Dlaczego z kwoty netto nie możemy wyliczyć kwoty brutto? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

W umowie o pracę najczęściej podawana jest wysokość wynagrodzenia brutto. Ile dostanę „na rękę”? - to pytanie zadaje sobie każdy pracownik. Aby otrzymać odpowiedź, należy dokonać obliczeń, których wynikiem będzie wysokość wynagrodzenia netto. Odwrotna sytuacja - obliczenie z kwoty netto kwoty brutto - jest niemożliwa. Część wyników zostałoby zaokrąglonych i uzyskalibyśmy dwie kwoty brutto.

Różnica pomiędzy kwotą brutto a netto

Zarówno w przypadku umowy o pracę, jak i każdej innej formy umowy zatrudnienia występuje rozróżnienie na wynagrodzenie brutto i netto. Pensja brutto zawiera w sobie kwotę, jaka zostanie wypłacona pracownikowi oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, chorobowe i rentowe odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Obliczeń kwoty netto dokonuje się inaczej w przypadku umów-zleceń, gdzie kluczową kwestią jest to, czy pracownik równocześnie jest zatrudniony na umowie o pracę lub na podstawie innych umów-zleceń oraz czy dana umowa jest dla niego jedynym tytułem ubezpieczenia. Na umowie należy określić koszty uzyskania przychodu na poziomie 20% lub 50%.

Umowa o pracę – przeliczenie kwoty brutto na netto

W umowach o pracę zazwyczaj wysokość wypłaty podawana jest w kwotach brutto.

Przykład: pracownikowi zostanie zaproponowana stawka 4250,05 zł brutto. Przychód uzyskuje z jednej umowy o pracę oraz wykonuje pracę w miejscowości, w której mieszka. W obliczeniach przyjęte będą następujące dane:

 • koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł (jeżeli miejscowość zamieszkania pracownika jest taka sama jak miejscowość, w której wykonywana jest praca - przyjmuje się je na poziomie 111,25 zł miesięcznie, gdy jest różna - koszty uzyskania przychodu są większe i wynoszą 139,06 zł),
 • kwota wolna od podatku: 46,33 zł.

Pierwszym krokiem będzie obliczenie składek na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 4250,05 zł *9,76% = 414,80 zł,
 • składka rentowa: 4250,05 zł * 1,5 % = 63,75 zł,
 • składka chorobowa: 4250,05 zł * 2,45 % = 104,13 zł.

Razem składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą: 582,68 zł

Następnie oblicza się podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o obliczone powyżej składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa do obliczenia składki zdrowotnej: 3667,37 zł.

Wysokość składki zdrowotnej do zapłaty: 3667,37 zł * 9% = 330,06 zł.

Kolejnym krokiem jest określenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Podstawą do jej obliczenia jest przychód, który pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu.

Podstawa do obliczenia zaliczki wynosi: 3556,12 zł

 • zaliczka na podatek (18%) pomniejszona o kwotę wolną od podatku: 640,10 zł – 46,33 zł = 593,77 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w zaliczce na podatek dochodowy: 3 667,37 zł * 7,75% = 284,22 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne: 309,55 zł = 310,00 zł w zaokrągleniu

Kwota netto wypłaty wynosi zatem: 4250,05 zł – 582,68 zł – 330,06 zł – 310,00 zł = 3027,31 zł

Przeliczenia kwoty netto na brutto – różnice

Gdybyśmy spróbowali jednak odwrócić sytuację i obliczyć z powstałej kwoty netto kwotę brutto, powstałby problem. Odwracając kolejność działań, część wyników zostałaby zaokrąglona – chodzi dokładnie o podstawę do obliczenia zaliczki oraz zaliczkę na podatek do Urzędu Skarbowego, a nie możemy jednoznacznie stwierdzić, jaką kwotę zaokrąglaliśmy.

Zachodzi więc sytuacja, w której ze stawki 3027,31 zł netto możemy otrzymać dwie kwoty brutto: 4250,05 zł i 4250,06 zł. Kwota brutto nie jest taka sama, więc nie ma jednoznacznie poprawnej odpowiedzi na pytanie o przeliczenie kwoty 3027,31 zł netto na kwotę brutto. Przeliczanie kwoty brutto na netto jest zatem bardziej precyzyjne niż działanie odwrotne.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 10.08.2021
  Wynagrodzenie brutto a netto – na czym polega różnica?

  Starasz się o nową pracę, a może o podwyżkę w obecnej? Kwestia wynagrodzenia jest niezwykle istotna dla większości z nas – warto więc wiedzieć, dlaczego przelew na konto jest zawsze niższy niż kwota zapisana w umowie. Sprawdź, ile wynosi i skąd bierze się różnica pomiędzy wartościami brutto i netto. Dysponując taką wiedzą, zdołasz określić, jaka jest wysokość kwoty, którą rzeczywiście otrzymasz za swoją pracę.

 • 10.06.2021
  Jak negocjować wynagrodzenie?

