Dyżur domowy – co to takiego? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wszystkie kwestie dotyczące dyżuru domowego sprecyzowane są w kodeksie pracy. Wynika z niego, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zobowiązać swojego podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy poza ustalonymi godzinami. Dyżur może być pełniony zarówno na obszarze zakładu pracy, jak i w innym, wyznaczonym przez przełożonego miejscu. 

Dyżur domowy – kiedy jest wliczany do czasu pracy?

Pozostawanie w gotowości do pracy na warunkach opisanych wyżej jest o tyle niekorzystne dla pracownika, że taki dyżur nie jest wliczany do czasu pracy, chyba że podczas jego pełnienia pracownik wykonał określoną pracę. Warto podkreślić, że w każdym przypadku pozostawanie w gotowości do pracy nie może naruszać prawa pracownika do dobowego i tygodniowego nieprzerwanego wypoczynku. Art. 132 i 133 kodeksu pracy określają go jako 11 godzin w ciągu doby i 35 godzin w ciągu tygodnia. 

Sprawa wygląda nieco inaczej, gdy dyżur ma być pełniony w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę – wówczas pracownikowi przysługuje prawo do czasu wolnego od pracy, wynoszącego tyle, ile trwało pozostawanie w gotowości do pełnienia obowiązków. W przypadku niemożności udzielenia wolnego czasu pracownikowi, pracodawca jest zobowiązany wypłacić podwładnemu odpowiednie wynagrodzenie (Art. 151§3 kodeksu pracy). 

Chorobowe a wynagrodzenie

Jeśli za pełniony dyżur przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, to jego kwotę należy wliczać do wymiaru zasiłku chorobowego przyznawanego pracownikowi w związku z jego niezdolnością do pracy. Podstawę prawną stanowią w tym wypadku przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ustalanie-i-rozliczanie-czasu-pracy

Dyżur domowy a dyżur pod telefonem

Pracownik pełni dyżur pod telefonem na wyraźne polecenie pracodawcy. Oznacza to, że należy go traktować jako jeden z obowiązków zawodowych, a skoro tak można go zaklasyfikować, to za jego wykonanie przełożony jest zobowiązany wypłacić należne wynagrodzenie bądź przyznać pracownikowi dni wolne w proporcjonalnym wymiarze. Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli pracownik pełniący dyżur pod telefonem w domu nie wykona w tym czasie żadnej pracy. W takim wypadku nie są mu należne ani wynagrodzenie, ani czas wolny. Co prawda pod względem finansowym takie rozwiązanie nie jest korzystne dla pracownika, ale pełniąc dyżur pod telefonem zyskuje on pewną swobodę w planowaniu dnia i może zająć się własnymi sprawami bez konieczności brania wolnego. 

https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/czas-pracy/16090,czy-pracodawca-moze-polecic-mi-odbycie-dyzuru-poza-normalnymi-godzinami-pracy-czy-w-takiej-sytuacji-zobowiazany-jest-do-wyplaty-dodatkowego-wynagrodzenia-.html 

Wszystkie elastyczne formy współpracy mają swoje wady i zalety. Nie inaczej jest w przypadku dyżuru domowego. Warto zatem wiedzieć, jakie prawa i obowiązki ma pracownik, którego dotyczy takie rozwiązanie. 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 18.08.2019
  Kto może pracować w ramach kontraktu managerskiego?

  Kontrakt managerski, zwany także umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, na mocy której powierza się zarządzanie przedsiębiorstwem osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu. Źródłem prawnym dla umów kontraktowych jest zasada swobody umów, opisana w art. 353 kodeksu cywilnego. Ten typ zatrudnienia jest popularny zarówno wśród właścicieli prywatnych firm, jak i w przedsiębiorstwach państwowych oraz jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

18.08.2019
Kto może pracować w ramach kontraktu managerskiego?

Kontrakt managerski, zwany także umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, na mocy której powierza się zarządzanie przedsiębiorstwem osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu. Źródłem prawnym dla umów kontraktowych jest zasada swobody umów, opisana w art. 353 kodeksu cywilnego. Ten typ zatrudnienia jest popularny zarówno wśród właścicieli prywatnych firm, jak i w przedsiębiorstwach państwowych oraz jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 10.06.2021
  Jak negocjować wynagrodzenie?

