Ile zarabia kierownik biura?

Aby skutecznie zarządzać pracą w biurze, trzeba wykazać się dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Kierownik biura ma szeroki zakres obowiązków i nierzadko musi wykonywać wiele rzeczy w tym samym czasie. Ważne też, by posiadał umiejętności interpersonalne i potrafił przydzielać zadania pracownikom biurowym niższego szczebla.

Kierownik zarobki

Przeciętne zarobki na stanowisku kierownika biura osiągają poziom 8 tys. zł brutto. Do popularnych świadczeń pozapłacowych w tym zawodzie należy służbowy telefon do celów prywatnych, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych i różnego typu świadczenia socjalne. 12% osób pracujących w charakterze kierownika biura otrzymuje comiesięczną premię, a więcej niż 95% jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na ostateczną wysokość wynagrodzenia ma wpływ staż pracy i posiadane doświadczenie, a także wielkość i lokalizacja firmy.  

Jak napisać list motywacyjny na stanowisko kierownika?

Zakres obowiązków kierownika biura

Zadania, jakie powierza się osobom zatrudnionym na tym stanowisku, mogą różnić się w zależności od wielkości organizacji i specyfiki prowadzonej działalności. Zwykle należy zajmować się takimi sprawami:

  • koordynowanie pracy personelu biurowego,
  • organizacja i prowadzenie szkoleń,
  • sprawowanie nadzoru nad poprawnością sporządzanej dokumentacji,
  • planowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura,
  • opracowywanie instrukcji i procedur dotyczących pracy w biurze,
  • nadzorowanie współpracy z pozostałymi działami w firmie,
  • dbanie o odpowiednie zaopatrzenie biura i zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne do pracy artykuły,
  • porządkowanie dokumentacji i korespondencji służbowej.

5 porad dla pracowników biurowych

Kierownik biura – wymagania

Aby zostać kierownikiem biura, trzeba wykazać się pożądanymi na tym stanowisku umiejętnościami i kompetencjami miękkimi. Niezwykle istotnymi cechami charakteru są: systematyczność, skrupulatność, dokładność, umiejętność organizowana pracy własnej i podległych pracowników, duża kultura osobista, komunikatywność, asertywność oraz umiejętność pracy w stresie. Ważna jest umiejętność obsługi komputera, programów i urządzeń niezbędnych do pracy w biurze. 

Biuro jest sercem każdej organizacji i jeśli dobrze funkcjonuje, to znacząco ułatwia pracę pozostałym działom. Wielozadaniowość na stanowisku kierownika biura to podstawa, ale jeśli tych obowiązków jest za dużo, warto zastanowić się, czy warunki zatrudnienia są dla nas zadowalające.