Dział kadr i płac – jakie oferuje wynagrodzenie?

5200 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła przeciętna miesięczna pensja pracownika działu kadr i płac. 15% zatrudnionych – oprócz wynagrodzenia – otrzymywało również comiesięczne premie.

Kadry i płace – praca

Przeciętne miesięczne zarobki pracowników działu kadr i płac różnią się w zależności od stanowiska. Takie wnioski płyną z analizy ok. 350 000 ankiet wypełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.

  • Referent ds. kadr i płac – 3000 zł brutto

Benefity:

- świadczenia socjalne (24%)

- prywatna opieka medyczna (16%)

- dofinansowanie szkoleń/kursów (16%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (14%)

Do zadań referenta należy m.in. przygotowywanie dokumentacji kadrowej oraz wprowadzanie danych do systemu kadrowego wykorzystywanego w firmie. Taka osoba zajmuje się także weryfikacją składników wynagrodzenia i wysokości potrąceń.

Potrącenia z wynagrodzenia – ABC

  • Asystent ds. kadr i płac – 3300 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (45%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (36%)

- ubezpieczenie na życie (24%)

- dofinansowanie nauki języków obcych (12%)

Rolą asystenta jest wspieranie prac zespołu tworzącego dział kadr i płac. Taki pracownik zajmuje się np. ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a także przygotowywaniem zestawień i raportów.

  • Młodszy specjalista ds. kadr i płac – 3600 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (40%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (26%)

- ubezpieczenie na życie (19%)

- dofinansowanie nauki języków obcych (17%)

Praca młodszego specjalisty polega m.in. na przygotowywaniu deklaracji do ZUS i US i zarządzaniu środkami zgromadzonymi w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pracowniczy fundusz socjalny – ABC

  • Specjalista ds. kadr i płac – 5200 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (35%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (23%)

- świadczenia socjalne (22%)

- ubezpieczenie na życie (20%)

Samodzielny specjalista rozlicza podróże służbowe, opracowuje plany urlopowe, a także czuwa nad terminowością pracowniczych badań lekarskich.

  • Specjalista ds. kadr i płac (ekspert) – 6000 zł brutto

Benefity:

- prywatna opieka medyczna (56%)

- świadczenia socjalne (36%)

- dofinansowanie zajęć sportowych (33%)

- ubezpieczenie na życie (22%)

Do obowiązków starszego kadrowca należy przygotowywanie umów o pracę i kontraktów cywilnoprawnych. To właśnie specjalista ds. kadr i płac odpowiada za wypłatę środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Benefity - czyli co motywuje pracowników?

Co wpływa na wynagrodzenie?

Poziom zarobków zależy nie tylko od kwalifikacji. Znaczenie ma również forma zatrudnienia. Osoby, które pracują w ramach umowy o pracę, zarabiają mniej niż np. wykonawcy dzieła. Różnica wynika z tego, że od pensji pracownika etatowego odlicza się wszystkie składki ZUS.

Wynagrodzenie brutto w Polsce – od czego zależy?

Składki ZUS od umowy o pracę w 2018 roku