  Strategia negocjacji wymaga znajomości własnych oczekiwań i stawek obowiązujących w danej branży. Warto podejść do zagadnienia w sposób merytoryczny i profesjonalny. Podczas rekrutacji nie mów wprost o tym, jakie zarobki oferuje Twój obecny pracodawca. Unikaj też krytykowania poprzednich miejsc zatrudnienia i funkcjonujących w nich systemów wynagrodzeń. W obecnej pracy również przestrzegaj zasad skutecznych negocjacji, aby zyskać wymarzoną podwyżkę.

10.08.2021
Wynagrodzenie brutto a netto – na czym polega różnica?

Starasz się o nową pracę, a może o podwyżkę w obecnej? Kwestia wynagrodzenia jest niezwykle istotna dla większości z nas – warto więc wiedzieć, dlaczego przelew na konto jest zawsze niższy niż kwota zapisana w umowie. Sprawdź, ile wynosi i skąd bierze się różnica pomiędzy wartościami brutto i netto. Dysponując taką wiedzą, zdołasz określić, jaka jest wysokość kwoty, którą rzeczywiście otrzymasz za swoją pracę.

10.06.2021
Jak negocjować wynagrodzenie?

Strategia negocjacji wymaga znajomości własnych oczekiwań i stawek obowiązujących w danej branży. Warto podejść do zagadnienia w sposób merytoryczny i profesjonalny. Podczas rekrutacji nie mów wprost o tym, jakie zarobki oferuje Twój obecny pracodawca. Unikaj też krytykowania poprzednich miejsc zatrudnienia i funkcjonujących w nich systemów wynagrodzeń. W obecnej pracy również przestrzegaj zasad skutecznych negocjacji, aby zyskać wymarzoną podwyżkę.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 22.10.2021
  Finansowy cykl życia – sprawdź, ile powinieneś zarabiać w różnym wieku

  Dlaczego warto sprawdzić, ile powinniśmy zarabiać po osiągnięciu konkretnego wieku? Znajomość finansowego cyklu życia zwiększa świadomość, która jest niezbędna w rozwoju kariery zawodowej. Dzięki temu łatwiej określić, jakie oczekiwania finansowe przedstawić podczas rozmowy o awans bądź starając się o nową pracę.

 • 18.10.2021
  Oszczędności Polaków – ile jesteśmy w stanie odłożyć z pensji?

  Pandemia koronawirusa sprawiła, że Polacy potrzebują coraz większych sum, żeby czuć się bezpiecznie w obecnych niepewnych czasach. Według badania przeprowadzonego przez firmę Provident, w 2020 roku średnia kwota oszczędność i wynosiła 17 tys. zł. W 2019 była ona o 4 tys. zł niższa, a w 2018 roku wynosiła tylko 8,4 tys. zł. Ale nie wszyscy mogą pozwolić sobie na odkładanie takich sum. Sprawdź, jak i ile oszczędzają Polacy.

 • 23.08.2021
  Budżet domowy pod kontrolą, czyli na czym polega mądre planowanie wydatków i gromadzenie oszczędności?

  John Maxwell, mówca i autor książek z dziedziny przywództwa, powiedział, że zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły. Rozsądne zarządzanie finansami domowymi pozwoli nie tylko pokrywać bieżące wydatki, lecz także odkładać część pieniędzy w ramach oszczędności. Jak zarządzać budżetem domowym? Przygotowaliśmy kilka podpowiedzi.

22.10.2021
Finansowy cykl życia – sprawdź, ile powinieneś zarabiać w różnym wieku

Dlaczego warto sprawdzić, ile powinniśmy zarabiać po osiągnięciu konkretnego wieku? Znajomość finansowego cyklu życia zwiększa świadomość, która jest niezbędna w rozwoju kariery zawodowej. Dzięki temu łatwiej określić, jakie oczekiwania finansowe przedstawić podczas rozmowy o awans bądź starając się o nową pracę.

18.10.2021
Oszczędności Polaków – ile jesteśmy w stanie odłożyć z pensji?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że Polacy potrzebują coraz większych sum, żeby czuć się bezpiecznie w obecnych niepewnych czasach. Według badania przeprowadzonego przez firmę Provident, w 2020 roku średnia kwota oszczędność i wynosiła 17 tys. zł. W 2019 była ona o 4 tys. zł niższa, a w 2018 roku wynosiła tylko 8,4 tys. zł. Ale nie wszyscy mogą pozwolić sobie na odkładanie takich sum. Sprawdź, jak i ile oszczędzają Polacy.

23.08.2021
Budżet domowy pod kontrolą, czyli na czym polega mądre planowanie wydatków i gromadzenie oszczędności?

John Maxwell, mówca i autor książek z dziedziny przywództwa, powiedział, że zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły. Rozsądne zarządzanie finansami domowymi pozwoli nie tylko pokrywać bieżące wydatki, lecz także odkładać część pieniędzy w ramach oszczędności. Jak zarządzać budżetem domowym? Przygotowaliśmy kilka podpowiedzi.