Duża czy mała firma? Poznaj różnice, zanim wyślesz CV

Każda branża, a nawet każde przedsiębiorstwo, ma własną specyfikę. W małych zakładach pracy codzienność wygląda nieco inaczej niż w dużych. Różnice dotyczą m.in. przebiegu rekrutacji oraz możliwości rozwoju.

Podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących miejsca zatrudnienia pozwala uniknąć nieprzyjemności. Wielkość firmy to jeden z czynników wywierających istotny wpływ na warunki pracy. Przedsiębiorstwa różnią się nie tylko ze względu na liczbę zatrudnionych (małe firmy zatrudniają do 50 osób, średnie – między 50 a 250, duże – powyżej 250 osób). Istotne różnice dotyczą też sfer, takich jak:

  • Rekrutacja

Duże firmy dysponują warunkami i środkami niezbędnymi do prowadzenia wieloetapowych procesów rekrutacji. Ubieganie się o posadę w takim miejscu zwykle trwa dłużej niż rozmowy z przedstawicielem niewielkiego przedsiębiorstwa.

Rekrutacja według Monty Pythona

  • Wynagrodzenie

W dużej firmie zarabia się zwykle więcej niż w małej. Dla przykładu: 4400 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła mediana płac specjalistów zatrudnionych w mazowieckich przedsiębiorstwach, zatrudniających mniej niż 50 osób. W większych firmach zarobki były wyższe o 1000 zł brutto. Dane pochodzą z serwisu: zarobki.pracuj.pl. Osoby zatrudnione w niewielkich przedsiębiorstwach rzadziej otrzymują benefity. Wynika to z trudniejszej sytuacji materialnej pracodawców, którzy dysponują mniejszym kapitałem.  

  • Możliwości podnoszenia kwalifikacji

Większa firma to większe dochody, a co za tym idzie, większe środki, które można przeznaczyć na szkolenie pracowników. Niewielkie przedsiębiorstwa często nie mają wystarczających funduszy, by zapewnić zatrudnionym wszechstronny rozwój.

5 książek, które pomogą Ci się rozwijać zawodowo

  • Zakres obowiązków

Duże korporacje stawiają na wąską specjalizację. Osoba zajmująca konkretne stanowisko wykonuje obowiązki ściśle związane z niewielkim wycinkiem korporacyjnej rzeczywistości. W małych firmach jedna osoba może pełnić kilka funkcji, np. sekretarki, zaopatrzeniowca, specjalisty ds. obsługi klienta itp.

  • Ścieżka kariery

W kilku- i kilkunastoosobowych firmach trudno piąć się po szczeblach kariery, dlatego, że w konkretnym dziale pracuje… jedna osoba. W przypadku małych zakładów pracy wystarczy np. jeden specjalista ds. księgowości.  

  • Biurokracja

W korporacjach obowiązują oficjalne pisma, oczekiwanie na odpowiedź i zatwierdzanie decyzji na różnych szczeblach. W małych przedsiębiorstwach procedury są mniej skomplikowane, dlatego znacznie łatwiej wnioskować np. o pożyczkę pracowniczą, dodatkowy dzień wolny itp.

  • Relacje

Jeśli kilka osób przez lata spędza ze sobą 8 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, tworzą się pomiędzy nimi silne relacje. Wypracowanie takich kontaktów w dużej grupie jest często niemożliwe.

10 sposobów na dobre relacje ze współpracownikami

  • Stabilność zatrudnienia

Dokonywanie zwolnień jest łatwiejsze w dużej firmie niż w małej. Osoba, która wręcza wypowiedzenie anonimowemu pracownikowi korporacji, może mieć do tego neutralny stosunek. W małym przedsiębiorstwie często zwalnia się… kolegę.  

Niezależnie od wielkości firmy pewne kwestie pozostają bez zmian. Chodzi m.in. o warunki udzielania urlopów czy sposób obliczania wynagrodzenia. Przed podjęciem pracy warto dowiedzieć się np. jak obliczyć dniówkę, jak ustalić różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto i netto itd. Można to zrobić, zapoznając się z kodeksem pracy i korzystając z praktycznych narzędzi, takich jak np. kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl.