Dlaczego z kwoty netto nie możemy wyliczyć kwoty brutto? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

W umowie o pracę najczęściej podawana jest wysokość wynagrodzenia brutto. Ile dostanę „na rękę”? – to pytanie zadaje sobie każdy pracownik. Aby otrzymać odpowiedź, należy dokonać obliczeń, których wynikiem będzie wysokość wynagrodzenia netto. Odwrotna sytuacja – obliczenie z kwoty netto kwoty brutto – jest niemożliwa. Część wyników zostałoby zaokrąglonych i uzyskalibyśmy dwie kwoty brutto.

Różnica pomiędzy kwotą brutto a netto

Zarówno w przypadku umowy o pracę, jak i każdej innej formy umowy zatrudnienia występuje rozróżnienie na wynagrodzenie brutto i netto. Pensja brutto zawiera w sobie kwotę, jaka zostanie wypłacona pracownikowi oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, chorobowe i rentowe odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Obliczeń kwoty netto dokonuje się inaczej w przypadku umów-zleceń, gdzie kluczową kwestią jest to, czy pracownik równocześnie jest zatrudniony na umowie o pracę lub na podstawie innych umów-zleceń oraz czy dana umowa jest dla niego jedynym tytułem ubezpieczenia. Na umowie należy określić koszty uzyskania przychodu na poziomie 20% lub 50%.

Umowa o pracę – przeliczenie kwoty brutto na netto

W umowach o pracę zazwyczaj wysokość wypłaty podawana jest w kwotach brutto.

Przykład: pracownikowi zostanie zaproponowana stawka 4250,05 zł brutto. Przychód uzyskuje z jednej umowy o pracę oraz wykonuje pracę w miejscowości, w której mieszka. W obliczeniach przyjęte będą następujące dane:

 • koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł (jeżeli miejscowość zamieszkania pracownika jest taka sama jak miejscowość, w której wykonywana jest praca – przyjmuje się je na poziomie 111,25 zł miesięcznie, gdy jest różna – koszty uzyskania przychodu są większe i wynoszą 139,06 zł),
 • kwota wolna od podatku: 46,33 zł.

Pierwszym krokiem będzie obliczenie składek na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 4250,05 zł *9,76% = 414,80 zł,
 • składka rentowa: 4250,05 zł * 1,5 % = 63,75 zł,
 • składka chorobowa: 4250,05 zł * 2,45 % = 104,13 zł.

Razem składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą: 582,68 zł

Następnie oblicza się podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o obliczone powyżej składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa do obliczenia składki zdrowotnej: 3667,37 zł.

Wysokość składki zdrowotnej do zapłaty: 3667,37 zł * 9% = 330,06 zł.

Kolejnym krokiem jest określenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Podstawą do jej obliczenia jest przychód, który pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu.

Podstawa do obliczenia zaliczki wynosi: 3556,12 zł

 • zaliczka na podatek (18%) pomniejszona o kwotę wolną od podatku: 640,10 zł – 46,33 zł = 593,77 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w zaliczce na podatek dochodowy: 3 667,37 zł * 7,75% = 284,22 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne: 309,55 zł = 310,00 zł w zaokrągleniu

Kwota netto wypłaty wynosi zatem: 4250,05 zł – 582,68 zł – 330,06 zł – 310,00 zł = 3027,31 zł

Przeliczenia kwoty netto na brutto – różnice

Gdybyśmy spróbowali jednak odwrócić sytuację i obliczyć z powstałej kwoty netto kwotę brutto, powstałby problem. Odwracając kolejność działań, część wyników zostałaby zaokrąglona – chodzi dokładnie o podstawę do obliczenia zaliczki oraz zaliczkę na podatek do Urzędu Skarbowego, a nie możemy jednoznacznie stwierdzić, jaką kwotę zaokrąglaliśmy.

