Fachowo zadbać o przyrodę, czyli jak zostać specjalistą ds. ochrony środowiska

Jesteś obowiązkowy i sumienny, a do tego troszczysz się o przyrodę? Możesz zająć się ochroną środowiska. Pierwszym krokiem będzie ukończenie studiów kierunkowych. 4700 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie specjalisty ds. ochrony środowiska.

Specjalista ds. ochrony środowiska – wymagania

Rozpoczęcie kariery w określonej profesji wymaga odpowiedniego przygotowania. Liczą się także predyspozycje. Warunki, jakie powinien spełnić fachowiec zajmujący się ochroną środowiska, to m.in.:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe

Ukończenie ochrony środowiska to warunek konieczny do pracy w charakterze specjalisty. Warto podjąć studia, jeśli posiada się łatwość przyswajania wiedzy z zakresu biologii, chemii i fizyki.

Jak wybierać przedmioty na maturze, by dostać się na studia?

  • Znajomość przepisów

Zdobycie dyplomu nie zwalnia pracownika z obowiązku śledzenia zmian w ustawodawstwie – polskim i unijnym. Chodzi np. o aktualnie obowiązujące normy dotyczące poziomu zanieczyszczeń powietrza, gospodarowania odpadami, postępowania z substancjami chemicznymi itd.

  • Zaangażowanie

Ważne, by specjalista ds. ochrony środowiska posiadał również kompetencje miękkie sprzyjające rzetelnemu wykonywaniu obowiązków. Jedną z istotniejszych cech jest zaangażowanie w pracę, które można zaprezentować także podczas rekrutacji.

7 podpowiedzi, jak zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji

  • Odpowiedzialność

Zaniedbania lub niewiedza pracownika, np. w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, mogą pociągać za sobą poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa, np. kary finansowe.  

Ważne, by specjalista ds. ochrony środowiska wykazywał się również spostrzegawczością, umiejętnościami organizacyjnymi i zdolnością analitycznego myślenia. Kompetencje miękkie są tak samo istotne jak wiedza fachowa.

Absolwenci kierunku: ochrona środowiska mogą szukać zatrudnienia m.in. w laboratoriach, zakładach produkcyjnych, biurach projektowych, a także w instytucjach związanych z ochroną środowiska. Zanim otrzymają dyplom i wkroczą na rynek pracy, dobrze, żeby jeszcze w trakcie nauki zdobywali pierwsze doświadczenia. Istotnym elementem studiów są praktyki zawodowe.

Testy numeryczne – co to takiego?

Ochrona środowiska – zarobki

W 2017 r. specjaliści ds. ochrony środowiska zarabiali przeciętnie 4700 zł brutto. Mogli liczyć również na benefity, np. dofinansowanie zajęć sportowych (24%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (23%), służbowy telefon do celów prywatnych (23%) i ubezpieczenie na życie (20%).  Najlepiej wynagradzani specjaliści zarabiali ponad 10 000 zł brutto.

Termin i forma wypłaty wynagrodzenia

Źródło danych: ok. 360 000 ankiet wypełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl w 2017 roku. Więcej o wynagrodzeniach specjalistów ds. ochrony środowiska oraz przedstawicieli innych zawodów można dowiedzieć się tutaj: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.

Jakie są składniki sukcesu zawodowego?