Dlaczego z kwoty netto nie możemy wyliczyć kwoty brutto? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

W umowie o pracę najczęściej podawana jest wysokość wynagrodzenia brutto. Ile dostanę „na rękę”? - to pytanie zadaje sobie każdy pracownik. Aby otrzymać odpowiedź, należy dokonać obliczeń, których wynikiem będzie wysokość wynagrodzenia netto. Odwrotna sytuacja - obliczenie z kwoty netto kwoty brutto - jest niemożliwa. Część wyników zostałoby zaokrąglonych i uzyskalibyśmy dwie kwoty brutto.

Różnica pomiędzy kwotą brutto a netto

Zarówno w przypadku umowy o pracę, jak i każdej innej formy umowy zatrudnienia występuje rozróżnienie na wynagrodzenie brutto i netto. Pensja brutto zawiera w sobie kwotę, jaka zostanie wypłacona pracownikowi oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, chorobowe i rentowe odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Obliczeń kwoty netto dokonuje się inaczej w przypadku umów-zleceń, gdzie kluczową kwestią jest to, czy pracownik równocześnie jest zatrudniony na umowie o pracę lub na podstawie innych umów-zleceń oraz czy dana umowa jest dla niego jedynym tytułem ubezpieczenia. Na umowie należy określić koszty uzyskania przychodu na poziomie 20% lub 50%.

Umowa o pracę – przeliczenie kwoty brutto na netto

W umowach o pracę zazwyczaj wysokość wypłaty podawana jest w kwotach brutto.

Przykład: pracownikowi zostanie zaproponowana stawka 4250,05 zł brutto. Przychód uzyskuje z jednej umowy o pracę oraz wykonuje pracę w miejscowości, w której mieszka. W obliczeniach przyjęte będą następujące dane:

 • koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł (jeżeli miejscowość zamieszkania pracownika jest taka sama jak miejscowość, w której wykonywana jest praca - przyjmuje się je na poziomie 111,25 zł miesięcznie, gdy jest różna - koszty uzyskania przychodu są większe i wynoszą 139,06 zł),
 • kwota wolna od podatku: 46,33 zł.

Pierwszym krokiem będzie obliczenie składek na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 4250,05 zł *9,76% = 414,80 zł,
 • składka rentowa: 4250,05 zł * 1,5 % = 63,75 zł,
 • składka chorobowa: 4250,05 zł * 2,45 % = 104,13 zł.

Razem składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą: 582,68 zł

Następnie oblicza się podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o obliczone powyżej składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa do obliczenia składki zdrowotnej: 3667,37 zł.

Wysokość składki zdrowotnej do zapłaty: 3667,37 zł * 9% = 330,06 zł.

Kolejnym krokiem jest określenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Podstawą do jej obliczenia jest przychód, który pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu.

Podstawa do obliczenia zaliczki wynosi: 3556,12 zł

 • zaliczka na podatek (18%) pomniejszona o kwotę wolną od podatku: 640,10 zł – 46,33 zł = 593,77 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w zaliczce na podatek dochodowy: 3 667,37 zł * 7,75% = 284,22 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne: 309,55 zł = 310,00 zł w zaokrągleniu

Kwota netto wypłaty wynosi zatem: 4250,05 zł – 582,68 zł – 330,06 zł – 310,00 zł = 3027,31 zł

Przeliczenia kwoty netto na brutto – różnice

Gdybyśmy spróbowali jednak odwrócić sytuację i obliczyć z powstałej kwoty netto kwotę brutto, powstałby problem. Odwracając kolejność działań, część wyników zostałaby zaokrąglona – chodzi dokładnie o podstawę do obliczenia zaliczki oraz zaliczkę na podatek do Urzędu Skarbowego, a nie możemy jednoznacznie stwierdzić, jaką kwotę zaokrąglaliśmy.

Zachodzi więc sytuacja, w której ze stawki 3027,31 zł netto możemy otrzymać dwie kwoty brutto: 4250,05 zł i 4250,06 zł. Kwota brutto nie jest taka sama, więc nie ma jednoznacznie poprawnej odpowiedzi na pytanie o przeliczenie kwoty 3027,31 zł netto na kwotę brutto. Przeliczanie kwoty brutto na netto jest zatem bardziej precyzyjne niż działanie odwrotne.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.03.2019
  Zawody, w których zarobisz ponad 6000 zł

  Tłumacze języka angielskiego, architekci, managerowie restauracji – to pracownicy, którzy w 2018 r. mogli liczyć na miesięczne pensje wyższe niż 6000 zł brutto. Aby otrzymać dobrze płatną pracę, należy wykazywać się doświadczeniem oraz określonymi kompetencjami zawodowymi i kwalifikacjami, np. wykształceniem kierunkowym.

 • 22.03.2019
  Skuteczne sposoby na utrzymanie energii, kiedy masz sporo pracy

  Natłok obowiązków może wywoływać zmęczenie fizyczne i psychiczne. Kiedy dużo pracujesz i nie masz czasu na odpoczynek, stale myślisz o zadaniach do wykonania, a w efekcie tkwisz w pracy nawet wtedy, gdy opuściłeś biuro. Przyjmuj tyle zadań, ile możesz wykonać. Pamiętaj także o tym, by regularnie korzystać z przerw.

 • 25.01.2019
  Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

  Wynagrodzenie „na rękę” - uzyskiwane przez osobę pracującą na podstawie umowy-zlecenia - może różnić się w zależności od tego, czy podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na wysokość płacy wpływają też inne czynniki, na przykład to, czy zlecenie stanowi jedyny, czy kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych.   

24.03.2019
Zawody, w których zarobisz ponad 6000 zł

Tłumacze języka angielskiego, architekci, managerowie restauracji – to pracownicy, którzy w 2018 r. mogli liczyć na miesięczne pensje wyższe niż 6000 zł brutto. Aby otrzymać dobrze płatną pracę, należy wykazywać się doświadczeniem oraz określonymi kompetencjami zawodowymi i kwalifikacjami, np. wykształceniem kierunkowym.

22.03.2019
Skuteczne sposoby na utrzymanie energii, kiedy masz sporo pracy

Natłok obowiązków może wywoływać zmęczenie fizyczne i psychiczne. Kiedy dużo pracujesz i nie masz czasu na odpoczynek, stale myślisz o zadaniach do wykonania, a w efekcie tkwisz w pracy nawet wtedy, gdy opuściłeś biuro. Przyjmuj tyle zadań, ile możesz wykonać. Pamiętaj także o tym, by regularnie korzystać z przerw.

25.01.2019
Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

Wynagrodzenie „na rękę” - uzyskiwane przez osobę pracującą na podstawie umowy-zlecenia - może różnić się w zależności od tego, czy podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na wysokość płacy wpływają też inne czynniki, na przykład to, czy zlecenie stanowi jedyny, czy kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych.   

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.09.2019
  Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

  Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

 • 22.08.2019
  Specjalista SEO – jak nim zostać?

  Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

 • 22.08.2019
  Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

  Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.

06.09.2019
Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

22.08.2019
Specjalista SEO – jak nim zostać?

Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

22.08.2019
Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.