Dodatkowe wynagrodzenie roczne – komu przysługuje? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Nie każdy pracownik otrzymuje trzynastą pensję. Ten przywilej dotyczy głównie osób zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej. Dodatkowe roczne wynagrodzenie przysługuje przede wszystkim urzędnikom, nauczycielom, policjantom, górnikom itd. Osoby, które pracują w prywatnych przedsiębiorstwach, również mogę je otrzymać - jeśli spełnią kryteria wskazane w regulacjach wewnątrzzakładowych.  

Trzynasta pensja – podstawa prawna

Reguły wypłacania trzynastej pensji zostały określone w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971601080.  

Kto ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

„Trzynastka” przysługuje w pełnej wysokości wszystkim pracownikom sfery budżetowej, którzy przepracowali 12 miesięcy u jednego pracodawcy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymują również zatrudnieni przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wysokość świadczenia musi być proporcjonalna do przepracowanej części roku. Prawo do trzynastej pensji nabywają również pracownicy zatrudnieni przez czas krótszy niż 6 miesięcy. Chodzi o sytuacje, takie jak:

 • rozwiązanie umowy z nauczycielem w trakcie roku kalendarzowego - zgodnie z organizacją pracy szkoły,
 • zatrudnienie pracownika do pracy sezonowej, o ile umowa została zawarta na czas sezonu nie krótszy niż 3 miesiące,
 • powołanie pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowanie do odbycia służby zastępczej,
 • rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przeniesieniem, powołaniem lub wyborem czy likwidacją pracodawcy albo redukcją zatrudnienia,
 • podjęcie pracy w wyniku przeniesienia służbowego, na podstawie powołania lub wyboru, w związku z likwidacją przedsiębiorstwa albo redukcją zatrudnienia lub po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej,
 • korzystanie z urlopu wychowawczego bądź urlopów do celów naukowych,
 • wygaśnięcie stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Jak obliczyć wysokość trzynastki?

Wymiar dodatkowego wynagrodzenia rocznego to 8,5% sumy wynagrodzeń, które otrzymaliśmy w ciągu danego roku kalendarzowego. Obliczając wysokość „trzynastki”, bierze się pod uwagę wynagrodzenie oraz inne świadczenia - uwzględniane przy ustalaniu wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wynagrodzenia urlopowego.

Przy ustalaniu podstawy nie uwzględnia się:

 • jednorazowych lub nieregularnych wypłat za spełnienie konkretnego zadania lub za osiągnięcie;
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za okres przestoju, za który pracownik nie ponosi winy;
 • nagród jubileuszowych;
 • wynagrodzenia urlopowego i pensji należnej za czas innej usprawiedliwionej nieobecności;
 • ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 • odpraw rentowych i emerytalnych oraz przyznawanych w związku z redukcją zatrudnienia;
 • pensji i odszkodowania - należnych ze względu na rozwiązanie stosunku pracy,
 • należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 14.09.2022
  Diety krajowe – jak wyliczyć?

  Podróże służbowe nie odbywają się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana – to tzw. dieta. Delegacje odbywają się więc zawsze na koszt pracodawcy, lecz część wydatków pracownik niekiedy musi ponieść z góry, aby otrzymać zwrot. Dowiedz się, ile wynosi dieta w delegacji krajowej, a także jak ją uzyskać.

 • 24.10.2017
  Elementy wynagrodzenia. Zobacz, jakie są składniki pensji!

  Płaca zasadnicza i dodatki to składniki pensji, jaką otrzymuje pracownik. Niektóre części to tzw. obligatoryjne składniki wynagrodzenia, inne – fakultatywne. Wśród obowiązkowych elementów wynagrodzenia oprócz pensji zasadniczej znajdują się dodatki za pracę w nocy lub w niedzielę i święta, nadgodziny czy czas przestoju. Dodatki fakultatywne przyznaje się m.in. za pełnioną funkcję, szczególne umiejętności oraz pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

 • 20.01.2022
  Akordowy system wynagradzania pracowników - przepisy

  Zbieranie owoców, produkowanie części do sprzętów AGD, wytwarzanie mebli – za takie zajęcie może przysługiwać wynagrodzenie akordowe. Osoba, która pracuje na akord, otrzymuje pieniądze za liczbę produktów wykonanych w określonym czasie. Przed podjęciem pracy akordowej warto poznać swoje prawa oraz obowiązujące w płacach akordowych przepisy. Przeczytaj artykuł i sprawdź, z czym wiąże się akordowa forma płac!

