Ile zarabia inżynier procesu produkcji?

Przeciętna miesięczna pensja: 5500 zł brutto i benefity: prywatna opieka medyczna i dofinansowanie zajęć sportowych – na takie warunki mogli liczyć w 2017 r. inżynierowie procesu produkcji. Do objęcia tej funkcji niezbędne jest wykształcenie techniczne. Liczy się również doświadczenie. 

Kwalifikacje i obowiązki inżyniera

W przedsiębiorstwach produkcyjnych największe znaczenie ma efektywność. Ważne, by towary były wytwarzane dokładnie, szybko i możliwie tanio. Inżynier procesu to osoba, dzięki której jest to możliwe.

  • Co trzeba zrobić, by pracować na stanowisku inżyniera procesu produkcji?

Od kandydatów oczekuje się m.in. dyplomu ukończenia uczelni technicznej (preferowane kierunki: materiałoznawstwo, automatyka i robotyka, mechanika, inżynieria produkcji, elektronika itp.). Niezbędna jest również wiedza na temat sposobów doskonalenia procesów produkcji – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pracodawcy oczekują także znajomości rysunku technicznego i umiejętności uzupełniania dokumentacji procesowej. Kandydat powinien także biegle obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie (np. program AutoCad). Liczy się znajomość języków obcych. Język angielski okazuje się najbardziej przydatny. Kompetencje miękkie niezbędne w tym zawodzie to m.in. umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i odpowiedzialność.

  • Jakie zadania wykonuje inżynier?

Praca inżyniera procesu polega na monitorowaniu i kontrolowaniu produkcji w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwórstwem. Specjalista odpowiada za planowanie, a także uzupełnianie dokumentacji technicznej. Inżynier kontroluje poszczególne etapy produkcji i ocenia, czy ich przebieg jest zgodny z założeniami. Gdy pojawiają się błędy, reaguje i podejmuje działania zmierzające do ich eliminacji i przywrócenia równowagi. Do zadań inżyniera należy również analiza kosztów produkcji i uczestnictwo w decyzjach odnośnie konserwacji, napraw lub zakupu sprzętu. Jeśli firma wprowadza nowe technologie produkcyjne, specjalista z zakresu inżynierii procesu prowadzi szkolenia dla pracowników i wdraża ich do pracy.

Zarobki inżyniera procesu

To, ile zarabia inżynier, zależy m.in. od stażu pracy. Duże znaczenie mają również: wielkość i lokalizacja firmy oraz rodzaj umowy w sprawie pracy.

6 czynników, które wpływają na Twoje wynagrodzenie

Wynagrodzenie brutto w Polsce – od czego zależy?

5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. W przypadku znacznej części zatrudnionych wartość pensji była większa dzięki korzyściom pozapłacowym. Osoby pracujące na stanowisku inżyniera produkcji mogły liczyć m.in. na: dostęp do prywatnej opieki medycznej (42%), dofinansowanie zajęć sportowych (40%), ubezpieczenie na życie (34%) oraz dofinansowanie nauki języków obcych (25%). Co czwarty inżynier zarabiał ponad 7000 zł brutto.

Szukasz pracy? Zwróć uwagę na benefity!

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska