HR Advisor – ile możesz zarobić na tym stanowisku?

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z tych dziedzin, które oferują spore możliwości rozwoju i nieustannego zdobywania nowych, ciekawych umiejętności. Osoba wykonująca pracę na stanowisku HR Advisora powinna odznaczać się skrupulatnością i komunikatywnością. 

Praca w HR – zarobki na stanowisku HR Advisor

Przeciętne wynagrodzenie HR Advisora wynosi 7,5 tys. zł brutto. Jest to mediana, czyli wartość środkowa zarobków. Na wysokość pensji mają wpływ zarówno doświadczenie i umiejętności specjalisty, jak i wielkość oraz lokalizacja firmy. Poza aspektem finansowym można liczyć także na atrakcyjne benefity. Najczęściej przyznawanym pozapłacowym świadczeniem na tym stanowisku jest prywatna opieka medyczna. Ponad 80% osób wykonujących tę pracę zadeklarowało, że ma do niej dostęp. Następne w kolejności są: dofinansowanie zajęć sportowych (68%), ubezpieczenie na życie (45%) oraz dofinansowanie nauki języków obcych (38%). Do podjęcia pracy zachęcają też stabilne warunki zatrudnienia – ponad 95% HR Advisorów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia można sprawdzić na stronie Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/

Jakie obowiązki wykonuje HR Advisor?

Do głównych zadań specjalistów w zakresie doradztwa HR należy:

  • rekrutowanie pracowników (przygotowywanie ogłoszeń, selekcja nadesłanych CV, organizowanie i przeprowadzanie spotkań rekrutacyjnych, sprawowanie nadzoru nad procesem zatrudniania nowych pracowników i wdrażania ich w nowe obowiązki, raportowanie i sporządzanie podsumowań procesów rekrutacyjnych, promowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy podczas targów pracy, spotkań informacyjnych na wyższych uczelniach itp.),
  • dbanie o proces adaptacji nowych pracowników,
  • przeprowadzanie rozmów z pracownikami i przyjmowanie ich uwag oraz sugestii dotyczących warunków pracy i zatrudnienia,
  • uczestniczenie w opracowywaniu planów szkoleniowych,
  • przygotowywanie raportów i analiz na podstawie przepisów obowiązujących w danej organizacji.

Wykorzystać potencjał drzemiący w ludziach, czyli dzień z życia HR-owca

HR Advisor – wymagania wobec kandydatów

Aby móc starać się o posadę HR Advisora, trzeba posiadać wykształcenie wyższe - najlepiej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii czy administracji. Pracodawcy zwracają uwagę na wiedzę i doświadczenie w zakresie HR. Istotne są także umiejętności, jak biegła znajomość języka angielskiego oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel. Kandydaci na to stanowisko powinni także posiadać ponadprzeciętnie rozwinięte umiejętności interpersonalne. Ważne są: otwartość, komunikatywność, skrupulatność i zaangażowanie w swoją pracę. Liczy się też gotowość do ciągłej nauki, ponieważ trendy związane z ZZL i wykorzystywaniem nowych technologii w procesach rekrutacyjnych nieustannie się zmieniają.

https://wyzwaniahr.pracuj.pl/jak-wykorzystac-social-media-w-employer-brandingu/