14.09.2022
Diety krajowe – jak wyliczyć?

Podróże służbowe nie odbywają się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana – to tzw. dieta. Delegacje odbywają się więc zawsze na koszt pracodawcy, lecz część wydatków pracownik niekiedy musi ponieść z góry, aby otrzymać zwrot. Dowiedz się, ile wynosi dieta w delegacji krajowej, a także jak ją uzyskać.

24.10.2017
Elementy wynagrodzenia. Zobacz, jakie są składniki pensji!

Płaca zasadnicza i dodatki to składniki pensji, jaką otrzymuje pracownik. Niektóre części to tzw. obligatoryjne składniki wynagrodzenia, inne – fakultatywne. Wśród obowiązkowych elementów wynagrodzenia oprócz pensji zasadniczej znajdują się dodatki za pracę w nocy lub w niedzielę i święta, nadgodziny czy czas przestoju. Dodatki fakultatywne przyznaje się m.in. za pełnioną funkcję, szczególne umiejętności oraz pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

20.01.2022
Akordowy system wynagradzania pracowników - przepisy

Zbieranie owoców, produkowanie części do sprzętów AGD, wytwarzanie mebli – za takie zajęcie może przysługiwać wynagrodzenie akordowe. Osoba, która pracuje na akord, otrzymuje pieniądze za liczbę produktów wykonanych w określonym czasie. Przed podjęciem pracy akordowej warto poznać swoje prawa oraz obowiązujące w płacach akordowych przepisy. Przeczytaj artykuł i sprawdź, z czym wiąże się akordowa forma płac!

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.09.2022
  Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej – co mówią przepisy?

  Każda kobieta, która od co najmniej roku jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w przypadku urodzenia dziecka zyskuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. To forma wsparcia świeżo upieczonej mamy, która pozostaje na urlopie. Ale czy bezrobotnej matce przysługuje zasiłek macierzyński? Dowiedz się, co mówią na ten temat przepisy polskiego prawa.

 • 31.08.2022
  Jak oszczędzają Polacy?

  54% Polaków regularnie oszczędza pieniądze z pensji – tak wynika z badania Pracuj.pl „Polacy w nowym środowisku pracy”, przeprowadzonego pod koniec 2021 roku. Wiele osób odkłada przynajmniej małą część zarobków, chociaż czasem aby to zrobić, musi „zacisnąć pasa” i odmówić sobie kilku przyjemności. Dowiedz się, ile oszczędności mają Polacy i jakie jest podejście społeczeństwa do oszczędzania.

 • 26.08.2022
  5 ciekawych książek o finansach

  Świat finansów to nie tylko skomplikowane tabelki i wykresy przychodów oraz wydatków. To także wyjątkowo interesujące analizy, także te o podłożu socjologicznym, których lektura może być niezwykle przyjemna, a przy okazji pouczająca. Zastanawiasz się, jakie metody podejmowania decyzji finansowych warto wdrożyć w życie? Sprawdź nasz ranking 5 ciekawych książek o ekonomii, finansach i biznesie.

06.09.2022
Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej – co mówią przepisy?

Każda kobieta, która od co najmniej roku jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w przypadku urodzenia dziecka zyskuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. To forma wsparcia świeżo upieczonej mamy, która pozostaje na urlopie. Ale czy bezrobotnej matce przysługuje zasiłek macierzyński? Dowiedz się, co mówią na ten temat przepisy polskiego prawa.

31.08.2022
Jak oszczędzają Polacy?

54% Polaków regularnie oszczędza pieniądze z pensji – tak wynika z badania Pracuj.pl „Polacy w nowym środowisku pracy”, przeprowadzonego pod koniec 2021 roku. Wiele osób odkłada przynajmniej małą część zarobków, chociaż czasem aby to zrobić, musi „zacisnąć pasa” i odmówić sobie kilku przyjemności. Dowiedz się, ile oszczędności mają Polacy i jakie jest podejście społeczeństwa do oszczędzania.

26.08.2022
5 ciekawych książek o finansach

Świat finansów to nie tylko skomplikowane tabelki i wykresy przychodów oraz wydatków. To także wyjątkowo interesujące analizy, także te o podłożu socjologicznym, których lektura może być niezwykle przyjemna, a przy okazji pouczająca. Zastanawiasz się, jakie metody podejmowania decyzji finansowych warto wdrożyć w życie? Sprawdź nasz ranking 5 ciekawych książek o ekonomii, finansach i biznesie.