Ile można dorobić na emeryturze?

Ze względu na niskie świadczenia emerytalne w naszym kraju wielu seniorów decyduje się na podjęcie pracy również na emeryturze. Niektórzy zostają na swoich starych stanowiskach, inni podejmują się drobnych zajęć na pół etatu lub umowę o dzieło. Dowiedz się, ile może dorobić emeryt, aby nie stracić praw do świadczeń.

Czego dowiesz się z artykułu?

Emerytura – ile można dorobić?
Jaką kwotę może dorobić emeryt na wcześniejszej emeryturze?

Ile emeryt może dorobić do emerytury? To pytanie zadaje sobie wielu seniorów, którzy na emeryturze postanawiają nie rezygnować z dotychczasowej aktywności zawodowej lub podjąć dodatkową pracę umowa-zlecenie czy na umowę o dzieło. Ile można zarobić na emeryturze, aby nie stracić do niej praw?

Zobacz oferty pracy na umowę-zlecenie

Emerytura – ile można dorobić?

Jaki jest limit zarobków na emeryturze? Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 – mężczyzn, mogą dorabiać do swojej emerytury bez żadnych ograniczeń. Nie ma tutaj żadnych limitów, po których przekroczeniu świadczenia byłyby wstrzymane lub zmniejszone.

Co więcej, praca na emeryturze może wpłynąć na wysokość świadczenia, jeśli w trakcie jej wykonywania były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Emeryt musi wówczas złożyć wniosek o doliczenie stażu z tytułu wypracowania nowego okresu lub o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury z uwzględnieniem zarobków otrzymanych już po przejściu na emeryturę.

Jaką kwotę może dorobić emeryt na wcześniejszej emeryturze?

Brak limitu zarobków nie dotyczy jednak osób, które przeszły na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Takie osoby obowiązuje limit zarobków na emeryturze, który od września 2020 r. wynosi 3517,20 zł (czyli ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju). Po przekroczeniu tego limitu emerytura ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż 620,37 zł.

Na limit powinni również uważać pracujący renciści korzystający z renty socjalnej. Jeśli przekroczą oni kwotę 70% przeciętnego wynagrodzenia, renta zostanie im zawieszona.

Z kolei jaką kwotę można dorobić do emerytury, aby jej nie stracić? Od 1 września 2020 roku limitem jest kwota 6531,90, czyli 130% przeciętnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tej kwoty dochodzi do zawieszenia świadczeń.

Warto wiedzieć, że do przychodów, które mają wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury, nie wlicza się:

  • darowizn i zapomóg,
  • umowy o dzieło,
  • praw autorskich i patentowych,
  • wynajmu lub dzierżawy (chyba że stanowią one przedmiot działalności gospodarczej).

Widać zatem, że na wysokość emerytury nie mają wpływu przychody nieobjęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Uważaj więc na limit zarobków, jeśli podjąłeś pracę niepełny etat lub w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę lub zlecenie.

Szukasz pracy na niepełny etat? Sprawdź oferty

Wiesz już, ile emeryt może dorobić na emeryturze. Jeśli więc osiągnąłeś wiek emerytalny i nadal czujesz w sobie siłę i chęci, by pracować – korzystaj z tego przywileju.