Doświadczenie czy wykształcenie – co wpływa na Twoją pensję?

Mieszkańcy Warszawy zarabiają więcej niż osoby pracujące w Łodzi. Informatycy mogą liczyć na atrakcyjniejsze zarobki niż urzędnicy państwowi. Wysokość pensji może zależeć nie tylko od zawodu czy lokalizacji firmy, ale również od wielu innych czynników.

Wiedza na temat zasad obliczania wynagrodzenia sprzyja uzyskiwaniu wyższych dochodów. O poziomie Twoich zarobków decydują m.in.:

  • Umiejętności

Znajomość języków obcych lub wiedza na temat zarządzania zespołem mogą sprawić, że pracodawca zaproponuje Ci wyższą pensję niż osobie, która nie posiada takich kompetencji. Warto inwestować wysiłek w rozwój zawodowy.

  • Rodzaj pracy

Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych ponoszą dużą odpowiedzialność lub pracują w nienormowanych godzinach. Są to powody, dla których otrzymują wyższe pensje niż pracownicy niższych szczebli.

  • Jakość pracy

W przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których pracuje się w systemie akordowym, pensje mogą zależeć nie tylko od ilości, ale również od jakości wytworzonych przedmiotów. Niedbała praca obniża pensję.

  • Staż pracy

Przedstawiciele niektórych zawodów, np. urzędnicy lub nauczyciele, otrzymują dodatek stażowy, który powoduje wzrost wynagrodzenia. Staż nie zawsze wpływa na zarobki - wiele zależy od branży. Świeżo upieczony absolwent informatyki może zarabiać więcej niż np. PR-owiec z kilkuletnim stażem pracy.   

  • Wykształcenie

Osoba, która uzyskała tytuł magistra, często może liczyć na atrakcyjniejsze zarobki niż np. absolwent szkoły średniej. Duże znaczenie ma jednak kierunek studiów. Dla przykładu: absolwenci automatyki i robotyki otrzymują wyższe płace niż absolwenci pedagogiki.

Dobra pensja na start - po jakich kierunkach studiów można zarobić najlepiej?

  • Składki i podatki

O wysokości pensji „na rękę” decyduje także obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Znaczenie mają również ulgi podatkowe.  

  • Liczba przepracowanych godzin

Wynagrodzenie zleceniobiorcy często określa się stawką godzinową. W takiej sytuacji obliczenie pensji polega na zsumowaniu liczby godzin i pomnożeniu wyniku przez kwotę płacy godzinowej.

  • Zaangażowanie i wyniki

Pensja przedstawicieli handlowych lub agentów nieruchomości składa się w dużej części z prowizji, czyli procentu od wartości transakcji. Oznacza to, że im wyższy wskaźnik sprzedaży, tym atrakcyjniejsze wynagrodzenie.

Prowizyjny system wynagradzania – na czym polega?

  • Wielkość, lokalizacja i renoma firmy

Duże przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku często oferują atrakcyjniejsze płace niż niewielkie rodzinne firmy.

  • Regulacje prawne

Wynagrodzenia wzrastają również w wyniku zmian legislacyjnych, które dotyczą np. płacy minimalnej.

Pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie. Twoja pensja może zmaleć, jeśli np. zostanie zajęta przez komornika lub otrzymasz karę pieniężną za przewinienie, jakiego dopuściłeś się w pracy.

Kiedy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie?

Wyliczenie pensji pracownika

Sposób obliczania wynagrodzenia zależy m.in. od systemu wynagradzania. W systemie czasowym wysokość płacy za dany miesiąc ustala się np. na podstawie ewidencji czasu pracy. Przeglądając grafik, określa się liczbę przepracowanych godzin, dni wolne (płatne i bezpłatne) itd. W systemie prowizyjnym do podstawy dolicza się procent od transakcji. Masz prawo zażądać wglądu w dokumentację, na podstawie której pracodawca oblicza Twoje wynagrodzenie.

Jak obliczyć wynagrodzenie?