  Strategia negocjacji wymaga znajomości własnych oczekiwań i stawek obowiązujących w danej branży. Warto podejść do zagadnienia w sposób merytoryczny i profesjonalny. Podczas rekrutacji nie mów wprost o tym, jakie zarobki oferuje Twój obecny pracodawca. Unikaj też krytykowania poprzednich miejsc zatrudnienia i funkcjonujących w nich systemów wynagrodzeń. W obecnej pracy również przestrzegaj zasad skutecznych negocjacji, aby zyskać wymarzoną podwyżkę.

 • 27.05.2021
  E-learning – na czym polega i jakie są zarobki w tej branży?

  Rozwój cyfryzacji, a także sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiły, że nauczanie przeniosło się głównie do świata internetowego. Z platform e-learningowych korzystają już nie tylko prywatne firmy szkoleniowe, lecz także placówki publiczne. Praca związana z obsługą narzędzi e-learningowych jest więc coraz powszechniej dostępna i coraz bardziej opłacalna.

 • 17.02.2021
  Najpopularniejsze języki na rynku pracy – jaki drugi język obcy wybrać?

  Polscy pracownicy mają świadomość, że aby dobrze zarabiać, warto znać więcej niż jeden język obcy. Według badań przeprowadzonych przez IBRiS 86% Polaków uważa, że znajomość drugiego języka obcego znacznie ułatwiłaby im znalezienie dobrze płatnej pracy. Niestety ta świadomość nie idzie w parze z dalszymi działaniami. Aktywnym uczeniem się drugiego języka obcego może się poszczycić zaledwie 3% badanych. Tymczasem sposobów na naukę języka jest bardzo dużo. Jakie języki warto szczególnie wziąć pod uwagę i jak rozwijać zdolność porozumiewania się nimi?

10.06.2021
Jak negocjować wynagrodzenie?

Strategia negocjacji wymaga znajomości własnych oczekiwań i stawek obowiązujących w danej branży. Warto podejść do zagadnienia w sposób merytoryczny i profesjonalny. Podczas rekrutacji nie mów wprost o tym, jakie zarobki oferuje Twój obecny pracodawca. Unikaj też krytykowania poprzednich miejsc zatrudnienia i funkcjonujących w nich systemów wynagrodzeń. W obecnej pracy również przestrzegaj zasad skutecznych negocjacji, aby zyskać wymarzoną podwyżkę.

27.05.2021
E-learning – na czym polega i jakie są zarobki w tej branży?

Rozwój cyfryzacji, a także sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiły, że nauczanie przeniosło się głównie do świata internetowego. Z platform e-learningowych korzystają już nie tylko prywatne firmy szkoleniowe, lecz także placówki publiczne. Praca związana z obsługą narzędzi e-learningowych jest więc coraz powszechniej dostępna i coraz bardziej opłacalna.

17.02.2021
Najpopularniejsze języki na rynku pracy – jaki drugi język obcy wybrać?

Polscy pracownicy mają świadomość, że aby dobrze zarabiać, warto znać więcej niż jeden język obcy. Według badań przeprowadzonych przez IBRiS 86% Polaków uważa, że znajomość drugiego języka obcego znacznie ułatwiłaby im znalezienie dobrze płatnej pracy. Niestety ta świadomość nie idzie w parze z dalszymi działaniami. Aktywnym uczeniem się drugiego języka obcego może się poszczycić zaledwie 3% badanych. Tymczasem sposobów na naukę języka jest bardzo dużo. Jakie języki warto szczególnie wziąć pod uwagę i jak rozwijać zdolność porozumiewania się nimi?