Dieta za delegację – kiedy i jaka się należy? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Podróże służbowe nie odbywają się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana – to tzw. dieta. Delegacje odbywają się więc zawsze na koszt pracodawcy, lecz część wydatków pracownik niekiedy musi ponieść z góry, aby otrzymać zwrot. Dowiedz się, ile wynosi dieta w delegacji krajowej, a także jak ją uzyskać.

Czego dowiesz się z artykułu?

Kiedy należy się dieta w delegacji oraz jak ją udokumentować?
Ile wynosi dieta w delegacji trwającej mniej niż pełną dobę?
Ile wynosi dieta w delegacji trwającej więcej niż pełną dobę?
Delegacja krajowa – dieta i możliwości jej pomniejszenia lub powiększenia

Kiedy należy się dieta w delegacji oraz jak ją udokumentować?

Pracodawca ma prawo skierować pracownika do wykonywania obowiązków np. w innym mieście. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, których nie można oddelegować do pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy.

Za czas spędzony w delegacji należy się normalne wynagrodzenie, a także zwrot kosztów za:

 • przejazdy,
 • dojazdy środkami komunikacji miejscowej,
 • noclegi,
 • inne wydatki uznane przez pracodawcę (opłaty za autostradę, miejsca parkingowe itd.).

Aby otrzymać zwrot kosztów podróży, pracownik musi rozliczyć delegację w okresie do 14 dni od zakończenia podróży. Konieczne jest przedstawienie rachunków, faktur i biletów potwierdzających określone wydatki. Brak dokumentów wiąże się z obowiązkiem złożenia pisemnego oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów i wskazaniem powodu, dla którego nie można przedstawić rachunków i faktur. Obowiązek dokumentowania kosztów nie dotyczy jednak diet za delegację i wydatków objętych ryczałtami. Dieta należy się każdemu, kto wybiera się w podróż służbową dłuższą niż 8 h, a w przeciwieństwie do wyżej wymienionych kosztów podróży jej dokumentowanie jest nieobowiązkowe. Stawka diety zależy bowiem w tym wypadku od zupełnie innych czynników. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie to czynniki.

| Motywacja materialna i niematerialna – na czym polega?

Ile wynosi dieta w delegacji trwającej mniej niż pełną dobę?

Wybierasz się w delegację służbową? Dieta to coś, o co musisz zadbać, aby nie ponieść kosztów tej wyprawy. Pamiętaj, że kwota zwrotu, który Ci się należy, jest warunkowana przede wszystkim czasem, który zajmie Twoja podróż – i nie chodzi tylko o czas przemieszczania się z punktu A do punktu B – mowa o całości pobytu służbowego, od czasu rozpoczęcia, aż do jego zakończenia. Ile należy się diety w delegacji, która trwa mniej niż dobę? Przeczytaj:

 • poniżej 8 h nie przysługuje w ogóle,
 • w delegacji, która wynosi od 8 do 12 h, jest to 50% pełnej kwoty,
 • powyżej 12 h przysługuje pełna kwota.

Dieta dla pracownika w delegacji w 2022 roku uległa podwyższeniu – wynosi ona 38 zł dziennie.

| Jak negocjować wynagrodzenie?

Ile wynosi dieta w delegacji trwającej więcej niż pełną dobę?

W jakim wypadku przysługuje Ci pełna kwota diety? Delegacja musi trwać 12 h lub dłużej. Wtedy możesz ubiegać się o pełną kwotę. Za każdy pełny dzień  na wyjeździe służbowym również otrzymasz 38 zł diety. Delegacja, w której przebywasz nie dłużej niż 8 h (w przypadku podróży na dłużej niż dobę), będzie kosztować Twojego pracodawcę 50%. Jeśli natomiast Twój dzień przebywania w podróży służbowej jest niepełny (w przypadku podróży na dłużej niż dobę), ale trwa dłużej niż 8 h, możesz ubiegać się o 100% diety.

| Liczba pracujących w Polsce – ile osób zarabia, a ile jest biernych zawodowo?

Delegacja krajowa – dieta i możliwości jej pomniejszenia lub powiększenia

Dieta ulega pomniejszeniu, jeśli pracodawca zagwarantuje bezpłatne wyżywienie lub nocleg w hotelu z odpowiednio dobranym programem żywienia. Śniadanie oraz kolacja zmniejszają wysokość diety o 25% za każdy posiłek, a obiad – o 50%. Świadczenie nie należy się, jeśli pracownik otrzyma bezpłatne całodzienne wyżywienie. Nie przysługuje również za czas przejazdów w dniu wolnym od pracy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego.

Wysokość diety krajowej wpływa na ryczałt za nocleg (150% diety) oraz na ryczałt na dojazdy (20% diety). Ryczałt za nocleg przysługuje, gdy pracodawca nie zapewni miejsca noclegowego, a pracownik nie jest w stanie udokumentować kosztów. Nie otrzymuje się świadczenia za czas przejazdów, a także wtedy, gdy istnieje możliwość powrotu na noc do stałego lub czasowego miejsca pobytu. Ryczałt na dojazdy nie należy się, kiedy pracownik nie ponosi kosztów dojazdów oraz gdy pracodawca zgodzi się pokryć udokumentowane wydatki.

| Jak oszczędzać zarobione pieniądze?

W przedsiębiorstwach, które nie należą do sfery budżetowej, ustalona wysokość diety może być wyższa. Kwoty podane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowią minimum, jakie powinien otrzymać pracownik. Warto pamiętać o kwestii diety a delegacji, aby nie ponosić żadnych dodatkowych kosztów podróży służbowej.

 

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Dodatkowe wynagrodzenie roczne – komu przysługuje?

  Nie każdy pracownik otrzymuje trzynastą pensję. Ten przywilej dotyczy głównie osób zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej. Dodatkowe roczne wynagrodzenie przysługuje przede wszystkim urzędnikom, nauczycielom, policjantom, górnikom itd. Osoby, które pracują w prywatnych przedsiębiorstwach, również mogę je otrzymać - jeśli spełnią kryteria wskazane w regulacjach wewnątrzzakładowych.  

 • 24.10.2017
  Elementy wynagrodzenia. Zobacz, jakie są składniki pensji!

  Płaca zasadnicza i dodatki to składniki pensji, jaką otrzymuje pracownik. Niektóre części to tzw. obligatoryjne składniki wynagrodzenia, inne – fakultatywne. Wśród obowiązkowych elementów wynagrodzenia oprócz pensji zasadniczej znajdują się dodatki za pracę w nocy lub w niedzielę i święta, nadgodziny czy czas przestoju. Dodatki fakultatywne przyznaje się m.in. za pełnioną funkcję, szczególne umiejętności oraz pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

 • 14.10.2022
  Benefity pracownicze jako dodatki do zasadniczej pensji

  Wynagrodzenie składa się nie tylko z podstawy, ale także z dodatków, premii, nagród itp. Możemy również liczyć na korzyści pozapłacowe. Takie rozwiązania wspierają rozwój, pozwalają dbać o zdrowie, przyczyniają się do poprawy samopoczucia i jakości życia.

24.10.2017
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – komu przysługuje?

Nie każdy pracownik otrzymuje trzynastą pensję. Ten przywilej dotyczy głównie osób zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej. Dodatkowe roczne wynagrodzenie przysługuje przede wszystkim urzędnikom, nauczycielom, policjantom, górnikom itd. Osoby, które pracują w prywatnych przedsiębiorstwach, również mogę je otrzymać - jeśli spełnią kryteria wskazane w regulacjach wewnątrzzakładowych.  

24.10.2017
Elementy wynagrodzenia. Zobacz, jakie są składniki pensji!

Płaca zasadnicza i dodatki to składniki pensji, jaką otrzymuje pracownik. Niektóre części to tzw. obligatoryjne składniki wynagrodzenia, inne – fakultatywne. Wśród obowiązkowych elementów wynagrodzenia oprócz pensji zasadniczej znajdują się dodatki za pracę w nocy lub w niedzielę i święta, nadgodziny czy czas przestoju. Dodatki fakultatywne przyznaje się m.in. za pełnioną funkcję, szczególne umiejętności oraz pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

14.10.2022
Benefity pracownicze jako dodatki do zasadniczej pensji

Wynagrodzenie składa się nie tylko z podstawy, ale także z dodatków, premii, nagród itp. Możemy również liczyć na korzyści pozapłacowe. Takie rozwiązania wspierają rozwój, pozwalają dbać o zdrowie, przyczyniają się do poprawy samopoczucia i jakości życia.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 24.10.2022
  Dochód pasywny – co to znaczy? Przykłady zajęć

  Doskonale znane wszystkim przysłowie głosi, że bez pracy nie ma kołaczy. Jak się jednak niektórym wydaje, to powiedzenie zupełnie nie pasuje do dochodu pasywnego. Ta forma zarobku może się bowiem jawić jako łatwy, prosty i szybki sposób na pomnożenie gotówki. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy w ogóle jest możliwy dochód pasywny bez inwestycji? Sprawdź najważniejsze informacje o pasywnym zarabianiu pieniędzy.

24.10.2022
Dochód pasywny – co to znaczy? Przykłady zajęć

Doskonale znane wszystkim przysłowie głosi, że bez pracy nie ma kołaczy. Jak się jednak niektórym wydaje, to powiedzenie zupełnie nie pasuje do dochodu pasywnego. Ta forma zarobku może się bowiem jawić jako łatwy, prosty i szybki sposób na pomnożenie gotówki. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy w ogóle jest możliwy dochód pasywny bez inwestycji? Sprawdź najważniejsze informacje o pasywnym zarabianiu pieniędzy.