Jeśli natomiast Twój dzień przebywania w podróży służbowej jest niepełny (w przypadku podróży na dłużej niż dobę), ale trwa dłużej niż 8 h, możesz ubiegać się o 100% diety.

| Liczba pracujących w Polsce – ile osób zarabia, a ile jest biernych zawodowo?

Delegacja krajowa – dieta i możliwości jej pomniejszenia lub powiększenia

Dieta ulega pomniejszeniu, jeśli pracodawca zagwarantuje bezpłatne wyżywienie lub nocleg w hotelu z odpowiednio dobranym programem żywienia. Śniadanie oraz kolacja zmniejszają wysokość diety o 25% za każdy posiłek, a obiad – o 50%. Świadczenie nie należy się, jeśli pracownik otrzyma bezpłatne całodzienne wyżywienie. Nie przysługuje również za czas przejazdów w dniu wolnym od pracy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego.

Wysokość diety krajowej wpływa na ryczałt za nocleg (150% diety) oraz na ryczałt na dojazdy (20% diety). Ryczałt za nocleg przysługuje, gdy pracodawca nie zapewni miejsca noclegowego, a pracownik nie jest w stanie udokumentować kosztów. Nie otrzymuje się świadczenia za czas przejazdów, a także wtedy, gdy istnieje możliwość powrotu na noc do stałego lub czasowego miejsca pobytu. Ryczałt na dojazdy nie należy się, kiedy pracownik nie ponosi kosztów dojazdów oraz gdy pracodawca zgodzi się pokryć udokumentowane wydatki.

| Jak oszczędzać zarobione pieniądze?

W przedsiębiorstwach, które nie należą do sfery budżetowej, ustalona wysokość diety może być wyższa. Kwoty podane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowią minimum, jakie powinien otrzymać pracownik. Warto pamiętać o kwestii diety a delegacji, aby nie ponosić żadnych dodatkowych kosztów podróży służbowej.