Zachodzi więc sytuacja, w której ze stawki 3027,31 zł netto możemy otrzymać dwie kwoty brutto: 4250,05 zł i 4250,06 zł. Kwota brutto nie jest taka sama, więc nie ma jednoznacznie poprawnej odpowiedzi na pytanie o przeliczenie kwoty 3027,31 zł netto na kwotę brutto. Przeliczanie kwoty brutto na netto jest zatem bardziej precyzyjne niż działanie odwrotne.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 06.01.2019
  Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

  Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

 • 05.01.2019
  Za co można otrzymać premię?

  Zrealizowałeś cele sprzedażowe? Nie korzystałeś ze zwolnienia chorobowego? Jeśli spełniłeś warunki określone przez pracodawcę, masz szansę otrzymać premię i zwiększyć swoje wynagrodzenie. Dodatek do pensji może okazać się ważnym czynnikiem, dzięki któremu poczujesz się doceniony i zyskasz energię do działania.

 • 04.01.2019
  Ile zarabia dyrektor oddziału bankowego?

  Osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii firmowej wymaga zaangażowania, wysokich wyników i kwalifikacji zawodowych. Dyrektor oddziału bankowego to funkcja, którą można objąć, jeśli posiada się nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale też kompetencje i cechy, takie jak: doskonała organizacja, odporność na stres, komunikatywność, asertywność i zdecydowanie. 11 000 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła przeciętna miesięczna pensja osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie oddziału banku.  

06.01.2019
Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

05.01.2019
Za co można otrzymać premię?

Zrealizowałeś cele sprzedażowe? Nie korzystałeś ze zwolnienia chorobowego? Jeśli spełniłeś warunki określone przez pracodawcę, masz szansę otrzymać premię i zwiększyć swoje wynagrodzenie. Dodatek do pensji może okazać się ważnym czynnikiem, dzięki któremu poczujesz się doceniony i zyskasz energię do działania.

04.01.2019
Ile zarabia dyrektor oddziału bankowego?

Osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii firmowej wymaga zaangażowania, wysokich wyników i kwalifikacji zawodowych. Dyrektor oddziału bankowego to funkcja, którą można objąć, jeśli posiada się nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale też kompetencje i cechy, takie jak: doskonała organizacja, odporność na stres, komunikatywność, asertywność i zdecydowanie. 11 000 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła przeciętna miesięczna pensja osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie oddziału banku.  

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 05.01.2019
  5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

  Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

 • 05.01.2019
  Inżynier elektryk – perspektywy zawodowe

  Energia elektryczna ma istotne znaczenie dla przemysłu i innych gałęzi gospodarki. To sprawia, że perspektywy zatrudnienia w zawodzie inżyniera elektryka są szerokie i atrakcyjne. Specjaliści posiadający wiedzę, uprawnienia i doświadczenie mogą pracować m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

 • 04.01.2019
  Dlaczego warto być architektem?

  Wymagające studia i konieczność zdobycia uprawnień zawodowych to wyzwania pojawiające się na drodze do kariery architekta. Istnieją liczne powody, dla których warto rozwijać się w tym zawodzie. Jednym z nich jest wynagrodzenie, które może być znacznie wyższe niż przeciętna płaca w Polsce.

05.01.2019
5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

05.01.2019
Inżynier elektryk – perspektywy zawodowe

Energia elektryczna ma istotne znaczenie dla przemysłu i innych gałęzi gospodarki. To sprawia, że perspektywy zatrudnienia w zawodzie inżyniera elektryka są szerokie i atrakcyjne. Specjaliści posiadający wiedzę, uprawnienia i doświadczenie mogą pracować m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

04.01.2019
Dlaczego warto być architektem?

Wymagające studia i konieczność zdobycia uprawnień zawodowych to wyzwania pojawiające się na drodze do kariery architekta. Istnieją liczne powody, dla których warto rozwijać się w tym zawodzie. Jednym z nich jest wynagrodzenie, które może być znacznie wyższe niż przeciętna płaca w Polsce.