Ile zarabia asystent biegłego rewidenta?

4100 zł brutto – tyle wynosiło w 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie asystenta biegłego rewidenta. Osoby zatrudnione na tym stanowisku otrzymywały również premie i świadczenia pozapłacowe, takie jak: dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz dofinansowanie zajęć sportowych.

Kim jest biegły rewident?

Audytor (biegły rewident) dokonuje rewizji finansowej w przedsiębiorstwach. Aby wykonywać ten zawód, należy posiadać stosowne uprawnienia. Taki obowiązek wynika z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001089).

Najistotniejszym obowiązkiem audytora jest wykonywanie czynności rewizji finansowej, tzn. ocena poprawności i efektywności działania systemów księgowości i kontroli wewnętrznej.

7300 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie biegłego rewidenta. Co czwarty biegły rewident zarabiał ponad 10 000 zł brutto. 7% osób zatrudnionych na tym stanowisku uzyskiwało premię co miesiąc. Audytorzy mogli liczyć także na benefity, takie jak: dofinansowanie zajęć sportowych (71%), prywatna opieka medyczna (64%), ubezpieczenie na życie (44%) oraz dofinansowanie szkoleń/kursów (38%). Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl.

Czym zajmuje się asystent rewidenta?

Aby objąć stanowisko asystenta audytora, nie trzeba posiadać uprawnień państwowych. Liczy się jednak wykształcenie. Ten zawód mogą wykonywać osoby posiadające wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Pracodawcy oczekują również dobrej znajomości pakietu MS Office. Duże znaczenie mają też kompetencje miękkie, np. zdolność analitycznego myślenia (można ją rozwijać, wykonując testy numeryczne). Inne, istotne umiejętności to: dobra organizacja pracy, komunikatywność i obowiązkowość.

Testy numeryczne – co to takiego?

Asystent udziela biegłemu rewidentowi wsparcia w analizowaniu sprawozdań finansowych. Do jego zadań należy także opracowywanie dokumentacji z czynności rewizji finansowej oraz wsparcie przedsiębiorstw w zakresie ksiąg rachunkowych i ewidencjonowania dokumentów księgowych.      

Zarobki asystenta

W 2017 r. mediana płac na stanowisku asystenta biegłego rewidenta wynosiła 4100 zł brutto. Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. Asystenci otrzymywali również benefity. Korzyści pozapłacowe, na które mogli liczyć najczęściej to: prywatna opieka medyczna (39%), dofinansowanie zajęć sportowych (35%), dofinansowanie szkoleń/kursów (19%) i ubezpieczenie na życie (15%). 88% osób wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę.

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska

Pracodawcy oferują asystentom możliwość zdobycia uprawnień biegłego rewidenta. Pierwszy krok to złożenie wniosku do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 800 zł. Kolejne etapy polegają na przystąpieniu do 10 egzaminów i odbyciu rocznej praktyki oraz aplikacji. Na końcu należy zdać egzamin dyplomowy. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002396).   

Sprawdź, jak wynegocjować satysfakcjonujące wynagrodzenie.