Ile zarabia i co robi inspektor jakości?

3800 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inspektora jakości. Jedna trzecia pracowników otrzymywała comiesięczne premie. Jeśli myślisz o takiej ścieżce kariery, zadbaj o wykształcenie techniczne, ćwicz precyzję i spostrzegawczość oraz rozwijaj umiejętności interpersonalne.

Na czym polega kontrola jakości?

Specjalista ds. kontroli jakości czuwa nad procesem produkcji – tak, by wytwarzane sprzęty, artykuły spożywcze itd. spełniały normy i gwarantowały satysfakcję konsumentom. Przedsiębiorstwa ustalają własne systemy jakości odnoszące się do wszystkich stanowisk. Dzięki temu pracownicy działają na podstawie jasnych wytycznych i znają kryteria oceny efektywności.

Ocena okresowa pracownika – jakie są jej kryteria?

Od zaangażowania inspektora jakości zależy, czy towary lub usługi będą zaspokajać potrzeby klientów. Atrakcyjność oferty przekłada się na sukces przedsiębiorstwa - również w wymiarze finansowym. Osoba zatrudniona na tym stanowisku określa cechy, jakie powinny posiadać określone towary/usługi. Bierze pod uwagę m.in. normy europejskie ISO, opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Do zadań inspektora należy również dokonywanie okresowych kontroli mających na celu sprawdzenie, czy pracownicy zachowują standardy produkcyjne. Kontrola jakości to złożony proces, który ma duże znaczenie na każdym etapie produkcji – od selekcji surowców po wysłanie partii produktów do nabywcy.

Jakie wymagania powinien spełniać inspektor?

Osoba zajmująca się kontrolą jakości powinna legitymować się co najmniej średnim wykształceniem technicznym. Wielu pracodawców kieruje oferty zatrudnienia do absolwentów studiów (kierunki: inżynieria i zarządzanie jakością, towaroznawstwo lub technologia żywienia). W tym zawodzie liczy się jednak nie tylko wykształcenie i doświadczenie. Znaczenie mają również predyspozycje i kompetencje miękkie. Ze względu na charakter pracy inspektor powinien odznaczać się m.in. dokładnością, cierpliwością, a także odpornością na stres. Ważna jest też umiejętność współpracy.

Umiejętność pracy w zespole – jak o nią dbać?

Wynagrodzenie inspektora jakości

Wysokość pensji to jeden z czynników decydujących o satysfakcji z pracy. W 2017 r. mediana płac na stanowisku inspektora jakości wynosiła 3800 zł brutto. Oznacza to, że połowa pracowników zarabiała mniej, a połowa – więcej. Ponad 95% zatrudnionych wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę. Wysokość ich pensji - po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy - wynosiła 2714 zł.

Składki ZUS od umowy o pracę w 2018 roku

Wartość wynagrodzenia była większa dzięki benefitom przyznawanym przez pracodawców. Korzyści pozapłacowe, jakie otrzymywali inspektorzy, to np.: prywatna opieka medyczna (54%), ubezpieczenie na życie (50%), świadczenia socjalne (42%) oraz dofinansowanie zajęć sportowych (36%).

Karta MultiSport – wszystko, co warto wiedzieć

Pracując w obszarze związanym z jakością, warto uczyć się języka obcego. Co drugi inżynier jakości swobodnie posługujący się językiem obcym zarabia ponad 6800 zł brutto.

Dane pochodzą z serwisu zarobki.pracuj.pl. Zostały zgromadzone w 2017 r.

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska